blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Lachmon Jagernath

Als gebeurtenissen achteraf ‘historischer’ blijken

Reactie op ‘26 februari 1981 – historische ontmoeting Lachmon en Arron? [klik hier]

door Peter Meel

In een lezenswaardige bijdrage liet Roy Khemradj afgelopen dinsdag zijn licht schijnen over een gebeurtenis die nog altijd vragen oproept: de ontmoeting tussen Jagernath Lachmon en Henck Arron op 26 februari 1981 thuis bij Ram Sardjoe. Het bijzondere aan deze ontmoeting was dat voor het eerst na de staatsgreep van 25 februari 1980 beide mannen elkaar weer de hand drukten en daarmee de grondslag legden voor een langdurige samenwerking tussen hun politieke partijen: de VHP en de NPS. Waren zij voorheen politieke tegenstanders, het aantreden van Desi Bouterse inspireerde hen om de strijdbijl te begraven en gezamenlijk een partijcombinatie te beginnen. read on…

26 februari 1981 – historische ontmoeting Lachmon en Arron?

door Roy Khemradj

Precies een jaar na de militaire omverwerping van de democratie in Suriname vond op 26 februari, thuis bij VHP-parlementariër Ram Sardjoe aan de Commissaris Robblesweg nummer 3 te Blauwgrond de historische ontmoeting plaats tussen VHP-voorzitter Jagernath Lachmon en zijn politieke rivaal uit die tijd, NPS-leider en ex-premier Henck Arron. Dit was het gevolg van een dialoog die bevelhebber Desi Bouterse eind 1980 met Jagernath Lachmon was gestart over terugkeer naar de democratie. Lachmon stelde bij aanvang hiervan wel als voorwaarde dat ook de politieke leiders van de NPS en de KTPI [erbij] betrokken moesten worden. Zo geschiedde. read on…

Nationale Verbroederingsdag

Over de nalatenschap van Jagernath Lachmon

door Peter Meel

Het betuigen van respect aan Jagernath Lachmon is een daad van gerechtigheid. Zonder twijfel behoort de oud-VHP voorzitter tot de meest spraakmakende en invloedrijke politici die Suriname heeft voortgebracht. Kort na zijn overlijden werd een belangrijke doorgangsweg in Paramaribo naar de politicus vernoemd en werden er twee standbeelden van hem in de hoofdstad (op het Onafhankelijkheidsplein en bij partijcentrum De Olifant) en een borstbeeld van hem in Nieuw Nickerie onthuld. Tijdens de laatste Jagernath Lachmon lezing in Amsterdam kondigde partijvoorzitter Chan Santokhi aan dat het hier niet bij zou blijven. Vanaf volgend jaar zal de geboortedag van Lachmon als Nationale Verbroederingsdag worden gevierd. Daarnaast is er het plan om de brug over de Coppenamerivier te vernoemen naar Lachmon en Nieuw Nickerie om te dopen tot Jagernath Lachmon City. read on…

Autobiografie accountant Ram Hiralal verschenen

Het eerste exemplaar van De kaarten op tafel, de geautoriseerde autobiografie van Ram Hiralal, is zaterdagavond aan hem overhandigd, ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag. In het boek, geschreven door de journalist Roy Khemradj, blikt Hiralal openhartig terug op zijn bewogen leven. Als succesvol accountant en nieuwsgierige en maatschappelijk betrokken avonturier was hij in de tweede helft van de vorige eeuw actief in de Hindostaanse gemeenschap. read on…

De maatschappelijke betekenis van ‘Rubia’ in Wan Pipel

 

Afgelopen week overleed Diana Gangaram- Panday. Volgens regisseur Pim de la Parra zou Wan Pipel zonder haar als ‘Rubia’ nooit zo goed zijn geweest. Hij pleit voor een monument voor Gangaram-Panday vanwege haar rol in het doorbreken van het raciale taboe in Suriname. Ook journalist Roy Khemradj vindt dat er een monument voor ‘Rubia’ moeten komen, maar dan in de vorm van een sociologische studie. “Een creools-Hindostaanse relatie is veertig jaar na dato nog steeds een gevoelig onderwerp in discussies.” read on…

Lachmon en de verbroederingspolitiek in Suriname

door Benjamin S. Mitrasingh

Het boek van Evert Gonesh over de Verbroederingspolitiek in Suriname is een zwaarwichtig politiek historisch werk, met een veelheid aan noten en bronnen. Na het standaardwerk van Jules Sedney De toekomst van ons verleden (mei 2010), is dit boek van Evert G. Gonesh (voorheen Evert Azimullah) ook voor elke politicus in Suriname een ‘must’. En niet zomaar een ‘must’ maar een boek dat we intensief moeten lezen, omdat het lezen van dit soort boeken elke politicus in Suriname ten goede zal komen. read on…

The Politicians: een (her)ontdekking

door Carlo Jadnanansing

Ik heb verscheidene boeken van Don Walther gelezen, maar allemaal in het Nederlands. Daar ik gelezen had dat de auteur ook in het Engels en Spaans heeft gepubliceerd, vroeg ik hem naar het in het Engels gepubliceerd boek van zijn hand: The Politicians.
“Je krijgt mijn laatste exemplaar te leen,” zei Don Walther en overhandigde mij het boek. Overigens vertelde hij mij dat hij van meerdere boeken zijn laatste exemplaar had uitgeleend, maar die nooit meer teruggekregen heeft. “Maar dat is voor mij geen probleem, daar ik weet dat alle bibliotheken in Nederland en ook vele in de Verenigde Staten en het Caraibisch gebied een exemplaar hebben van al mijn werken”, verzuchtte Don Walther. read on…

George Hindori liet zich niet regisseren

door Evert G. Gonesh (eerder bekend als Evert Azimullah-red.)

Het optreden van George Hindori in de maanden voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname, zoals beschreven in de biografie van Peter Meel, is door Roy Khemradj weergegeven in Starnieuws van 26 december 2014 [zie bericht hieronder op CU]. De door Henck Arron aan zijn biograaf gegeven uitleg waarin wordt gesuggereerd dat Hindori zich door Arrons perschef George Hering als “een vogeltje in de klep heeft laten vangen” wekt niet alleen de indruk van een onnozele politicus, maar doet bovenal afbreuk aan juist het bekende intellectuele vermogen van een zo evenwichtige persoonlijkheid als George Hindori. Dat Arron bovendien wordt aangeduid als de ‘grote regisseur’ van Hindori’s besluit tot het doorbreken van de politieke patstelling waarin Suriname was beland, behoeft enige nuancering. read on…

Standbeeld Lachmon ‘tuinkabouter’

door Meredith Bruce
Paramaribo – “Ik vind het jammer dat men dit als een kunstwerk beschouwt, want daar valt het echt niet onder”, reageert kunstenaar Erwin de Vries op het zaterdag onthulde beeld van VHP-oprichter Jagernath Lachmon.
De onthulling was in verband met de feestvergadering van de VHP op het partijterrein aan de Jagernath Lachmonstraat. Het beeld dat in India vervaardigd is, suggereert een blanke huidskleur in tegenstelling tot van wijlen Lachmon die een bruine huidskleur had. Daarnaast zijn de armen langer in verhouding tot de rest van het lichaam.
De Vries legt uit dat de kwaliteit van een monument van een persoon bepaald wordt door het karakter van die persoon “en niet de versierselen zoals kleur en ondeugdelijke anatomische fouten. Het doet mij meer denken aan een tuinkabouter”, vervolgt hij.
Ook Patrick Tjon, docent Beeldende Kunst op de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuur Onderwijs heeft kritiek op het kunstwerk. “De proportie van het beeld is anatomisch niet correct en niet naar realistische verhouding. De kleuren zijn ronduit afschuwelijk, wat maakt dat het beeld voor de omgeving zal gaan afsteken”, zegt Tjon. Hij vindt daarentegen dat de zwarte broek en het witte hemd wel karakteristieke kenmerken waren van Lachmon.
VHP-bureauwoordvoerder Sonny Hira is echter tevreden met het kunstwerk. “De verhoudingen, afmetingen en gebruikte kleuren zijn door de beeldhouwer, aan de hand van zowel foto-als filmmateriaal, zo getrouw mogelijk weergegeven”, meent hij. Hira zegt dat het beeld “vanwege betrekkelijk lage kosten” in India is vervaardigd. “Alle in Suriname uitgebrachte offertes lagen enkele duizenden US dollars boven de Indiase prijs”, aldus Hira.
Hoeveel is neergeteld voor het beeld kan hij vooralsnog niet exact aangeven. Namen van kunstenaars die een offerte hebben ingediend wil de woordvoerder vanwege discretie niet noemen.
[uit de Ware Tijd, 22/01/2014]

Standbeeld Mr. Lachmon onthuld op VHP-terrein

Fier als een kankantrie staat het standbeeld van de oprichter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Mr. Jagernath Lachmon op het terrein van stichting ‘de Olifant’. Ter gelegenheid van de 65ste jaardag van de VHP is dit standbeeld onthuld. 
VHP-voorzitter Chan Santokhi zei bij de onthulling vanavond dat Lachmon vaak is gaan liggen als een riethalm. Hij heeft zich vernederd in het belang van het land. “Maar hij gaat nooit meer liggen. Hij staat nu als een kankantrie”, zei Santokhi. Het publiek werd naar het standbeeld begeleid door een tazza-groep.De VHP-leider haalde aan dat diverse politieke partijen vertegenwoordigd zijn in het partijcentrum. “Dit is de verbroedering waar voorzitter Lachmon al die tijd over sprak”, zei Santokhi. Naast de partijen van het Nieuw Front, zijn ook aanwezig een delegatie van de KTPI, Pertjajah Luhur, ABOP, DOE en de BEP. Na de onthulling werden bloemen gestrooid bij het beeld, dat in India is ontworpen. De mensen zijn laaiend enthousiast over het standbeeld. “Dit is een emotioneel moment. Dit is Mr. Lachmon, met het witte overhemd dat zo karakteristiek was voor hem”, zei menigeen.
[van Starnieuws, 18 januari 2014]

Historisch archief politiek gedachtegoed Lachmon

door Eric Mahabier

Den Haag – De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zal een commissie in het leven roepen die het politieke gedachtegoed, de erfenis van Jagernath Lachmon zal verzamelen voor het opzetten van een historisch archief. Dit archief zal ten dienste voor van de totale Surinaamse natie.
Het voorstel voor deze speciale commissie kwam van Albert Ramdin, assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), zaterdag op de Jagernath Lachmon Lezing in Den Haag. In de Nieuwe Kerk hield VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi samen met Ramdin een inleiding over de rol en betekenis van Lachmon voor de vrede en harmonie in Suriname en de regio.
Zowel Santokhi als Ramdin roemde de vele verworvenheden van Lachmon, vooral voor een harmonieuze Suriname met zijn verbroederingspolitiek. Volgens Santokhi is de vrede tussen de bevolkingsgroepen in Suriname echter niet uit de lucht komen vallen. Ramdin: “Suriname zou er zeker anders uit hebben gezien zonder de bijdrage van Lachmon en niet zo vredig en stabiel.”
Ramdin benadrukte uitdrukkelijk dat hij op persoonlijke titel sprak en alles wat hij naar voren heeft gebracht niet voor de rekening van de VHP en of de OAS is. Ramdin sprak de wens uit dat het historisch instituut in 2016 een realiteit mag zijn, wanneer dat jaar de 100e geboortedag van wijlen Lachmon herdacht zal worden.
[uit de Ware Tijd, 22/09/2013]

Eerste Mr. Jagernath Lachmon Lezing

VHP-Nederland herdenkt op zaterdag 21 september 2013 in De Nieuwe Kerk te Den Haag, de 97ste geboortedag van VHP voorzitter, wijlen Mr. Jagernath Lachmon. De heer Lachmons rol en betekenis is van grote waarde voor Suriname en de Surinaamse samenleving. De VHP-Nederland heeft gemeend om mr. Lachmon te eren door de “Jagernath Lachmon lezing” in te stellen. De eerste lezing wordt gehouden op 21 september 2013 in het kader van de Internationale Dag van de Vrede.
Op deze eerste inleiding komen twee inleiders aan het woord, te weten de heer Chandrikapersad Santokhi, de huidige voorzitter van de VHP, en de heer Drs. Albert Ramdin, assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Ambassadeur Albert Ramdin levert zijn bijdrage op persoonlijke titel. Het thema van hun lezing heeft betrekking op vraagstukken rondom de maatschappelijke vrede. Daaronder kunnen onderwerpen vallen zoals de bestrijding van criminaliteit, corruptie, terrorisme, discriminatie, racisme, etnische conflicten en het handhaven van veiligheid. De inleiders worden bevraagd door Prof. Dr. Ruben Gowricharn. Daarna treedt hij op als gespreksleider met het publiek. De middag wordt afgesloten met een informeel gedeelte met ruime mogelijkheden tot netwerken.
Programma
14:00 uur: Inloop
14:25 uur: Welkomstwoord drs. S. Mahesh, voorzitter van VHP-Nederland
14:30 uur: Toespraak Rabin Baldewsingh (Wethouder Den Haag)
14:35 uur: Opvattingen en inzet van mr J. Lachmon voor de maatschappelijke vrede, door dhr.  Chandrikapersad Santokhi
15:00 uur: De praktische relevantie van het politieke gedachtegoed van Mr. J. Lachmon in het Caribisch Gebied en daarbuiten door Ambassadeur Albert R. Ramdin
15:25 uur: Interview inleiders door prof.dr. R.S.Gowricharn
15:40 uur: Discussie met het publiek
16:00 uur: Informeel en netwerken
17:00 uur: Sluiting
Datum: 21 september 2013
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: De Nieuwe Kerk
Adres: Spui 175, 2511 BM Den Haag
Tel: 070-363 4917
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter