blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Kooks Hugo

Delano klapt uit de school

door Rob Woortman & Alice Boots

Toen wij vele jaren terug tijdens een van onze bezoeken aan Lie Paw Sam hem vroegen of hij enig idee had waar het verloren werk van De Kom was gebleven, gaf hij ons het typisch Chinese antwoord: ‘Misschien.’

read on…

De ongepubliceerde manuscripten van Anton de Kom en Ons Suriname

door Delano Veira

Op 29 juli 2020 verscheen in De Groene Amsterdammer ‘Voor een vrij Suriname’, een artikel van de hand van de twee biografen van Anton de Kom t.w. Alice Boots en Rob Woortman. Een bewering die in dit artikel over mij wordt gemaakt, achtervolgt mij wekelijks: steeds weer is er iemand die wil weten of het waar is wat er door de biografen gesteld is.

read on…

Jubileumpenning voor 100-jarige Vereniging Ons Suriname

Op vrijdag 18 januari 2019 heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema de Jubileumpenning van de Stad Amsterdam uitgereikt aan de Vereniging Ons Suriname (VOS). De onderscheiding werd uitgereikt bij het eeuwfeest van de vereniging in haar gebouw, het Hugo Olijfveldhuis aan de Amsterdamse Zeeburgerdijk. Bij het eeuwfeest verscheen een biografie van oud-voorzitter Hugo Kooks. read on…

Ons Suriname viert eeuwfeest

AMSTERDAM – Vereniging Ons Suriname (Veronsur) in Nederland bestaat op 18 januari precies een eeuw. Rond dit jubileum organiseert The Black Archives op 19 januari het Onze Tori-festival, waar deelnemers verhalen kunnen delen over migratie, hoop, liefde, strijd, racisme, verzet daartegen, maar ook over zakelijke successen, kunst, sport en meer. read on…

Een persoonlijk afscheid van Hugo Kooks

door J.Z. Herrenberg

Op 31 juli jl. overleed de voorzitter van Ons Suriname, Hugo Kooks. Hij was de beste vriend van mijn vader. Afgelopen vrijdag, 5 augustus, heb ik het grote voorrecht gehad de volgende rede te mogen uitspreken op de begraafplaats Vredenhof te Amsterdam, waar Hugo nu voor altijd te vinden zal zijn:

read on…

In memoriam Hugo Kooks

Gisteren overleed in Amsterdam Hugo Kooks, meer dan vijftig jaar voorzitter van de Vereniging Ons Suriname, genuanceerd nationalist, zachtaardig mens. Voor zijn verdiensten voor Ons Suriname kan hij niet luid genoeg geprezen worden. Hugo Kooks, geboren in 1928, stierf na een ziekbed dat hem naar het onvermijdelijke voerde. De Werkgroep Caraïbische Letteren wenst zijn echtgenote, zijn andere naasten en de Vereniging Ons Suriname veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter