blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: koninkrijksrelaties

Integratie naar gelijkwaardige Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse bestuur heeft vooralsnog verzuimd om daadwerkelijk gemeenten van de Caribische eilanden te maken en onthield hen hun juiste plaats in het Nederlandse staatsbestel.

door Aart G. Broek en Jan Wijenberg read on…

Kòrsou, quo vadis?

door Fred de Haas

Onlangs verscheen het boek Kurá van Willem van Lit. De titel suggereert een gezellige, beschermde omgeving, een Curaçaose tuin waar mensen gezellig met elkaar een glaasje drinken en van gedachten wisselen. De auteur van het boek zit erbij en wil graag even de aandacht om met iedereen de stand van zaken op het eiland te bespreken. Dat doet hij op zijn eigen manier en af en toe is hij te betrappen op enkele uitglijders, waar ik geen nadruk op zal leggen. In het onderstaande zal ik door het boek gaan met een mild kritische blik en enig persoonlijk commentaar. De inhoud nodigt overigens uit tot een fundamentele discussie. read on…

De koninkrijksrelaties: heden en toekomst

KR-lezingen en discussies
Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een lezing met als onderwerp:  De koninkrijksrelaties: heden en toekomst. Gert Oostindie en Wouter Veenendaal zullen op basis van recent gepubliceerde artikelen een overzicht geven van de huidige stand van zaken in de koninkrijksrelaties. read on…

Nederland heeft zich uitgeleverd aan Venezuela

door Ronald van Raak

Aruba, Curaçao en Bonaire waren deze week wereldnieuws, nadat Venezuela de grenzen met de eilanden had gesloten. Aruba ligt 23 kilometer voor de kust van Venezuela. De Venezolanen zouden massaal geld en goed naar de eilanden smokkelen en daarmee de economie van dat land ik gevaar brengen. Maar Venezuela heeft de eilanden helemaal niet nodig om de economie kapot te maken, dat kan de regering heel goed zelf. Het gaat niet om smokkel, maar om wereldpolitiek. read on…

A sense of belonging / Artwell Cain

Het boek A Sense of Belonging; Multiple Narratives of English speaking Arubans; Migration, Identification and Representation is net gepubliceerd. Het boek, geschreven door Artwell Cain, is een gedeelte van een tweedelig project. read on…

Op zoek naar het ‘waarom’ van ons Koninkrijk

door Lorenzo Fränkel

Na de hongerstaking van de Arubaanse premier Mike Eman in 2014 over een begrotingsconflict, was er onlangs opnieuw ruzie tussen Aruba en Nederland. Het moederland zou de nieuwe gouverneur op het eiland hebben aangesteld zonder inspraak van de Arubaanse overheid. Follow the Money sprak uitgebreid met Eman over de gespannen Koninkrijksrelaties en de toegevoegde waarde van het Koninkrijk. read on…

Klein Koninkrijk

door Farid Tabarki

Nederlanders beseffen amper dat het Koninkrijk tot voorbij de Noordzee reikt. Het wordt tijd voor ‘One Kingdom – Four Countries’. read on…

Afscheidsrede Staatsraad voor Aruba mr.dr. A.G Croes

Rede bij het afscheid van de Raad van State, uitgesproken door Staatsraad voor Aruba mr.dr. A.G Croes op 1 juni 2016

Om met de deur in huis te vallen: de perceptie op grond waarvan de besluitvorming in het Koninkrijk geschiedt en dien ten gevolge ook de aard van de werkzaamheden van de Raad van State van het Koninkrijk wordt al een halve eeuw bepaald door de stand van de Nederlandse geldkraan. read on…

Aruba Dushi Tera

‘Aruba Dushi Tera’, zo luidt de titel van het fullcolour magazine waarvoor de regering van Aruba het initiatief heeft genomen. Het blad is bedoeld om iedereen in Nederland die een band met Aruba heeft op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het eiland. Aruba Dushi Tera zal elke twee maanden verschijnen.

Stuur een e-mail met als onderwerp ‘Magazine Aruba Dushi Tera’ en uw naam, evt. naam van bedrijf of organisatie en adres naar voorlichting@arubahuis.nl en u krijgt Aruba Dushi Tera in het vervolg gratis toegestuurd. read on…

Aankondiging Symposium 60 Jaar Statuut

Een vooruitblik door de ogen van de volgende generatie constitutionalisten

Op 15 december a.s. bestaat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 60 jaar. In deze 60 jaar hebben de Koninkrijksrelaties veel goeds gebracht, maar ook voortdurend en in toenemende mate onder druk gestaan. Reden genoeg dus om terug te blikken, maar, vooral ook om vooruit te kijken. Heeft het Koninkrijk toekomst? En hoe zou die toekomst eruit zien? In het symposium wordt stilgestaan bij de vooruitblik door de ogen van een volgende generatie constitutionalisten. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter