blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Kibbelaar Arthur

Oproep solidariteit met Caribische Koninkrijkslanden

Aan de voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten- Generaal.
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
email: cie.kr@tweedekamer.nl

13 april 2020

Betreft: Covid-19 virus pandemie en gevolgen voor Caribische delen van het Koninkrijk

read on…

De slavernij is voorbij, maar dat verleden niet

Lezingenreeks NiNsee

Wij zijn zeer verheugd om elk jaar de belangstelling te zien groeien voor de activiteiten rond het trans-Atlantische slavernijverleden. Elk jaar wordt het leed herdacht veroorzaakt door de slavernij en ook de afschaffing ervan gevierd. Dus het slavernijverleden is eindelijk erkend als wezensbestanddeel van de Nederlandse geschiedenis? Toch niet helemaal, want wat uit beeld blijft is de continuïteit van het ploeteren, achterstelling en discriminatie die de Afro-Caraïbische gemeenschap ná afschaffing van de slavernij nog lang bleven achtervolgen; tot op de dag van vandaag. read on…

Onverwerkt verleden in het theater

door Quito Nicolaas

Afgelopen april verscheen de lang verwachte verzameling theaterteksten die een nieuwe golfbeweging op gang bracht. Het boek Tien Jaar Onverwerkt verleden geeft een overzicht van de theatervoorstellingen die van Stichting Jules Leeft (SJL) in Nederland, Aruba, Curaçao en Suriname te zien waren. Een ontwikkeling die jaren geleden in de VS en London werd gestart en als een gewone praktijk werd ervaren in het uitgangsleven of culturele beleving in de metropool. In Nederland schijnt men heel voorzichtig te zijn met ‘black-theatre’ of met theatervoorstellingen die een historische gebeurtenis op de bühne brengen. Een wezenlijke toevoeging aan het doorgaans witte theater-seizoen dat in stand wordt gehouden door de elkaar rivaliserende kunstpausen in de Randstad. read on…

‘Buitenland nog groeiproces’

Vertrekkend DBB-hoofd: Eensgezind Curaçao naar hoger plan brengen

door Gijs van den Heuvel

Willemstad – Het buitenland is belangrijk voor het kleine land Curaçao. Maar dat er een Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) is die de belangen van Curaçao buiten het eiland behartigt, blijft voor veel mensen een blinde vlek. read on…

Caribische visie op buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk

Themabijeenkomst “Caribische visie op buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk”, vr. 18 januari
 
 
 
Op vrijdagavond 18 januari 2013 organiseert het Antilliaans Netwerk (www.antilliaansnetwerk.nl) in Kas di Korsou/Den Haag een themabijeenkomst over de Caribische visie op buitenlandse betrekkingen in het Koninkrijk.  Diverse vraagstukken kunnen aan de orde komen, zoals: wat zijn anno 2013 de vitale belangen van de Caribische Landen? Welke voordelen bieden de LGO-relatie met betrekking tot de EU en de Caribbean Basin Trade Partnership Act met de Verenigde Staten? Welke handelsvoordelen zijn er te behalen met overige (ei-)landen in de regio? Hoe zijn de verhoudingen met buurlanden als Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek en welke afspraken kunnen regionaal of internationaal gemaakt worden over bijvoorbeeld het bevorderen van toerisme, het winnen van duurzame energie, investeringen in de olieraffinaderij, de winning van olie en gas in de Caribische wateren, het bevorderen van de regionale/internationale rechtsorde en over issues als milieu, migratie en grensoverschrijdende (drugs-)criminaliteit? Hoe kijken Aruba en Curaçao momenteel aan tegen de Forward Operating Locations (FOL’s), de Amerikaanse spionagevliegtuigen ten behoeve van de drugsbestrijding, die gestationeerd zijn op de eilanden? In hoeverre kunnen de Caribische Landen van belang zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven richting Latijns-Amerika en de Caribische regio? In hoeverre hebben de Caribische Landen volgens het Statuut überhaupt autonomie om eigenstandig hun buitenlandse belangen te behartigen en op welke terreinen kunnen de vier Landen in het Koninkrijk hun samenwerking verbeteren?
Gastsprekers zijn de heren Arthur Kibbelaar en Andy Lee, directeuren Buitenlandse Betrekkingen van respectievelijk Curaçao en Aruba.
De muzikale omlijsting van de avond wordt verzorgd door componist/gitarist Jean-Jacques Rojer. Jean-Jacques heeft in 2012 een nieuwe CD uitgebracht “Le Trip”: www.jjrojermusic.com.
Iedereen is van harte welkom.
Locatie: Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (Curaçaohuis), Badhuisweg 175, Den Haag. Inloop 19.15h, aanvang 20.00h. Entree gratis. Aanmelding via roos@antilliaansnetwerk.nl.

Debat “Slavernij, verleden, heden, toekomst”

Stichting Julius Leeft!, NTR, NiNsee en De Balie presenteren een debat in De Balie in Amsterdam op 19 december 2011. Naar aanleiding van de muzikale geënsceneerde reading “Hoe duur was de suiker?” op 18 december een debat plaatsvinden over “Slavernij, verleden, heden, toekomst”.

In 2013 is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Aan de vooravond van dat herdenkingsjaar laat SJL zich inspireren door de succesvolle historische roman “Hoe duur was de suiker” van de Surinaamse auteur Cynthia Mc Leod. Het verhaal over een Joodse plantersfamilie en hun slaven aan het eind van de 18e eeuw biedt voldoende stof voor reflecties op onze huidige maatschappij.

Tijdens het debat staat de volgende vraagstelling centraal:
– “Heeft de huidige Nederlandse samenleving nog een verantwoordelijk-heid voor het slavernijverleden of is het gewoon een historisch interes-sant fenomeen.”
– “Is het onderwerp ‘Slavernij’ afgesloten of niet. Moeten de nazaten tot in de eeuwigheid als slachtoffer bestempeld worden en komen ze daardoor nooit los van de slachtofferrol.”

De debatleiders zijn Noraly Beyer en Yoeri Albrecht. De pannelleden zijn: Carla Boos (eindredacteur NTR-serie “De Slavernij”), Francio Guadeloupe, Henk den Heijer, Arthur Kibbelaar, Ernestine Comvalius en Ing Yoe Tan, terwijl Cynthia Mc Leod, Frank Dragtenstein en Piet Emmer vanuit de zaal op de discussie zullen reageren.

Ing Yoe Tan is een Nederlands politicus. Van 1999 tot 2011 was zij namens de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer. In de periode 2007 – 2011 was zij vicevoorzitter van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (Eerste Kamer der Staten-Generaal). In de Eerste Kamer was Tan namens haar partij woordvoerder o.a. BZK, Justitie,Cultuur, Antilliaanse zaken en EPD.Tevens was ze voorzitter van het multi-etnisch vrouwennetwerk in de PvdA Van 1986 tot 2004 was ze als senior-adviseur verbonden aan managementadviesbureau Berenschot . Daarvoor was ze in dienst van achtereenvolgens de Gemeente Amsterdam en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ernestine Comvalius is andragoloog en heeft daarnaast o.a. organisatiekunde gestudeerd. Zij is directeur van het Bijlmer Parktheater dat professioneel- en amateurtheater programmeert. Tevens is zij directeur van het Krater Theater. Krater organiseert o.a. het Black Magic Womanfestival en het maandelijkse cabaret- en comedypodium FATU. Krater is ook een aanbieder van cultuureducatieprojecten voor het onderwijs.

Francio Guadeloupe, cultureel antropoloog, docent aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Sociologie en Antropologie. In 1999 behaalde Guadeloupe zijn master in ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richtte zich op de Afro-Braziliaanse religies Condomblé en Umbanda in Rio de Janeiro en Salvador da Bahia. Op basis van zijn onderzoek publiceerde hij twee boeken A vida e uma dança – The Candomble Trough the Lives of Two Cariocas (Nijmegen, CIDI, 1999) en Dansen om te leven, over Afro-Braziliaanse cultuur en religie (Luyten & Babar, 1999). Belangrijk thema in het werk van Guadeloupe is de manier waarop de erfenis van het kolonialisme en het globale kapitalisme hun invloed uitoefenen op nationalisme, multiculturalisme, media en religie. Hij heeft dit thema uitgewerkt in zijn publicaties over de sociale processen op het Frans-Nederlandse eiland Sint Maarten, op Aruba in Brazilië en Nederland. In 2007 verscheen zijn boek Zo zijn onze manieren, visies op multiculturaliteit in Nederland. Zijn laatste boek Chanting Down the New Jerusalem: Calypso, Christianity & Capitalism in the Caribbean, verscheen in 2010 bij de Univerity of California Press.

Henk den Heijer studeerde maritieme en koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden waar hij in 1988 zijn doctoraalbul (cum laude) behaalde. Hij deed onderzoek naar de Nederlandse handelsrelatie met West-Afrika in de zeventiende en achttiende eeuw waarop hij in 1997 aan de Leidse Universiteit bij Jaap Bruijn promoveerde. Den Heijer is sinds 2003 docent maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de Nederlandse handel en scheepvaart in het Atlantisch gebied in de vroegmoderne tijd en naar de ontwikkeling van de visserij in de negentiende en twintigste eeuw. Den Heijer publiceerde onder meer De geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994 / 2007) en De geoctrooieerde compagnie. De VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap (Deventer 2005).

Lily Talapessy (1967) is sinds 1994 verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte onder meer in Zimbabwe en de VS. Tot 2009 was Lily lid van de raad van bewindvoerders van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Tunis. Sinds 2009 werkt Lily bij de afdeling gezondheid en aids van het ministerie. Lily studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en deed voor de Europese Commissie onderzoek naar de positie van vrouwelijke beta-wetenschappers. Lily neemt deel aan de discussie op persoonlijke titel.

Carla Boos is socioloog en vertaler en was eindredacteur van de televisieserie De Slavernij. Eerder werkte ze aan de televisieseries Na de oorlog en Bestaat Nederland wel? Ze maakte deel uit van de redactie van Andere Tijden en stelde de Andere Tijden jaarboeken samen. Ze maakt deel uit van de jury voor de Libris Prijs voor het beste historische boek en van de adviescomissie Twintigste Eeuw van het Rijksmuseum.

Het debat “Slavernij, verleden, heden, toekomst” is een samenwerking tussen Stichting Julius Leeft!, NTR, De Balie en NiNsee.

Het debat wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Telesur, Forum en BKB.

Aanvang: 20.00 uur

 

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter