blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: King Martin Luther

Anthony Bogues geeft Martin Luther King lezing

Op maandag 9 oktober geeft gasthoogleraar Anthony Bogues bij de Vrije Universiteit Amsterdam de Martin Luther King Lezing 2023. Het thema is dit jaar ‘Why We Can’t Wait’. Je bent van harte welkom op deze inspirerende avond.

read on…

De ziel van Tula in onze Literatuur

Spiegel van 160 jaar na de Afschaffing van de Slavernij

door Quito Nicolaas

Aan de vooravond van de eeuwwisseling naar de 21e eeuw gingen zelforganisaties in Nederland zoals Caribbean Lagoon (Utrecht) aandacht besteden aan de Arubaanse/Antilliaanse literatuur. De Zondagmiddag was gereserveerd voor de post-koloniale literatuur. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om de eigen cultuur en literatuur onder de Arubaanse gemeenschap in Nederland bij te brengen. En er hopende dat men bewust werd van de eigen cultuur in het buitenland, waarvoor je echt niet hoefde te schamen. Een tendens die je steeds vaker tegenkomt onder migranten. Met de oprichting van de Werkgroep Caraïbische Letteren en zijn blog Caraïbisch Uitzicht en de stichting Simia Literario werd doelgericht gestreefd naar de opleving van de Caribische literatuur in Nederland.

read on…

‘Neger’ in enkele boeken

door Jerry Dewnarain

In 1974 verscheen een opmerkelijk boek over het leven van een Afro-Amerikaan, a negro, Nate Shaw. De oorspronkelijke titel van het boek is All God’s Dangers, The Life of Nate Shaw en het boek werd in 2022 in het Nederlands vertaald en uitgegeven door ISVW Uitgevers (De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)) in Leusden. De titel van het vertaalde boek is: De kleur van katoen. Het leven van Nate Shaw.

read on…

Gilbert F. Bacilio over de Ballade van Buchi Fil

in een email, van 31 oktober 2021, aan Lucille Berry-Haseth

Lucille, mi a gosa e forma trankil i al kaso, kompañá pa un goso i satisfakshon interno, ku bo a trese e introdukshon i e klousura di e presentashon ofisial di e balada maravioso akí.

read on…

‘Wie vrede kent, vrede brengt’

door Christine F. Samsom

‘We moeten leren samenleven als broeders, of samen ten onder gaan als dwazen.’ Deze uitspraak van Martin Luther King staat als motto voorin het boekje Vrede kun je leren van de bekende historicus en schrijver David van Reybrouck en zijn al even beroemde vriend Thomas d’Ansembourg, jurist en psychotherapeut. Martin Luther King is één van de drie personen die uitgroeiden tot leiders van geweldloze bewegingen tegen kolonialisme, rassendiscriminatie, en sociale ongelijkheid en zij zijn onderwerp van een expo in Amsterdam. Vandaar dat dit boekje hier wordt besproken. read on…

Influencers spreken over We Have a Dream

Jerry King Luther Afriyie (dichter en oprichter Stichting Nederland wordt Beter), Philomena Essed (professor Critical Race, Gender and Leadership Studies, Antioch University), Ismail Ilgun (vlogger Algemeen Dagblad en TopNotch), Andrew Makkinga (presentator, opiniemaker), Simone van Saarloos (filosoof, columnist) en Hanna Verboom (actrice, oprichter Cinetree) werden geïnterviewd door Kemal Rijken over wat Gandhi, King en Mandela en hun nalatenschap voor hen betekenen. De interviews zullen te zien zijn in de tentoonstelling We Have a Dream. Gandhi, King, Mandela. De trailer staat nu op nieuwekerk.nl. Ook essayist Bas Heijne spreekt zich uit in zijn essay Wereldverbeteraars Gandhi, King en Mandela – hun erfenis en Cynthia Mc Leod schreef haar kinderboek No kwik in ons bos. read on…

Brief aan Martin Luther King uit 1965

Aandoenlijk: Maddy Tolud van de Anti Discriminatie Klub (ARK), Pancrasstraat 2 te Amsterdam, schreef op 3 november 1965 een brief aan Dr. Martin Luther King. ‘We do not want to deny that racial discrimination here does not exist, but this percentage can be neglected’.

The King Center, Digital Archive.

Met dank aan Rudie Kagie.

Jackie Kennedy: Martin Luther King was een bedrieger

door Suzanne Borgdorff

Jacqueline Kennedy Onassis was geen fan van dominee Martin Luther King. Dit blijkt uit het boek Jacqueline Kennedy: Historic Conversations on Life With John F. Kennedy, dat deze week in de Verenigde Staten verschijnt.

read on…

Samenwerking Aruba – Martin Luther King Center

De Arubaanse overheid heeft een partnerschap gesloten met The King Center in de Verenigde Staten om ideeën en mensen uit te wisselen voor projecten voor een harmonieuze en geweldloze samenleving. Premier Mike Eman (AVP) zei dit vanmorgen in gezelschap van de zoon van de befaamde Martin Luther King jr., die was uitgenodigd voor de onthulling van het standbeeld van Anne Frank in het Wilhelmina Park (zie bericht verder op deze blogspot).

The King Center is in 1968 opgericht en zet de geweldloze strijd voort van de wereldberoemde burgerrechtenactivist Martin Luther King voor eerlijkheid, gelijkheid en vrede. Ze zijn nu ook actief in Haïti, Colombia en Zuid Afrika. Één van de programma’s van deze vrijwilligersorganisatie is Beloved Community en de premier wil de ervaringen van dat project op Aruba gebruiken. Zoon Martin Luther King III vertelde vanmorgen aan de pers hoe met dit project mensen worden geleerd om samen te leven zonder geweld. Dit doen ze door positieve ontwikkelingen die in een samenleving bestaan, te versterken en te promoten, aldus King III. Hiervoor organiseren ze trainingen en lezingen. “Het lijkt erop dat Aruba geen heel groot probleem heeft met geweld, maar het positieve moet altijd worden gepromoot”, aldus King III. “Helaas hebben we dat in de Verenigde Staten niet genoeg gedaan.” King III doelt hiermee op alle geweld op tv, in films, in sommige muziek en culturen en in videospelletjes. “Dit beïnvloedt de jonge samenleving. Vroeger hadden wij maar een paar kanalen op tv en niet alles was zichtbaar voor kinderen. Nu zijn er heel veel kanalen en de jeugd kan overal bij.”

De samenwerking met The King Center houdt dus in het uitwisselen van ideeën, van medewerkers. Ook is er gesproken over de mogelijkheid voor eventuele stageplaatsen bij de Amerikaanse organisatie. Het is nog een intentie en de concrete invulling van die samenwerking moet dan ook nog plaatsvinden. Premier Eman is in ieder geval uitgenodigd om het centrum in Atlanta te komen bezoeken, het team van Beloved Community te ontmoeten en de samenwerking op te bouwen, zo liet King III ook weten. Vervolgens is hij weer uitgenodigd om te komen spreken op de conferentie Happy Community die op 6 december op Aruba wordt georganiseerd. Dit initiatief vanuit de overheid is bedoeld om de samenleving en met name wijken op een hoger plan te trekken.

[uit Amigoe, 13 juni 2011]

Martin Luther King – Speech given exactly one year before assassination

As I have walked among the desperate, rejected and angry young men, I have told them that Molotov cocktails and rifles would not solve their problems. I have tried to offer them my deepest compassion while maintaining my conviction that social change comes most meaningfully through nonviolent action. But they ask, and rightly so, “What about Vietnam?” And I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today, my own government.
.

A true revolution of values will soon look uneasily on the glaring contrast of poverty and wealth with righteous indignation. It will look across the seas and see individual capitalists of the West investing huge sums of money in Asia, Africa and South America, only to take the profits out with no concern for the social betterment of the countries, and say, “This is not just.” It will look at our alliance with the landed gentry of South America and say, “This is not just.” The Western arrogance of feeling that it has everything to teach others and nothing to learn from them is not just.
.

A true revolution of values will lay a hand on the world order and say of war, “This way of settling differences is not just.” This business of burning human beings with napalm, of filling our nation’s homes with orphans and widows, of injecting poisonous drugs of hate into veins of peoples normally humane, of sending men home from dark and bloody battlefields physically handicapped and psychologically deranged, cannot be reconciled with wisdom, justice and love. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. America, the richest and most powerful nation in the world, can well lead the way in this revolution of values. There is nothing, except a tragic death wish, to prevent us from reordering our priorities, so that the pursuit of peace will take precedence over the pursuit of war.

Martin Luther King in de mode en Anton de Kom niet*)

Bij gelegenheid van 15 januari, de geboortdag van Martin Luther King, organiseerde de Amerikaanse Ambassade in het Cultureel Centrum Suriname (CCS) te Paramaribo een lezing door Hans Breeveld, getiteld “Dr. Martin Luther King Jr.: de trendsetter en zijn tijd”.

Nu vind ik het lovenswaardig dat Hans Breeveld niet alleen een rolmodel ziet in Martin Luther King zoals hij eerder heeft gezegd, maar zeker ook dat hij daarvan publiekelijk getuigt. De grootheid van King rechtvaardigt dit alleszins. Maar toch ging er iets knagen bij mij toen ik dat las en ik zal u uitleggen waarom.

Ruim een jaar geleden heb ik hier verslag gedaan van lezing van het boek Anton de Kom | Biografie door Alice Boots & Rob Woortman en mijn bewondering daarvoor. Welhaast vanzelf- sprekend betreft die bewondering niet alleen het boek, maar eerst en vooral de vrijheidsstrijder Anton de Kom. Maar, waaraan ik mij in het boek en daarbuiten heb gestoord en nog stoor, is de voortdurende onderwaardering van Anton de Kom in het algemeen en de mijns inziens denigrerende beoordeling die Anton de Kom nog altijd ten deel valt van de kant van Surinamers die beter zouden moeten weten.

Wat er knaagt
In het tweede deel van genoemde biografie, een zoektocht van de biografen die de tijd vanaf De Kom’s dood tot 2009 beslaat, roepen de auteurs een beeld op van de nog steeds geringe kennis van en waardering voor de vrijheidsstrijder en auteur Anton de Kom hier in Suriname. In dit kader zijn twee in de biografie opgenomen getuigenissen relevant, namelijk die van Silvano Tjong-Ahin en die van Hans Breeveld.

(Anton de Kom)

Tjong-Ahin getuigt:
“Sommigen van onze groot- ouders praten over een opruier, een man die geld van Javanen afpakte. In de jaren tachtig is De Kom geportretteerd als een nationalist, die met geweld een vrijheidsstrijd wilde voeren. Maar juist vanwege het feit dat hij werd opgehemeld door de militairen, rijst de vraag wie hij werkelijk was. Het zou goed zijn om meer wetenschappelijk onderzoek te doen, zodat we meer te weten kwamen over hoe De Kom als mens was en wat hij heeft betekend voor de gemeenschap.” (pagina 403/404)

Afsluitend zegt Tjong-Ahin:
“Geschiedenis moet de geschiedenis van de Surinamers zijn, niet van de Hollanders. De geschiedenis moet over Boni en Baron gaan, over Mentor, Codjo en Present en niet te vergeten Jan Matzeliger, de meest ondergewaardeerde Surinaamse voorbeeldfiguur.” (pagina 404)

Het is niet alleen duidelijk dat Tjong-Ahin de biografie nog niet had gelezen toen hij dit zei, maar het is evenzeer duidelijk hoezeer de door het koloniale bewind van meet af aan benadrukte negatieve kwaliteiten van De Kom hem met de paplepel zijn ingegoten, zonder dat hij ooit de moeite heeft genomen daar opnieuw naar te kijken. Om in dit verband Jan Matzeliger de meest onder- gewaardeerde Surinaamse voorbeeldfiguur te noemen is een gotspe: een voorbeeldige uitvinder, maar op geen enkele wijze te vergelijken met De Kom. Mentor, Codjo en Present, hoeveel bezongen ook, kunnen niet aan De Kom tippen.

Hans Breeveld gaat daar nog eens overheen met te verklaren:
“De verdiensten van De Kom voor Suriname worden door sommigen overschat. Wat heeft De Kom in die korte tijd voor Suriname gedaan? Is het niet zo dat hij de Javanen een illusie voorgehouden heeft? Koenders, Dobru, Wim Bos Verschuur, dat zijn mensen die in Suriname een belangrijke bijdrage hebben geleverd.” (pagina 405)

Dobru en Bos Verschuur zijn niet onbelangrijk geweest, maar het zijn figuren van de tweede garnituur, ook al heeft Breeveld dan de biografie van Bos Verschuur geschreven. Koenders is zeker belangrijk geweest, maar op een heel ander vlak dan De Kom, ze zijn gewoon niet te vergelijken.

Kijk, dat ging er knagen toen ik las over Breevelds bewondering voor en lezing over Martin Luther King, want als iemand vergelijkbaar is met King dan is het wel De Kom, die in Suriname helaas nog steeds niet de plaats heeft gekregen die hem toekomt. De structureel foute beoordeling van De Kom is geheel en alleen terug te voeren op de uit angst voortgekomen laster die het koloniaal bewind niet nagelaten heeft te verspreiden.

Hiermee is duidelijk geworden dat Breevelds ogen nog altijd gesloten zijn voor de verzetsstrijder Anton de Kom, die met zijn boek Wij slaven van Suriname in 1934 zijn tijd ver vooruit was. Hij was niet alleen een voorloper van Martin Luther King, maar ook van de op Martinique geboren Franse psychiater, filosoof, revolutionair en auteur Frantz Fanon, die met zijn boek Peau noire, masques blancs uit 1952 ongetwijfeld ook King heeft geïnspireerd. Het wordt de hoogste tijd dat niet alleen Breeveld maar heel Suriname wakker wordt.

*) vrij naar Willem Frederik Hermans.

Hans Breeveld over Martin Luther King

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo heeft Hans Breeveld gevraagd om een lezing te houden over Martin Luther King Jr., als trendsetter in zijn tijd. Voor Breeveld is King een absoluut rolmodel. Hij heeft uitputtend onderzoek gedaan naar het leven van de Amerikaanse dominee. Sinds 1970 verzorgt Breeveld lezingen over het leven en de ideologieën van King.

Martin Luther King, Jr. Day is een Amerikaanse nationale dag, waarbij de verjaardag van dominee King wordt herdacht. De herdenking vindt elk jaar plaats op de derde maandag in januari, rond de verjaardag van King op 15 januari.

King was de belangrijkste spreker voor geweldloos activisme in de burgerrechtenbeweging. Hij heeft succesvolle protesten gevoerd tegen rassendiscriminatie in de federale en staatswetten. King heeft meer gedaan dan campagne voeren. Hij heeft gedemonstreerd hoe Amerika beter zou worden door alle mensen erbij te betrekken en inderdaad de verschillen te erkennen.

De grootschalige campagne voor een nationale feestdag om King te eren begon kort na de moord op King. De Amerikaanse president Ronald Reagan tekende op 2 november 1983 de wet die de federale vrije dag ter ere van King creëerde. Die werd voor het eerst gevierd op 20 januari 1986. In het begin waren er protesten vanuit bepaalde staten tegen de viering van deze dag. Ze gaven dien andere naam of combineerden het met andere vrije dagen. In 2000 werd het voor het eerst in alle 50 Amerikaanse staten herdacht.

De lezing wordt gehouden op 14 januari in het Cultureel Centrum Suriname en is voor eenieder toegankelijk.

[overgenomen uit Starnieuws, 8 januari 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter