blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Leiden

Helende kracht

Winti, sjamanisme en meer

Ieder mens streeft naar geluk en gezondheid. De manier waarop we dat bereiken, verschilt. In de grote tentoonstelling Helende kracht gaat het over genezingstradities wereldwijd. read on…

Leidschrift over gedeeld koloniaal verleden

Bij deze nodigen wij u graag uit voor het Leidschrift symposium van 2019. Wij schrijven u namens Stichting Leidschrift, die het historisch wetenschappelijk tijdschrift Leidschrift uitgeeft. De redactie wordt gevormd door studenten en één docent van de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Leidschrift verschijnt driemaal per jaar, waarbij elk nummer een thema behandelt, gekozen aan de hand van de actualiteit of een belangrijke historische discussie. De artikelen worden geschreven door gevestigde historici uit binnen- en buitenland en daarnaast wordt er een platform geboden aan veelbelovende jonge talenten. Het blad heeft een oplage van ca. 500 nummers per uitgave. Ons abonneebestand bestaat uit studenten, historici en andere wetenschappers, (universiteits)bibliotheken,  wetenschappelijke instituten, onderwijsinstituten en algemeen geïnteresseerden. read on…

Sieraden – makers & dragers

Met de wintertentoonstelling Sieraden – maskers & dragers presenteert Museum Volkenkunde de grootste verzameling sieraden in een Nederlands museum ooit. Sieraden uit de museumverzameling aangevuld met hedendaagse sieraden van toonaangevende ontwerpers uit de hele wereld, meer dan 1000 in totaal, staan garant voor volop kijkplezier, verbazing en bewondering. Behalve ‘hoe mensen zich wereldwijd versieren’, zoomt de tentoonstelling ook volop in op de makers, maaktechnieken en bijzondere verhalen. read on…

De geest moet waaien: Boeli van Leeuwen in Leiden

door Klaas de Groot

In het Dagblad van het Noorden van 10 juni 2017 staat een column van Tommy Wieringa, waarin hij beschrijft hoe hij de geest van Boeli van Leeuwen twee keer ontmoet in Leiden en wel precies in het centrum, in de schaduw van De Burcht, daar waar de Nieuwe en de Oude Rijn samen komen. De eerste keer dankzij een toevallige ontmoeting met een vrouw die een boek geschreven heeft over Curaçao, waarin ook Boeli van Leeuwen figureert. De tweede ontmoeting vindt plaats via ene Verschoor die veel kan vertellen over de Curaçaose auteur. read on…

Kenners van het Koloniale Verleden

Het bestuur van de Vereniging KITLV wil u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering en Publieksmiddag ‘Kenners van het Koloniale Verleden’ op 9 juni a.s. in de Orangerie van de Hortus Botanicus Leiden. In deze jaarlijkse publieksmiddag van de Vereniging KITLV staat de maatschappelijke rol van het archief en de actuele betekenis van archiveren centraal. read on…

Het was weer een gezellig kinderfeest

Grimmige sfeer bij intocht van Sint in Leiden wegens anti-Zwarte Piet

read on…

SP Politiek café: ‘De slaaf vliegt weg’ – 151 jaar afschaffing van de slavernij

Op vrijdag 27 juni 2014 komen literatuurwetenschapper Lucia Nankoe en cultureel erfgoedonderzoeker Jules Rijssen naar het politiek café van SP Leiden. Ze zullen spreken over de Nederlandse slavernijgeschiedenis en de beeldvorming hierover en in discussie gaan met het publiek. read on…

Leiden neemt afscheid van de (post)koloniale letteren

 
 
‘Voorbij, voorbij, o, en voorgoed voorbij’
Afscheid van Eep Francken, Ton Harmsen en Peter van Zonneveld
 
Eep Francken
Op vrijdag 6 september 2013 nemen drie prominente docenten van de sectie Letterkunde van de Universiteit Leiden afscheid: Eep Francken, Ton Harmen en Peter van Zonneveld. Zij hebben sinds jaar en dag mede het gezicht bepaald van de opleiding Nederlands in Leiden. Hun vertrek is het einde van een tijdperk; de (post)koloniale literatuur heeft met de komst van de nieuwe hoogleraar Nederlandse letterkunde Yra van Dijk zo goed als compleet afgedaan in Leiden. Velen zullen goede herinneringen bewaren aan de colleges die Francken,  Van Zonneveld  en Harmsen in de loop der tijd aan generaties studenten hebben gegeven, de eerste twee vooral ook over de (post)koloniale literatuur van Indë, Zuid-Afrika en de West. Deze dag mag dan ook niet ongemerkt passeren. We nodigen u van harte uit om dit bijzondere moment bij te wonen.
Programma:
14.00-14.15 uur  Opening door Wim van Anrooij
14.15-14.45 uur
‘Wat Anbeek laat liggen’  – Afscheidscollege Eep Francken
14.45-15.00 uur Pauze
Peter van Zonneveld
15.00-15.30 uur
‘Onderwijs, toneel en poëzie in de zeventiende eeuw’ – Afscheidscollege Ton Harmsen
15.30-16.15 uur Koffie/thee
16.15-16.45 uur
‘Vaarwel, mijn lieve Julius! Schrijverszonen in Indië’  – Afscheidscollege Peter van Zonneveld
16.45-16.55 uur Toespraak Rick Honings
16.55-17.05 uur Toespraak Olga van Marion
17.05-17.15 uur Toespraak Olf Praamstra
17.30-… uur Receptie
Toegang
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. De afscheidscolleges en de toespraken vinden plaats in zaal 011 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden. Aansluitend is er een receptie in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1 in Leiden).
De toegang is vrij, maar u dient zich aan te melden via lucas@hum.leidenuniv.nl.  Het is daarbij van belang precies aan te geven bij welke van de drie lezingen u aanwezig zult zijn of naar de receptie komt.

Yra van Dijk nieuwe hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Leiden

Met ingang van het eerste semester wordt Dr. Yra van Dijk in Leiden aangesteld als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief.

Van Dijk wordt aangesteld bij het instituut LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society), dat zich bezighoudt met het onderzoek van cultuur, literatuur, kunst, film en media in brede zin. Zij past naar eigen zeggen uitstekend bij haar toekomstige Leidse thuisbasis: ‘Ik probeer steeds om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de ene kant, en de literaire wereld, de literaire kritiek en lezers aan de andere kant. Daarom schrijf ik voor de boekenbijlage van NRC Handelsblad en geef ik regelmatig lezingen, workshops en mastercourses op hogescholen en voor allerlei culturele instellingen.’ Van Dijk maakt deel uit van diverse tijdschriftredacties, besturen en jury’s voor literaire prijzen. Nu is Van Dijk nog universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
[overgenomen van Neder-L]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter