blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: KNIL

De romantisering van ware gebeurtenissen

door Hilde Neus

In 2000 kwam de roman De man van veel van Karin Amatmoekrim uit. Deze is gebaseerd op het leven van Anton de Kom. De auteur heeft een korte periode uit dat bewogen leven gelicht en daar een geromantiseerde versie van bedacht. Het ging om een moeilijke periode: de opname van De Kom in een psychiatrisch instituut, omdat het geestelijk niet goed met hem ging. Dit is niet zo verwonderlijk, na alles wat hij had meegemaakt. De controverse ontstond, toen de nakomelingen van De Kom reageerden op deze roman. Want volgens hen was het echt niet zo gebeurd, als Amatmoekrim had beschreven.

read on…

Suriname en WO II: strijders in de Oost (3 en slot)

door William L. Man A Hing

Een affiche voor de werving voor het KNIL

 

40. Waller, Charles Edmund,
Paramaribo: 10-08-1913, Ls Sld Inf Knil.(commies-redacteur dept. van Justitie).
vader: ChE Waller / moeder: JS Vries;
contactadres: ChE Waller, Batavia;
25-02-1943: overleden aan “bacillary dysentery”  in Changi hospitaal te Singapore. [inv. no. 457]
Aanvankelijk Changi Cemetery, later overgebracht naar: Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;
Wesenhagen, Henri François,
15-10-1919, sldt inf.;
vader: Alexander Constant Wesenhagen / moeder: Wesenhagen, Hortence Lucie Stefanie;
contactadres: AC Wesenhagen, Buitenzorg;
21-09-1944: omgekomen a/b transportschip Toyofuku-Maru. Het schip dat ook bekend stond als Hofuku Maru, Fuku Maru en Fuji Maru, werd met 1.289 Nederlandse en Britse krijgsgevangenen op weg naar Japan door een Amerikaanse luchtaanval tot zinken gebracht bij de Philippijnen. Van de gevangenen zijn 1.047 omgekomen; [inv. no. 457]
Weytingh, Charles Rodolph (ook: Rudolph),
Paramaribo: 28-06-1902, Lst Sld. Inf.
vader: Weytingh, Charles Rodolph / moeder: Arrias, Annette M.;
contactadres: CR Weytingh, Batavia;
28-03-1943: “Died of acute enteritis”, POW Camp Kinsaiyok Village. Kanchanaburi War Cemetery; [inv. no. 458]
 
Wiers, Hendrik Jan,
Paramaribo: 09-04-1894, offvgez.
2e kl.;
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru;
vader: Wiers, HC / moeder: Wiers-Bolt, F;
contactadres: mw Wiers-Langedijk, KC, Bandoeng;
[inv. no. 458]
Wilsterman, Willem Hendrik Louis,
Paramaribo: 18-09-1904, Ls Sld. Knil.
vader: Hendrik;
contactadres: G Wilsterman, Kediri, Java;
16-12-1943: “Died of heart attack”, Osaka POW Camp, Japan.
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta; [inv. no. 458]
45. Zeiler, Christiaan Frederic,
Paramaribo: 19-10-1912,  mil.sgt. 2ekl.;
vader: E. Zeiler/moeder: Bender, JA;
contactadres: fam. Bender, JA.
s.f. Beran, Djocjakarta;
18-07-1944: He was killed outright for being buried under landslide while working to build airfield”.
Plaats: Pangkalan Balai Airfield, Sumatra.
“Buried in POW Cemetary No. 1 Branch Camp of Malay POW Camp (JA265).”
[inv. No. 459]
(ogs.nl: 18-08-1944 overleden)
Nederlands ereveld Pandu, Bandung;
Zunder, James H. (ook: Edward),
Paramaribo: 13-04-1908, arts/off. v.gez. Tkl Knil.
vader: James / moeder: Elisabeth;
Contactadres: Centraal Burgerlijk Ziekenhuis, Semarang;
25-06-1944: omgekomen a/b s.s. Tamahoku Maru die na een duikbootaanval van de Amerikaanse onderzeeër USS Tang (SS-306 onder Lt. Commander Richard H. O’Kane) tot zinken was gebracht bij de Japanse stad Nagasaki. Van het helleschip dat op weg was naar Japan met 772 krijgsgevangenen aan boord hebben 560 opvarenden de tocht overleefd;
[inv. no. 464]
II. Militairen die na WO II zijn overleden zonder opgave van oorzaak:
Amres, Arnold Hendrik Constantijn,
Paramaribo: 06-12-1890, Knil-militair;
31-03-1946: overleden op onbekende plaats;
Nederlands ereveld Kembang Kuning, Surabaya;
Balker, Ludwig Thomas,
Paramaribo: 21-07-1922, Mlt Sld Ekl Inf V Knil.
18-04-1950: overleden te Balikpapan, Borneo.
Nederlands ereveld Kembang Kuning, Surabaya;
Drie vrouwen in Tjisaroea, ca. 1937.
Prentenkabinet Leiden
Bies de, Benjamin Martinus,
Paramaribo: 02-02-1896, Kpl Subs Cie Kader Knil.
vader: handschrift onleesbaar / moeder: Tchelkwijk (Schalkwijk?) Francine;
08-06-1948: overleden te Tjisaroea (Cisarua), Java.
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta; [inv. no. 420]

Burgzorg, Jacques,
Paramaribo, 07-04-1916, Mlt Kpl 18 Sqn ML-Knil.
19-11-1945: overleden te Batavia.
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;

Kalam, J,
Ben-Commewijne: 05-12-1918, Mlt Sld Ekl 2-1-1 RI Knil.
02-04-1946: overleden te Batavia;
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;
Kolumbocus, Mohamed,
Paramaribo, 09-02-1919, Sld Knil.
04-11-1945: overleden te Batavia.
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;

Landkoer, André Loenel,
Paramaribo: 01-07-1914, SMI Knil.
vader: Christiaan Emelius Landkoer / moeder: Elisabeth Carolina de Getrouwe; [C.B.B.]
07-07-1950: overleden te Batavia.
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;

Moll, Max Gerald,
Paramaribo: 01-02-1918, Sld Tkl Dp Pa Tpn Knil.
19-01-1947: overleden te Mr Cornelis, Batavia.
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;

Nooitmeer, Jacques Jules,
Paramaribo: 02-04-1924, Mlt. Sld.;
13-07-1946: overleden te Tjimahi;
Nederlands ereveld Pandu, Bandung;

Spreeuw, Arie Hendrik Willem,
Paramaribo: 25-12-1914, Elt Knil.
25-07-1947: overleden te Tjimahi (Cimahi).
Nederlands ereveld Pandu, Bandung;

Stoffels, Guillaume Franciscus Maximiliaan,
Paramaribo: 16-12-1910; Sgt. Inf.;
vader: Stoffels, William, Willem, Hendrik / moeder: Lesperan, Adolphina Ida; [inv. no. 452]
24-06-1946: overleden in Mar. Hospitaal, Soerabaja;
Nederlands ereveld Kembang Kuning, Surabaya;

Wolff, Louis Gustaaf,
Paramaribo: 11-03-1914, SMI Knil.
22-02-1947: overleden te Menado, Sulawesi.

Buiten erevelden.
 
Het ss Garoet
III. Burgerslachtoffers:
Bender, Eduard Samson,
Paramaribo, 12-04-1886,
21-08-1945, overleden in Japans burgerkamp Mater Dolorosa, Batavia;
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;

Brandon, George Eugene Theodore,
Paramaribo: 07-02-1895, Matroos KV.
19-06-1944: omgekomen op de Indische Oceaan a/b s.s. Garoet.
De s.s. Garoet (onder Kapt. P. de Raadt) was een Nederlands vrachtschip van de Rotterdamsche Lloyd dat op weg van Bombay naar Durban door de Duitse onderzeeër U-181 (onder Kpt. Kurt Freiwald) tot zinken werd gebracht;

Cruden, Alice Emmelina Olivia,
Nickerie: 19-11-1896,
24-12-1944: overleden in Japans burgerkamp te Bandung.
Buiten erevelden;
Noot: Alice Cruden was weduwe van Albert CF Heidweiller die was omgekomen a/b s.s. Junyo Maru op 18-09-1944. Zie hierboven;
Hoogte, Nico van der  (ook bekend als: John),
Paramaribo: 16-09-1916, Employé bij de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij.
07-04-1942: omgekomen te Antjol (Java) door executie.
Naast het Verzetsherinnerings Kruis, posthuum eveneens onderscheiden met “Verzetster Oost-Azië 1942 – 1945” op 23 mei 1950.
Verzamelgraf Antjol: Nederlands ereveld Ancol, Jakarta;

Lacomblé- geboren Silvergieter Hoogstad,
Leonie Elfriede, Paramaribo: 26-12-1902,
dochter van Philippus Silvergieter Hoogstad (1847 – 1923) en Johanna Wilhelmina van Kervel (1855 – 1913).
(zie: genealogieonline.nl/stamboom-engel-van-mierlo)
03-03-1942: omgekomen bij een aanval van Japanse jachtvliegtuigen op vliegveld en haven van de plaats Broome in NoordWest-Australië.
Ze was weduwe van Lacomblé, EEB (26-10-1896, Arnhem), Commandant van Hr Ms De Ruyter / Kapt Lt ter zee en drager van MWO 4ekl., posthuum verleend in 1949.
De kruiser Hr Ms De Ruyter die als Vlaggenschip fungeerde van Schout-bij-nacht Karel Doorman werd 28-02-1942 tijdens de Slag in de Javazee getorpedeerd door de zware Japanse kruiser Haguro en zonk met man en muis bij die strijd.

De Slag in de Javazee
Slot
Dit eerste overzicht van personen die in Nederlands-Oost-Indië en de regio van Zuidoost-Azië het leven hebben gelaten tijdens WO II beoogt meer duidelijkheid te verschaffen over de rol en wederwaardigheden van die Surinamers in de bezettingstijd.
Geraadpleegd:
Bovenstaande gegevens zijn voor een groot deel ontleend aan de  collectie van 47.000 Japanse interneringskaarten waarvan 7.200 kaarten van omgekomen KNIL-militairen in het Engels zijn vertaald. De gehele collectie is te raadplegen op het adres: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, toegangsnummer: 2.10.50.03, alsmede te vinden op de website www.gahetna.nl/collectie/index…/
In voorkomende gevallen is het inventarisnummer van de kaarten tussen vierkante haakjes vermeld.
Daarnaast zijn talrijke andere bestanden over de Tweede Wereldoorlog en verschillende geboorteregisters van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.) bestudeerd voor aanvullende gegevens.

Suriname en WO II: strijders in de Oost (2)

Enkele Surinamers tussen Nederlandse KNIL-manschappen. Foto Nederlands Instituut
voor Militaire Historiedoor William L. Man A Hing

Geerling, Ernst Willem,
Ben-Commewijne: 18-10-1907, Mlt Sld Knil.
vader: H Geerling;
contactadres: Sri Soepartia, Wlari, Java;
12-02-1945: “Died of perforative peritonitis”, Borneo POW Camp; Kamp Batu Lintang, Kuching, Sarawak, Maleisië;
[inv. no. 429]
 
Halfhide, Frederik Alexander,
Paramaribo: 06-06-1907, Sgt Knil.
contactadres: Halfhide-Heidanus, Soerabaia;
24-06-1944: omgekomen a/b s.s. Tamahoku Maru die door de Amerikaanse onderzeeër USS Tang (SS-306 onder Lt Commander Richard H. O’Kane) werd getorpedeerd bij de Japanse stad Nagasaki. Van het helleschip dat met 772 krijgsgevangenen op weg was naar Japan overleefden 560 opvarenden de tocht; [inv. no. 431]
Halfhide, Lucienne Jacques,
Paramaribo: 08-06-1913, SM Inf Knil.
27-03-1942: overleden te Laoe Balem;

15. Heidweiller, Albertus Carolus Ferdinand,
Paramaribo: 07-03-1896, Landst. Sld. Ie kl. Inf.,
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru;
vader: Heidweiller, HPJ / moeder Haenenberg, AE;
contactadres: mw Heidweiller-AEO Cruden, Madioen;
[inv. no. 431]
[C.B.B.: vader: APJ Heidweiller / moeder: CC Hanenberg]

Hillers, Bernhard Eugene Harry,
Paramaribo: 04-09-1903, Hofmeester Maat.
19-02-1942: omgekomen a/b torpedobootjager Hr Ms Piet Hein (onder commandant Ltz JMLI Chömpff ) die is gezonken bij de Slag in de Straat Bandoeng na een aanval van de Japanse torpedobootjager Asashio;
[C.B.B.: moeder: JFH Hillers]
De Japanse torpedobootjager Asashio
Huiswoud, Egbert Julius,
Paramaribo: 17-03-1890, beroepsfourier inf.,
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru;
vader: R.F. Huiswoud / moeder: Bernard, JH;
contactadres: echtgenote mw Huiswoud – Sari, LS, Cheribon;
[inv. no. 433]
Huyzen, Walther Jacques,
Paramaribo: 07-12-1900, Sgt.
Maj. Mil.Adm.
vader: Jean Cornelis;
contactadres: JC Huyzen Winkelaar, Poerwokerto;
06-06-1943: als Japans krijgsgevangene overleden te Kario, Haroekoe op het gelijknamige eiland van de Zuid-Molukken.
Ambon War Cemetery, Ambon; [inv. no. 433]

Jonge de, Pieter,
Paramaribo: 17-05-1898, Havenmeester, Ltz Tit.
12-02-1942: Tarakan-gevangenis geëxecuteerd;
“Als represaille voor de vernielingen aan de olie-installaties werd de gemilitariseerde havenmeester van Tarakan-stad, de luitenant ter zee titulair P de Jonge door de Japanners op 12 februari 1942 doodgeschoten.”(Wereldoorlog2.com)
Hij werd posthuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw.
Nederlands ereveld Kembang Kuning, Surabaya;

20. Kruijdenhof, Franklin,
Paramaribo: 02-01-1919, Matroos II.
12-12-1941: omgekomen a/b onderzeeër Hr Ms O 16 (a.k.a. Hr Ms K XVI onder  Commandant Luitenant ter zee 1eklasse AJ Bussemaker) die door de Japanse onderzeeboot I 66 tot zinken is gebracht in de Zuidchinese Zee. Het wrak van de Nederlandse onderzeeboot is in oktober 2011 gelokaliseerd bij Borneo;
Landkoer, Hugo Richenel,
Paramaribo: 26-12-1916, Sgt Inf Knil.
vader: Christiaan Emelius Landkoer / moeder: Elisabeth Carolina de Getrouwe; [C.B.B.]
00 (?) -03-1942: overleden nabij Moeara Teboe (Sumatra).
Buiten erevelden;
Leysner, Egidius Leopold,
Paramaribo: 22-08-1896, SMI Knil.
vader: ThG Leysner / moeder: AJ Haman;
contactadres: J Leysner-Breton, Bandoeng;
17-08-1945: Overleden te Palembang, Sumatra.
Nederlands ereveld Pandu, Bandung; [inv. no. 439]
Meijer, Johan Reinhard,
Paramaribo: 17-05-1905, Brg Art Knil.
vader: Constantijn, Lodewijk / moeder: Johanna, Magdalena;
contactadres: mw F Meijer – Jozeph, Tjilatjap;
17-12-1943: “Died of malnutrition”, Wan Yai Camp, Thailand.
Kanchanaburi War Cemetery, Thailand; [inv. no. 441]

Meijer, Willem,
Paramaribo: 09-08-1899, sold. Inf. KNIL;
moeder: LE Lionarons, [C.B.B.]
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru;

25. Netto, Johan Frits,
Paramaribo: 01-22-1895, sgt. M.L.;
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru;
contactadres: AC Netto, Tjimahi; [inv. no. 443]

Pleisner, Julius Frederik Anton,
[Paramaribo]: 21-01-1889, Sgt. Inf.;
28-08-1944: “Died of chronic nephritis and uremia…”, Main POW Camp of Malay, Singapore Island; [inv. no. 445]
Nederlands ereveld Pandu, Bandung;
[ogs.nl: overlijdensdatum 27-08-1944]

Ereveld Pandu Bandung. Foto Marcel van Beek

Prado del, Desiré Guillaume,
Paramaribo: 22-05-1907, sld.
Inf.;
moeder: IL Sillevolde / vader: JE del Prado; [C.B.B.]
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru;
contactadres: H. Del Prado, Bandoeng; [inv. no. 446]

Revoet, Frederik Willem Jaspus,
Paramaribo: 18-07-1899, mil.;
04-02-1945 overleden te Bandoeng;
Nederlands ereveld Pandu, Bandung;

Rietwijk, Johan Josef Klaas,
Paramaribo: 05-06-1908, Knr Art Knil.
vader: Alfred Leonard / moeder: Johanns, Wilhelmina Francis;
contactadres: AL Rietwijk, Paramaribo;
05-05-1944: “Died of malnutrition”, POW Camp Nong Pladuk. Nong Pladuk-Cemetery, Thailand; [inv. no. 447]

 
30. Robles de Medina, Jules Emile,
Paramaribo, 10-05-1901, Fuselier;
vader: Charles Hendrik Robles de Medina,
moeder: Esther Margaretha Lobato de Mesquita;
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru; [inv. no. 477]
 
Sof, Eugène Reinier,
Paramaribo, 10-06-1900, Ls Sld Tkl Inf Knil.
moeder: Sof, Johanna Christina;
Contactadres: n.b., Batavia;
17-05-1943: overleden aan “bacillary dysentery” te Kamp Maoemere, eiland Flores.
Nederlands ereveld Kembang Kuning, Surabaya;
[inv. no. 451]
Spreeuw, Willem Adolf,
Paramaribo: 10-08-1888, Beroepsluitenant Infanterie,
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru;
vader: Spreeuw, ThH / moeder: Bertner, JK;
contactadres: echtgenote mw Spreeuw-van Eldik, H;
[inv. no. 451]
Teunis, Max Anton,
Paramaribo, 17-02-1897, Kapt Adm Knil.
vader: JM Teunis / moeder: AR Spreeuw;
contactadres: mw Rayman, Batavia;
21-04-1943: “Died of acute enteritis”, POW Camp, Chungkai. Chungkai War Cemetery in de provincie Kanchanaburi, Thailand; [inv. no. 453]
 
Verhoeven, Johan Willem,
Paramaribo: 14-09-1912, Elt Vlg Wnr ML Knil.
vader: Gerardus, Johannes, Cornelis / moeder: Catharina, Johanna, Maria;
contactadres: mw Ch Verhoeven – Bruinsveld van Hulten, Soerabaia;
15-01-1943: omgekomen a/b s.s. Nitimei Maru (a.k.a. Nichimei Maru, voorheen Noors schip met de naam s.s. Alfred Nobel) die na aanvallen van Amerikaanse B-24 Liberator bommenwerpers is gezonken in de Golf van Martaban bij Birma.
Het schip dat naast 1562 Japanse soldaten ook 1.000 Nederlandse krijgsgevangenen en Indonesische dwangarbeiders vervoerde was 29 december 1942 uit Singapore vertrokken voor een reis naar Moulmein in Birma. Slechts 38 Nederlanders overleefden de ramp; [inv. no. 455]

35. Visser, Johannes Hendrik Julius,
Paramaribo: 07-01-1903,  Ls Sld Inf Knil.
04-07-1945: overleden op Hainan (Chinees eiland in de Zuidchinese Zee). Sai Wan War Cemetery te Hong Kong;
[inv. no. 456]

 
Harry Voss

Voss, Harry Frederik,
Paramaribo: 12-03-1912, Sgt Inf  Knil.
moeder: Henriette Cornelia Johanna La Rose,
vader : Wilhelm Fredrik Voss; [C.B.B.]
29-05-1943: geëxecuteerd door de Japanners in de Koetatjane gevangenis, district Atjeh op Sumatra.
1950 werd postuum voor zijn daden van “Moed, Beleid en Trouw” aan “Harry Frederik Voss Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 8 augustus 1950”, de Militaire Willems Orde 4e klasse verleend. (Ridders Militaire Willems-Orde sinds 1940)

Vries de, René Henry Jules,
Paramaribo: 05-08-1913, Ltz II KMR.
vader: Egbert Rudolf de Vries / moeder: Johanna Louise Vervuurt; (iwandevries.tribalpages.com / De Surinaamse de Vries Mishpoge)

 

22-01-1942: omgekomen bij een nachtelijke landing van de Hr Ms Vliegboot X 21 (type Dornier Do 24K) die tijdens een evacuatievlucht van Soerabaja naar Balikpapan op de Soengai Riko Rivier bij Balikpapan op Borneo verongelukte.
De drie van de vier bemanningsleden die daarbij om het leven kwamen inbegrip van De Vries kregen een zeemansgraf.
1944 is hem postuum toegekend het “Vliegerkruis met Eervolle Vermelding, later vervangen door de Bronzen Leeuw”.  (onderscheidingen.nl);

Vrieze, Anton Christiaan Johannes George,
Paramaribo: 15-02-1888, Sgt Inf Knil.
19-10-1943: overleden aan “Amoebe Dysentary”.
Chungkai New Cemetery in de provincie Kanchanaburi, Thailand;

Walker, Wilhelm Hugo Richenel,
Paramaribo: 22-03-1898, Ls Sgt. Knil.
vader: Johannes / moeder: Kate, Alida;
contactadres: FW Akker-Walker, Paramaribo;
26-06-1944: omgekomen a/b s.s. Harugiku Maru (a.k.a. Harugiku Maru 4, voormalig KPM-schip Van Waerwijck) die is gezonken in de Straat van Malakka door twee torpedo’s van de Britse onderzeeboot HMS Truculent (P 315 onder Lt. Commander Robert Alexander Love).
Het schip was op weg naar de Sumatra-spoorlijn met 1.174 geallieerde krijgsgevangenen waarvan 113 Nederlandse, 48 Britse en 12 Australische zijn verdronken. Daarna overleden nog 22 van de opvarenden “… aan de opgelopen verwondingen, longontsteking en uitputting”; (japansekrijgevangenkampen.nl); [inv. no. 457]

[wordt vervolgd]

Suriname en WO II: strijders in de Oost (1)

door William L. Man A Hing

De geschiedenis van Surinaamse migranten naar het vroegere  Nederlands-Oost-Indië geniet nauwelijks enige bekendheid. Door de interneringskaarten van de Japanse bezetter kan een duidelijk beeld worden verkregen van de lotgevallen van vroegere landgenoten in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Persoonsgegevens uit de nasleep van de oorlog in de Bersiap-tijd zijn uit andere bronnen.
Het wegvoeren van veroordeelden die met touwen
aan elkaar waren vastgebonden. De lokale
bevolking liep uit om de executie bij te wonen (1946-47).
Young men go East
In de eerste decennia van de twintigste eeuw werden in Suriname door het moederland lokale krachten gerekruteerd, zowel voor een plaatselijke weermacht als ook voor het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Geschat wordt dat de ruim 200 Surinaamse personen die zich hadden aangesloten bij het KNIL ook naar de Oost zijn vertrokken. Van hen werd meer dan een honderdtal door de Japanse bezetter gevangengenomen en geïnterneerd in zijn beruchte kampen. Tien van de ruim vijftig omgekomen militairen staan reeds vermeld op het Nationaal Oorlogsmonument. Van het geringe aantal burgerslachtoffers wordt daar niemand genoemd.
Gevallen strijders
Opmerkelijke omstandigheden waaronder een aantal Surinaamse militairen het leven hebben gelaten:
a. vijftien man op Japanse helleschepen, waarvan een groep van tien man op de s.s. Junyo Maru;
b. acht man bij spoorwegaanleg in Burma en Sumatra;
c. elf man in Japanse gevangenkampen;
d. twee man als bemanningslid van een Nederlands oorlogsvaartuig;
e. een man geëxecuteerd.
Bij de burgers zijn de slachtoffers als volgt gevallen: twee personen (een man en een vrouw) in een Japans burgerkamp; een man geëxecuteerd; een man als bemanningslid van een Nederlands koopvaardijschip door een Duitse torpedo; een vrouw door bombardement van Japanse vliegtuigen.
De alfabetisch gesorteerde namen zijn in drie categorieën ondergebracht met vermelding van eventuele persoonsgegevens en laatste rustplaats.
I. Militairen die zijn omgekomen tijdens WO II:
1. Anijs, George,
Paramaribo: 08-10-1902, Adj. OnderOff.Instr.
moeder: Johanna;
contactadres: Mary Anijs-Balinge, Malang;
14-08-1944: “Died of blood poisoning and cardiac beri-beri”;
Batudua Village [Cemetery], Ambon; [inv. no. 417]
Banel, Willem Victor Gerard,
Paramaribo: 22-06-1900, AOOA.Inf;
(Paramaribo: 22-06-1903: ogs.nl)
vader: EA Banel / moeder: LM Bruin;
contactadres: echtgenote mw J Banel geb. Tan Ing Tioe Nio, Kampong Semanding, Gombong;
08-05-1944, “Died of cerebral hemorrhage”, POW Camp, Betung, Sumatra; [inv. no. 418]
(ogs.nl: overleden te Ketiau, Palembang)
Nederlands ereveld Pandu, Bandung;
Bazel van, Harry Julius Anton,
Paramaribo: 04-02-1895, res. Offgez. II,
contactadres: mej. H Van Bazel, Paramaribo;
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru,
[inv. no. 419]


Beekman, Julius Gerhard Eduard,
Paramaribo: 24-10-1890, Sld Ekl Inf Knil.
07-03-1942: overleden te Radjamandala;
Nederlands ereveld Pandu, Bandung;


Surinaamse soldaten in de Tweede Wereldoorlog
5. Boumann, Arthur Hendrik,
Paramaribo: 28-12-1909, Mil. Kpl Se KM.
moeder: Cordelia Celestine;
contactadres: Boumann-Cohen, Soerabaia;
07-09-1944: “Killed by Allied Bombing” at
No. 1 Branch Camp of Thai POW Camp, Thailand;
Kanchanaburi War Cemetery, Thailand; [inv. no. 421]
[C.B.B.: moeder: CCWilson; vader: JL Boumann]

Breet van, Leonard,
Paramaribo: 12-01-1902, Sgt Inf Knil.
vader: JR van Breet / moeder: JC Lochem;
contactadres: Zuster: HW van Huisduinen, Paramaribo;
03-06-1945: overleden te Pakan Baroe, Spoorlijn Sumatra; Nieuw Christelijk Kerkhof, Pakan Baroe; [inv. no. 422]

Claver, Jean Louis,
Paramaribo, 06-10-1904, Brig Inf Knil.
vader: Claver, Jean Louis / moeder: Claver, Louise, Petronella;
contactadres: J Claver, Paramaribo;
14-07-1943: overleden aan “dysentery and malaria” in POW Camp te Maoemere, eiland Flores.
Nederlands ereveld Pandu, Bandung; [inv. no. 424]

Duyfjes, Johan Ir.
Paramaribo, 19-06-1906, Res Elt Gi Knil. (geoloog);
vader: G Duyfjes / moeder: E Duyfjes-Hengeveld;
contactadres: G. Duyfjes, Bandoeng;
07-08-1943: “Died of malnutrition”, Wan Yai Camp, Thailand.
Kanchanaburi War Cemetary, Thailand; [inv. no. 426]

Eick van, Leo Ludwich,
Paramaribo: 19-04-1919,
18-09-1944: omgekomen a/b s.s. Junyo Maru,
vader: Eduard Cornelis / moeder: Sevelina van Lierop;
contactadres: EC van Eick, Djatinegara, Djawa; [inv. no. 427]
Noot:
Op 26 april 1940 werd bij Besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië aan de in Suriname geboren Eduard Cornelis Tjien-Fooh en zijn wettige nakomelingen vergund hun geslachtsnaam “Tjien-Fooh” te veranderen in die van “Van Eick”.
10. Elliot, Joseph David,
Paramaribo: 30-04-1888, Gep. Sgt.
Knil.
25-04-1944: overleden te Batavia Hosp.
Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta;
Enuma, Max Leo,
Paramaribo, 01-10-1905, Res Tlt Knil.
vader: Piet / moeder: Alegonda Jeanette;
contactadres: mw FAM Enuma, Semarang;
28-03-1943: “Died of Beri-beri”, POW Camp, Chungkai. Chungkai War Cemetery in de provincie Kanchanaburi, Thailand; [inv. no. 427]
 
[wordt vervolgd]

Frans Lopulalan: Een zoon van Porto

Hoe is het u vergaan, soldaat van het Koninklijk Nederlandsch Indisch leger? En hoe vergaat het jou, mijn zoon? Met deze vragen in hun ransel gaan de Molukse schrijver Frans Lopulalan en zijn zoon Benja terug naar het land waar ze nog nimmer waren: het land van de voorouders. Een reis langs het erfgoed van de Molukken en een onontkoombare zoektocht naar de essentie van het bestaan. Frans Lopulalan is de auteur van ‘Onder de sneeuw een Indisch graf’ (een tweeluik als roman) en de bundel ‘Dakloze herinneringen’.

‘Een zoon van Porto’ is een film van Annelotte Verhaagen. Eerste vertoningen op het Nederlands Filmfestival op woensdag 28 september 2011 om 22.15 uur en op donderdag 29 september om 12.00 uur (Louis Hartlooper Complex 3; Tolsteegbrug 1, Utrecht). Duur 53 min. – original language: Dutch / Moluccan Malay / Nederlands / Engelse ondertitels.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter