blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: kolonialisme

Naamgeving van plaatsen – Leren van geschiedenis 31

door Hilde Neus

In de koloniale periode zijn er vele plantages, bijna 600, aangelegd. De namen van de gronden zijn meestal toegekend door de eerste eigenaren, die de akkers gratis kregen van het gouvernement, onder bepaalde voorwaarden vastgelegd in een grondbrief, oftewel warrant. De bedoeling was immers dat er een product op zou worden verbouwd door de slaven en dat deze koffie of suiker na gewogen te zijn in de waag, verscheept zou worden naar Amsterdam. Inmiddels was er dan belasting afgedragen voor elke kilo die werd geëxporteerd, waar het gouvernement haar huishouden van draaide.

read on…

Terugblikken op veel informatie: De erfenissen van slavernij en contractarbeid

door Hilde Neus

Van 6 tot en met 9 juni [2023] is op de Interfaculty of Graduate Studies en Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit een grote internationale conferentie gehouden. De organisatiecommissie onder leiding van dr. Maurits Hassankhan haalde een aantal van 70 internationale sprekers naar Suriname om te discussiëren over de doorwerking van de systemen in het heden. Begrijpelijkerwijs ging hier veel voorbereiding aan vooraf.

read on…

Kranten en jaarboeken als informatiebron – Leren van geschiedenis 30

door Hilde Neus

Het verspreiden van nieuws is belangrijk voor een samenleving, en zeker betrouwbaar nieuws. Tegenwoordig is het moeilijk voor een dagelijks medium om het hoofd boven water te houden, vanwege de hoge kosten van papier. De krant wordt steeds duurder. Mensen nemen het dagelijkse nieuws dan ook steeds meer tot zich via digitale kanalen. Vrijwel alle belangrijke kranten hebben mogelijkheden om je te abonneren en zo toegang te krijgen tot hun website. Kranten die al lang bestaan, hebben een aura van betrouwbaarheid, en neigen met hun verslaggeving meestal een bepaalde politieke kant uit. Lezers kiezen dus voor een bepaald type nieuws. In Suriname werden er al vroeg verschillende kranten uitgegeven. De oudste, nu nog uitgegeven krant is De West, waarvan de eerste editie verscheen in 1909.

read on…

De waarde van oso dresi – Leren van geschiedenis 29

door Hilde Neus

De discussie over oso dresi [medicinale huismiddelen] wordt al heel lang gevoerd, en is tijdens de covid-pandemie weer opgelaaid. Berijders van de medicijnen verkopen grif, en willen erkenning. De officiële medische stand, gestoeld op de westerse geneeskunde, staat daar sceptisch tegenover omdat de werking op wetenschappelijke wijze moet worden getoetst. Dat is een langdurig en kostbaar proces. Er is nog al wat heen en weer gemopperd tussen de minister van Volksgezondheid en de dresiman. Dit heeft te maken met het niet prijs willen geven van de geheime samenstelling van de dresi. Want dan kan iedereen het namaken.

read on…

Dichter bij onze koloniale erfenis

Tropenmuseum presenteert een nieuwe poëtische programmareeks vanaf september

Beyond Walls, Read My World en het Tropenmuseum nodigen je uit voor Dichter bij Onze koloniale erfenis: een reeks poëtische interventies door dichters, schrijvers en spoken word artiesten rondom de tentoonstelling Onze koloniale erfenis.

read on…

Tekorten aan Geld – Leren van Geschiedenis 28

door Hilde Neus

Vanwege de enorme leningen, opgenomen door de regering Bouterse, verkeert ons land in een financiële crisis. De leningen moeten worden terugbetaald, en dat gaat vaak gepaard met hoge rentes, zeker als een natie vanwege haar problemen niet goed bekend staat internationaal. Geldschieters maken daar misbruik van. Dat is van alle tijden. We zijn geneigd te denken dat er vroeger, vanwege grote verdiensten op de slavernij, geen problemen waren, maar dat is zeker niet zo. De overheidsuitgaven werden nauwkeurig verantwoord naar de Directeuren van de Surinaamse Sociëteit in Amsterdam. Maar ook in privétransacties speelde geld een belangrijke rol.

read on…

Grensoverschrijdend gedrag – Leren van geschiedenis 27

door Hilde Neus

Recentelijk is de wet tegen grensoverschrijdend gedrag in DNA behandeld, en dit is bijzonder actueel. In Nederland is er- ondanks dat de #metoo-beweging al enkele jaren speelde – veel commotie geweest onlangs rondom gedrag van mannen in een machtspositie, die daarvan misbruik maakten, vooral bij jonge meisjes. Hierbij kan sprake zijn van ongepast taalgebruik, ongewenste aanrakingen, dick picks of zelfs aanranding en verkrachting. Opvallend is dat in discussies in Suriname mannen het een vrouwenprobleem vinden, en bang zijn dat zij zonder schuldig te zijn kunnen worden aangeklaagd. Vele zeggen zelfs dat dit probleem geen prioriteit verdient, ondanks dat de helft van onze bevolking uit vrouwen bestaat en – ook hier – een groot aantal vrouwen wel ooit is geconfronteerd met deze ongewenste handelingen. Opvallend is, als we naar het verleden kijken, dat grensoverschrijdend gedrag beide partijen gold. En de regels dus anders waren.  

read on…

Rituelen rondom begraven – Leren van geschiedenis 25

door Hilde Neus

Suriname heeft een zeer diverse bevolking, en elke etnische groep heeft zo zijn gewoontes rondom de ter aarde bestelling van overleden familieleden. Dat levert mooie herinneringen op, en kan tevens een positieve bijdrage leveren aan de rouwverwerking. Tenminste, dat denkt men op dit moment in Nederland, waar gezegd wordt dat mensen daar de dood meer moeten bespreken. En dit deel van de levenscyclus niet zo weg moeten stoppen. Hier in Suriname is het altijd een belangrijk element van het familiegebeuren geweest, en sommige rituelen bestaan al heel lang, zijn zelfs meegenomen vanuit Afrika.

read on…

Tentoonstelling over koloniale geschiedenis Den Haag wordt goed bezocht

Ter gelegenheid van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden is het Haags Historisch Museum in de koloniale geschiedenis van de regeringsstad Den Haag gedoken. Hoewel Den Haag geen handelsstad was als Amsterdam of Middelburg, hadden Haagse beslissingen wel ooit grote gevolgen voor miljoenen mensen ver weg: in Indonesië, in Suriname en op de Caribische eilanden.

read on…

Beveiliging in een groeiende stad, 1800 – Leren van geschiedenis 20

door Hilde Neus

Paramaribo dijt uit en wordt steeds groter. Zo groot zelfs dat in het zuiden het vastgroeit aan Lelydorp. Kaarten en plattegronden zijn goede graatmeters van groei. Als we de eerste plattegronden van Paramaribo bekijken, zien we hoe klein de stad is. Helaas worden er tegenwoorden weinig van dergelijke groeikaarten in beeld gebracht. Het zou goed zijn om deze bijvoorbeeld om de twintig jaar te publiceren, zodat de overheid (maar ook het publiek) beter inzicht krijgt in een aantal zaken die met veiligheid te maken hebben. Ze laten soms ook zien hoe de stad werd beschermd.   

read on…

Geluidsoverlast – Leren van geschiedenis 19   

door Hilde Neus

Elk jaar opnieuw zijn er regels voor het afschieten van vuurwerk, die zo weer in het begin van de feestmaand december worden herhaald via de media. Behalve het gevaar van vuurwerk, zeker voor kleine kinderen, speelt er ook het aspect van overlast. Er wordt gevraagd rekening te houden met mensen in het ziekenhuis, en kerkgangers tijdens hoogtijdiensten. Deze kunnen gehinderd worden door de harde knallen, die plotseling klinken en mensen doen opschikken, maar ook dieren natuurlijk. Vroeger veroorzaakte dat ook overlast, en werd er door de dominees geklaagd over luide feesten en partijen die aan de vooravond van de kerkdienst gehouden werden, zonder rekening te houden met de christelijke principes. Het is daarom niet vreemd dat de planters in de kolonie vaak gekenmerkt werden als onchristelijk en barbaars.

read on…

Patricia Kaersenhout in het Bonnefantenmuseum

Visions of Possibilities

Met Visions of Possibilities presenteert het Bonnefantenmuseum in Maastricht van 10 juni tot en met 5 november 2023 een overzicht van het werk van de Afro-Nederlandse beeldend kunstenaar Patricia Kaersenhout (Den Helder, 1966). Kaersenhout is één van de vooraanstaande kunstenaars die zich richt op het onderzoek van de nog altijd actuele erfenis van de trans-Atlantische slavernij en het kolonialisme in de Nederlandse context en daarbuiten.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter