blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Kennedy James

Tijd voor een actieplan tegen de ongezonde academische atmosfeer

door Martin Sommer
“Studenten eisten dat universiteitsgebouw ‘Linnaeus’ in Nijmegen een nieuwe naam krijgt, aangezien deze bioloog zich zou hebben bezondigd aan het rangschikken van mensen naar hun huidskleur. In Groningen kloegen de ‘internationals’, dat zijn buitenlandse studenten, dat er zo veel witte mensen rondlopen met witte omgangsvormen. De klacht van hun collega’s in Amsterdam was dat het curriculum zelf een te Nederlands karakter had. Alles in het kader van de inclusie.”

read on…

‘Spreek vaker over verworvenheden van andere mensen dan witte mannen’

door Wim Bossema

Wat moet een kind leren over de geschiedenis en op welke manier? Vlak nadat onderwijsminister Ingrid van Engelshoven een nieuwe historisch Canon aankondigde, kwamen The Black Archives met een voorzet. Miguel Heilbron, een van de makers: ‘Als je kinderen iets wilt leren over hun geschiedenis kun je Nederland niet los zien van de wereld.’ read on…

Ellen de Vries verkreeg de doctorstitel

Op donderdag 19 november 2015 verdedigde Ellen de Vries aan de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift, getiteld Strijd in de media; Media als spiegel van de postkoloniale verhouding tussen Suriname en Nederland (1980-1992). Met verve verdedigde zij haar academisch werkstuk ter verkrijging van de graad van Doctor in de Geesteswetenschappen tegenover een internationale commissie. Hieronder de laudatio van haar promotoren, prof. Frank van Vree en prof. Michiel van Kempen. read on…

Strijd in de media: promotie Ellen de Vries

Op donderdag 19 november 2015 om 14.00 uur stipt zal Ellen de Vries haar proefschrift Strijd in de media in het openbaar verdedigen in de Agnietenkapel, te Amsterdam. read on…

Start leerstoel slavernijverleden

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) houdt donderdag 19 mei 2011 een minisymposium om Dr. Stephen Small te verwelkomen als bijzonder hoogleraar ‘Nederlands slavernijverleden en erfenis’ aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Dr. Small zal een lezing houden over de behoefte aan en het gebruik van veelzijdig bronnenmateriaal bij het slavernijonderzoek. Dit is van essentieel belang voor een uitgebreidere en veelomvattende analyse van slavernij en haar erfenis.

Dr. Alex van Stipriaan, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van NiNsee en hoogleraar Caribische Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit, zal ook een inleiding houden over ‘Slavernijonderzoek en het debat in Nederland: De stand van zaken.’

Programma
15:00-15:30 Inloop en ontvangst
15:30-17:30 Welkomstwoord en Introductie – Dr. Artwell Cain, Directeur NiNsee
De betekenis van de leerstoel Slavernijverleden en Erfenis voor het NiNsee – Dr. Eddy Campbell, Voorzitter NiNsee
De betekenis van de leerstoel Slavernijverleden en Erfenis voor de UvA – Prof. dr. James Kennedy, Hoogleraar Nederlandse Geschiedenis, UvA
Slavernij-onderzoek en debat in Nederland: Een stand van zaken – Prof. dr. Alex van Stipriaan, Voorzitter WR NiNsee
Black Voices and Visions in the Path to Slavery Memory in the Dutch Orbit- Prof. dr. Stephen Small (Engelstalige lezing)
Discussie en Rondvraag – Dr. Dienke Hondius, lid WR NiNsee
Met muzikaal intermezzo van Robby Alberga en Dana Fung Loy
17:30-19:00 Welkomstborrel voor de nieuwe hoogleraar (Café Krater)

Datum: donderdag 19 mei, 2011
UvA Roeterseiland Complex, Bldg. A, Room A
Roetersstraat 15
1018 WB Amsterdam

Graag aanmelden voor dit symposium. U kunt dit doen door contact op te nemen met Amy Abdou, e-mail a.abdou@ninsee.nl of bel 020-568-2079

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter