blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Lachmon Jagernath

Autobiografie accountant Ram Hiralal verschenen

Het eerste exemplaar van De kaarten op tafel, de geautoriseerde autobiografie van Ram Hiralal, is zaterdagavond aan hem overhandigd, ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag. In het boek, geschreven door de journalist Roy Khemradj, blikt Hiralal openhartig terug op zijn bewogen leven. Als succesvol accountant en nieuwsgierige en maatschappelijk betrokken avonturier was hij in de tweede helft van de vorige eeuw actief in de Hindostaanse gemeenschap. read on…

De maatschappelijke betekenis van ‘Rubia’ in Wan Pipel

 

Afgelopen week overleed Diana Gangaram- Panday. Volgens regisseur Pim de la Parra zou Wan Pipel zonder haar als ‘Rubia’ nooit zo goed zijn geweest. Hij pleit voor een monument voor Gangaram-Panday vanwege haar rol in het doorbreken van het raciale taboe in Suriname. Ook journalist Roy Khemradj vindt dat er een monument voor ‘Rubia’ moeten komen, maar dan in de vorm van een sociologische studie. “Een creools-Hindostaanse relatie is veertig jaar na dato nog steeds een gevoelig onderwerp in discussies.” read on…

Lachmon en de verbroederingspolitiek in Suriname

door Benjamin S. Mitrasingh

Het boek van Evert Gonesh over de Verbroederingspolitiek in Suriname is een zwaarwichtig politiek historisch werk, met een veelheid aan noten en bronnen. Na het standaardwerk van Jules Sedney De toekomst van ons verleden (mei 2010), is dit boek van Evert G. Gonesh (voorheen Evert Azimullah) ook voor elke politicus in Suriname een ‘must’. En niet zomaar een ‘must’ maar een boek dat we intensief moeten lezen, omdat het lezen van dit soort boeken elke politicus in Suriname ten goede zal komen. read on…

The Politicians: een (her)ontdekking

door Carlo Jadnanansing

Ik heb verscheidene boeken van Don Walther gelezen, maar allemaal in het Nederlands. Daar ik gelezen had dat de auteur ook in het Engels en Spaans heeft gepubliceerd, vroeg ik hem naar het in het Engels gepubliceerd boek van zijn hand: The Politicians.
“Je krijgt mijn laatste exemplaar te leen,” zei Don Walther en overhandigde mij het boek. Overigens vertelde hij mij dat hij van meerdere boeken zijn laatste exemplaar had uitgeleend, maar die nooit meer teruggekregen heeft. “Maar dat is voor mij geen probleem, daar ik weet dat alle bibliotheken in Nederland en ook vele in de Verenigde Staten en het Caraibisch gebied een exemplaar hebben van al mijn werken”, verzuchtte Don Walther. read on…

George Hindori liet zich niet regisseren

door Evert G. Gonesh (eerder bekend als Evert Azimullah-red.)

Het optreden van George Hindori in de maanden voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname, zoals beschreven in de biografie van Peter Meel, is door Roy Khemradj weergegeven in Starnieuws van 26 december 2014 [zie bericht hieronder op CU]. De door Henck Arron aan zijn biograaf gegeven uitleg waarin wordt gesuggereerd dat Hindori zich door Arrons perschef George Hering als “een vogeltje in de klep heeft laten vangen” wekt niet alleen de indruk van een onnozele politicus, maar doet bovenal afbreuk aan juist het bekende intellectuele vermogen van een zo evenwichtige persoonlijkheid als George Hindori. Dat Arron bovendien wordt aangeduid als de ‘grote regisseur’ van Hindori’s besluit tot het doorbreken van de politieke patstelling waarin Suriname was beland, behoeft enige nuancering. read on…

Standbeeld Lachmon ‘tuinkabouter’

Het standbeeld van Jaggernath Lachmon op het VHP-terrein aan de gelijknamige straat. Kunstenaars plaatsen kritiek bij het kunstwerk. Foto: Claudio Barker
door Meredith Bruce
Paramaribo – “Ik vind het jammer dat men dit als een kunstwerk beschouwt, want daar valt het echt niet onder”, reageert kunstenaar Erwin de Vries op het zaterdag onthulde beeld van VHP-oprichter Jagernath Lachmon.
Erwin de Vries
De onthulling was in verband met de feestvergadering van de VHP op het partijterrein aan de Jagernath Lachmonstraat. Het beeld dat in India vervaardigd is, suggereert een blanke huidskleur in tegenstelling tot van wijlen Lachmon die een bruine huidskleur had. Daarnaast zijn de armen langer in verhouding tot de rest van het lichaam.
De Vries legt uit dat de kwaliteit van een monument van een persoon bepaald wordt door het karakter van die persoon “en niet de versierselen zoals kleur en ondeugdelijke anatomische fouten. Het doet mij meer denken aan een tuinkabouter”, vervolgt hij.
Ook Patrick Tjon, docent Beeldende Kunst op de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuur Onderwijs heeft kritiek op het kunstwerk. “De proportie van het beeld is anatomisch niet correct en niet naar realistische verhouding. De kleuren zijn ronduit afschuwelijk, wat maakt dat het beeld voor de omgeving zal gaan afsteken”, zegt Tjon. Hij vindt daarentegen dat de zwarte broek en het witte hemd wel karakteristieke kenmerken waren van Lachmon.
Kunstkenner Sonny Hira
VHP-bureauwoordvoerder Sonny Hira is echter tevreden met het kunstwerk. “De verhoudingen, afmetingen en gebruikte kleuren zijn door de beeldhouwer, aan de hand van zowel foto-als filmmateriaal, zo getrouw mogelijk weergegeven”, meent hij. Hira zegt dat het beeld “vanwege betrekkelijk lage kosten” in India is vervaardigd. “Alle in Suriname uitgebrachte offertes lagen enkele duizenden US dollars boven de Indiase prijs”, aldus Hira.
Hoeveel is neergeteld voor het beeld kan hij vooralsnog niet exact aangeven. Namen van kunstenaars die een offerte hebben ingediend wil de woordvoerder vanwege discretie niet noemen.
[uit de Ware Tijd, 22/01/2014]

Standbeeld Mr. Lachmon onthuld op VHP-terrein

Standbeeld van Mr. Jagernath Lachmon.
(Foto: René Gompers)
Fier als een kankantrie staat het standbeeld van de oprichter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Mr. Jagernath Lachmon op het terrein van stichting ‘de Olifant’. Ter gelegenheid van de 65ste jaardag van de VHP is dit standbeeld onthuld. 
VHP-voorzitter Chan Santokhi zei bij de onthulling vanavond dat Lachmon vaak is gaan liggen als een riethalm. Hij heeft zich vernederd in het belang van het land. “Maar hij gaat nooit meer liggen. Hij staat nu als een kankantrie”, zei Santokhi. Het publiek werd naar het standbeeld begeleid door een tazza-groep.De VHP-leider haalde aan dat diverse politieke partijen vertegenwoordigd zijn in het partijcentrum. “Dit is de verbroedering waar voorzitter Lachmon al die tijd over sprak”, zei Santokhi. Naast de partijen van het Nieuw Front, zijn ook aanwezig een delegatie van de KTPI, Pertjajah Luhur, ABOP, DOE en de BEP. Na de onthulling werden bloemen gestrooid bij het beeld, dat in India is ontworpen. De mensen zijn laaiend enthousiast over het standbeeld. “Dit is een emotioneel moment. Dit is Mr. Lachmon, met het witte overhemd dat zo karakteristiek was voor hem”, zei menigeen.
[van Starnieuws, 18 januari 2014]

 

Historisch archief politiek gedachtegoed Lachmon

door Eric Mahabier

Den Haag – De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zal een commissie in het leven roepen die het politieke gedachtegoed, de erfenis van Jagernath Lachmon zal verzamelen voor het opzetten van een historisch archief. Dit archief zal ten dienste voor van de totale Surinaamse natie.
Zittend vlnr: VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, hoogleraar Ruben Gowricharn en OAS-assistent-secretaris-generaal Albert Ramdin. Uiterst rechts een poster van mr. Jagernath Lachmon Foto: Eric Mahabier 
Het voorstel voor deze speciale commissie kwam van Albert Ramdin, assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), zaterdag op de Jagernath Lachmon Lezing in Den Haag. In de Nieuwe Kerk hield VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi samen met Ramdin een inleiding over de rol en betekenis van Lachmon voor de vrede en harmonie in Suriname en de regio.
Zowel Santokhi als Ramdin roemde de vele verworvenheden van Lachmon, vooral voor een harmonieuze Suriname met zijn verbroederingspolitiek. Volgens Santokhi is de vrede tussen de bevolkingsgroepen in Suriname echter niet uit de lucht komen vallen. Ramdin: “Suriname zou er zeker anders uit hebben gezien zonder de bijdrage van Lachmon en niet zo vredig en stabiel.”
Ramdin benadrukte uitdrukkelijk dat hij op persoonlijke titel sprak en alles wat hij naar voren heeft gebracht niet voor de rekening van de VHP en of de OAS is. Ramdin sprak de wens uit dat het historisch instituut in 2016 een realiteit mag zijn, wanneer dat jaar de 100e geboortedag van wijlen Lachmon herdacht zal worden.
[uit de Ware Tijd, 22/09/2013]

Eerste Mr. Jagernath Lachmon Lezing

VHP-Nederland herdenkt op zaterdag 21 september 2013 in De Nieuwe Kerk te Den Haag, de 97ste geboortedag van VHP voorzitter, wijlen Mr. Jagernath Lachmon. De heer Lachmons rol en betekenis is van grote waarde voor Suriname en de Surinaamse samenleving. De VHP-Nederland heeft gemeend om mr. Lachmon te eren door de “Jagernath Lachmon lezing” in te stellen. De eerste lezing wordt gehouden op 21 september 2013 in het kader van de Internationale Dag van de Vrede.
Albert R. Ramdin
Op deze eerste inleiding komen twee inleiders aan het woord, te weten de heer Chandrikapersad Santokhi, de huidige voorzitter van de VHP, en de heer Drs. Albert Ramdin, assistent secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Ambassadeur Albert Ramdin levert zijn bijdrage op persoonlijke titel. Het thema van hun lezing heeft betrekking op vraagstukken rondom de maatschappelijke vrede. Daaronder kunnen onderwerpen vallen zoals de bestrijding van criminaliteit, corruptie, terrorisme, discriminatie, racisme, etnische conflicten en het handhaven van veiligheid. De inleiders worden bevraagd door Prof. Dr. Ruben Gowricharn. Daarna treedt hij op als gespreksleider met het publiek. De middag wordt afgesloten met een informeel gedeelte met ruime mogelijkheden tot netwerken.
Programma
14:00 uur: Inloop
14:25 uur: Welkomstwoord drs. S. Mahesh, voorzitter van VHP-Nederland
14:30 uur: Toespraak Rabin Baldewsingh (Wethouder Den Haag)
14:35 uur: Opvattingen en inzet van mr J. Lachmon voor de maatschappelijke vrede, door dhr.  Chandrikapersad Santokhi
Chandikapersad Santokhi
15:00 uur: De praktische relevantie van het politieke gedachtegoed van Mr. J. Lachmon in het Caribisch Gebied en daarbuiten door Ambassadeur Albert R. Ramdin
15:25 uur: Interview inleiders door prof.dr. R.S.Gowricharn
15:40 uur: Discussie met het publiek
16:00 uur: Informeel en netwerken
17:00 uur: Sluiting
Datum: 21 september 2013
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: De Nieuwe Kerk
Adres: Spui 175, 2511 BM Den Haag
Tel: 070-363 4917

Pronk poetst Nederland schoon van onafhankelijkheidsverwijt

door Eric Mahabier

Den Haag – Van opdringen van de onafhankelijkheid aan Suriname was geenszins sprake. Suriname is niet uit het Koninkrijk der Nederlanden geschopt. Als Suriname zou aangeven de onafhankelijkheid niet te willen, zou Nederland zich ook daartegen niet verzetten.
Jan Pronk, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Foto: Eric Mahabier
Dit zei oud-minister Jan Pronk gisteren op de miniconferentie ‘De toekomst van Hindostanen in Nederland’. Pronk die bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 deel uitmaakte van de Nederlandse regering, zegt tot de dag van vandaag mensen te horen zeggen dat Nederland Suriname uit het Koninkrijk heeft gezet en de onafhankelijkheid zou hebben opgedrongen. “Geen sprake van”, hield Pronk de conferentie voor die door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh was georganiseerd.
Volgens Pronk volgde het toenmalig kabinet Den Uyl de internationale ontwikkelingen omtrent dekolonisatie. Verder waren er voor de verkiezingen afspraken gemaakt tussen premier Arron en Den Uyl. Beiden waren overeengekomen dat, indien ze aan de macht zouden komen, er richting onafhankelijkheid van Suriname gewerkt zou worden. Beiden kwamen aan de macht en de afspraak werd nagekomen. Bovendien was het de Nederlandse regering ernst om de dekolonisatie in Suriname vredig te doen verlopen, anders dan in Indonesië het geval was. “Wij wilden geenszins koste wat kost van Suriname af”. De kosten die Nederland voor Suriname maakte waren gering. Suriname was geen “last” voor het moederland en bovendien had Nederland ook veel verdiend aan Suriname voerde Pronk aan. Ook voelde Nederland zich verantwoordelijk voor onder andere de misstanden met betrekking tot onder andere de slavernij en was een andere houding omtrent de onafhankelijkheid ongewenst.
Leiders
Pronk, die minister van Ontwikkelingssamenwerking was, zei dat de politieke spanningen tussen oppositie en coalitie hoog opgelopen waren. De oppositie onder leiding van Jagernath Lachmon van de VHP was tegen de wijze van onafhankelijkheid. Nederland vreesde voor een etnische uitbarsting. “Gelukkig dat alle politieke leiders in Suriname hun gezond verstand hebben gebruikt en op generlei wijze de zaak uit de hand hebben laten lopen”, aldus Pronk. Nederland voerde intensieve gesprekken met zowel de oppositie als de coalitie. Geen van beide wilden de zaak laten escaleren.
De voormalige minister van Ontwikkelingssamenwerking stond ook stil bij de vraag of emigratie uit Suriname de reden voor Nederland was om van Suriname af te willen. Hoewel Nederlandse politici hun bezorgdheid hadden geuit over de migratie van Surinamers naar Nederland, zei Pronk dat het kabinet Den Uyl daar anders over dacht en migratie toestond. Bovendien was het kabinet bang voor eventueel verzet vanuit de Hindostaanse gemeenschap die tegen de onafhankelijkheid was. Ook vreesde men verzet vanuit Surinamers die zich reeds in Nederland hadden gevestigd.
Pronk stond ook stil bij de vraag die steeds weer bovendrijven, namelijk waarom Nederland niet van de Staten van Suriname geëist heeft het besluit voor de onafhankelijkheid met twee derde meerderheid aan te nemen. Volgens Pronk was de regering-Arron legitiem en volstond Nederland met een besluit van de meerderheid. Bovendien verkeerde volgens hem Nederland niet in de positie om met voorwaarden te komen rond de onafhankelijkheid.
[uit de Ware Tijd, 01/06/2013]
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter