blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Kartokromo Kadi

Kartokromo zette zich in voor behoud Javaanse taal en cultuur

 door Tascha Aveloo

PARAMARIBO – “Meneer Kartokromo was de rust zelve. Zelfs in de meest heftige debatten bleef hij ijzig kalm”, weet Robby Parabirsing, voorzitter van de Schrijversgroep ’77. Schrijver Kadi Kartokromo, die enkele publicaties op zijn naam heeft staan, overleed op 1 mei. Hij zou in juni zijn 79ste jaardag vieren.

read on…

S’77 presenteert nieuwe boeken in Tori Oso

Op 28 oktober presenteert Schrijversgroep ’77 enkele nieuwe boeken in Tori Oso, Fred Derbystraat te Paramaribo. read on…

Opening Kinderboekenfestival met musical

Het Kinderboekenfestival  Paramaribo opent op maandag 3 maart om 17.00u op het KKF Beursterrein. Ingang  Borretstraat. Hoofdattractie van de opening is een kindermusical onder leiding van Sandra Purperhart. In de musical komt o.a. een stuk voor uit het verhaal Carolinda en de heder.  Dit is één van de eerste drie verhalen die kinderboekenschrijfster Ismene Krishnadath publiceerde. Het komt voor in de bundel Flaporen van Amar, die onlangs is herdrukt. Ook de Stichting Projekten heeft het verhaal opgenomen in een verhalenbundel.

read on…

Javaanse vrouwen willen af van stereotypering

door Audry Wajwakana

Paramaribo –Het moet afgelopen zijn met het negatieve stereotypebeeld dat bestaat over de Javaanse vrouw. Daartoe zijn echter onderzoek naar de ontwikkeling van die vrouwen, vervolgonderwijs en een mindshift nodig.
Tot deze conclusie komt Rita Tjien Fooh-Hardjomohamed, nationaal archivaris van Suriname. Zij was dinsdagavond een der inleiders tijdens een lezing georganiseerd door Stichting Dian Dessah in samenwerking met de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI). In verband met 123 jaar herdenking Javaanse Immigratie presenteerde zij het thema ‘Een historisch perspectief van Javaanse vrouwen; vanaf de immigratie in 1890 tot de zelfbewuste Surinaamse’.
Publicaties
Volgens de archivaris is het geen nieuws meer dat de Surinaamse geschiedschrijving door Europese academici wordt gedomineerd. In die publicaties worden de tot slaaf gemaakte mensen en contractarbeiders vaak gemarginaliseerd. Zo wordt in de koloniale bronnen het zedelijke gehalte van de Javaanse vrouw beschreven als het ontbreken van enige moraal. Verder worden zij beschreven als materialistisch en dom. “Maar de aanleiding en de oorzaken daartoe worden niet tot in de diepte uitgezocht en wetenschappers en studenten die verder studeren nemen die publicaties, zonder eigen onderzoek, over,” geeft ze aan. De manier waarop de geschiedenis vooral over de vrouwen is geschreven heeft gemaakt dat die stereotyperingen in de gemeenschap zijn blijven hangen. “Telkens wanneer een Javaanse vrouw een hoge positie bekleedt, wordt gelijk verwezen naar de connecties die ze heeft,” geeft ze aan. Dat zou volgens Tjien Fooh ook wel waar kunnen zijn. “Maar wordt het niet tijd dat we ook kijken naar het opleidingsniveau en de deskundigheid van deze vrouwen in plaats naar de etnische afkomst of de politieke affiliatie?”
Adat
Door deze typering durven veel Javaanse vrouwen in hoge functies niet op de voorgrond te treden. Dat beeld wordt volgens de archivaris bepaald door de adat (overlevering) ingegeven door de Javaanse culturele traditie isin (verlegen), wedieh (bang zijn) en wegah (geen zin hebben). “Ze willen deelnemen aan sociale activiteiten, zijn lui en moeten zich rustig houden, want dat is hun rol ingegeven door de traditie. Maar klopt dat wel?”
Volgens Tjien Fooh is er in de jaren negentig langzaam verandering opgetreden in de beeldvorming, vanwege de topfuncties die deze vrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven bekleden. “Toch moeten deze vrouwen anderen motiveren, ondersteunen en ook meer op de voorgrond treden”, zegt ze.
De nationale archivaris wordt ondersteund door de tweede inleider jurist Carmen Rasam die de functie van officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie bekleedt. Rasam baseerde haar inleiding op de rol van de vrouw in de Surinaamse samenleving. “Dankzij de godvrezende opvoeding van mijn ouders en mijn eigen doorzettingsvermogen heb ik zoveel carrière kunnen maken. Versterk jezelf door de juiste dingen te doen en laat je niet achtervolgen door stereotyperingen,” geeft zij dan ook mee aan de Javaanse vrouw van vandaag.
Na de lezing volgde een paneldiscussie met Edward Redjopawiro, Kadi Kartokromo en de twee inleiders Tjien Fooh en Rasam. Fred Budike leidde als moderator de lezing en de paneldiscussie.
[uit de Ware Tijd, 10/08/2013]

Kinderboekenfestival Commewijne

Op woensdag 24 april wordt het Kinderboekenfestival te Nieuw Amsterdam, Commewijne geopend. Het thema van het festival is www.welzijn en de slogan luidt ‘Met mijn eigen idee werk ik goed mee, zodat ik zelf ook welzijn beleef!’ De officiële en feestelijke opening is van 17.00 – 19.00 in het openluchtmuseum te Nieuw Amsterdam. Het festival is open voor scholen en algemeen publiek op donderdag, vrijdag en zaterdag, zowel in de ochtend- als in de middaguren. Schrijversgroep ’77 heeft een stand op het festival en daar kunt u onder andere Irene Welles, Hilli Arduin, Sombra, Alphons Levens, Kadi Kartokromo kunnen ontmoeten.

Javaanse taal vecht tegen uitsterven

Javaanse cultuur (deel 4)

door Charles Chang

Na het lezen van dit artikel spreek je een oude Javaan niet meer aan met pae. Het woord betekent ‘vader van’ en is beledigend. Het correcte woord is bapak of afgekort pak, wat meneer, vader of u betekent. Een vrouw spreek je aan met ibu.

read on…

Zware competitie Tori Battle

De teams van de Tori Battle die op 12 december tussen Tori Oso en Schrijversgroep ’77 zal worden gehouden zijn bekend.

read on…

Literatuurkrant voor scholen

Schrijvers van de Schrijversgroep ’77, v.l.n.r. Ismene Krishnadath, Sylvana Dankerlui, Frits Wols, Kardi Kartokromo, S. Sombra

Al enige jaren maakt Publishing Services Suriname een boekenkrant, waarmee leerlingen boeken van Surinaamse schrijvers kunnen bestellen. De krant voor het nieuwe schooljaar is uit! De oplage is 50.000. De krant wordt gedurende het hele schooljaar gratis verspreid op scholen in 10 districten van ons land. De krant is bestemd voor alle typen onderwijs, van kleuterschool tot en met middelbare school. Op 8 ruime pagina’s (4 in kleur en vier zwart/wit zijn foto’s van de boeken en een toelichting op de inhoud. Verder bevat de krant interviews en foto’s van 10 auteurs. De leerlingen kunnen een keuze maken uit 53 Surinaamse boeken die in de krant worden aangeboden. Verder heeft Publishing Services Suriname in samenwerking met Dagblad Suriname dit jaar twee prijsvragen uitgeschreven, waarmee leerlingen een geldbedrag en boekenpakketten kunnen winnen.

Scholen/bibliotheken/personen die de krant willen hebben, kunnen deze aanvragen op 520513 of 8784120.

Suwarni

Kadi Kartokromo, lid van Schrijversproep 77, heeft op 26 september 2012 zijn boek over de Javaanse vrouw, getiteld Suwarni, aan het publiek gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door de Districtscommissaris van Commewijne, mevr. Ingrid Karta-Bink, als blijk van waardering voor haar rol als Javaanse vrouw in de politiek. Via het Apintie-radioprogramma In de Branding werd verslag gedaan van de aanbieding. Ook een verslaggever van Dagblad Suriname was uitgerukt voor deze boekaanbieding.

Eerste exemplaar van Suwarni voor dc Karta-Bink

Suwarni is het nieuwste boek van Kadi Kartokromo. Het boek handelt over de Javaanse vrouw(en). Kadi Kartokromo, lid van Schrijversgroep ‘77, overhandigde op 26 september 2012 een exemplaar van zijn boek aan de district-commissaris van Commewijne, Ingrid Karta–Bink.

read on…

Kadi over Javanen en politiek

25 juli wordt een Tori Oso avond in het licht van politiek. Kadi Kartokromo presenteert Javanen en Politiek deel III. Het is zijn derde publicatie met verzamelde artikelen over Javanen en politiek. Dat de Javanen een belangrijke factor zijn in het politieke machtsspel is zonder meer een feit. Na de inleiding van Kadi reageert een panel op zijn uitspraken. In het programma is ruimte voor poltiek getinte literaire voordrachten. Opgave bij Sylvana Dankerlui of Ismene Krishnadath. (msdankerlui@gmail.com of ismene.krishnadath@gmail.com)

[Mededeling van Schrijversgroep ’77]

Kadi over Javaanse cultuur

Op 25 juli, de laatste woensdag van de maand, zal Kadi Kartokromo ingaan op de Javaanse cultuur. Kadi verdiept zich intensief in de Javaanse taal en cultuur in Suriname. Regelmatig kunnen de bezoekers van de Tori Oso avonden genieten van zijn bijdragen. Ditmaal krijgt hij ruim tijd om dieper op de Javaanse cultuur in te gaan. Daarnaast is er, zoals gewoonlijk op deze avonden, ruimte voor korte literaire voordrachten. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Sylvana Dankerlui of Ismene Krishnadath (msdankerlui@gmail.com of ismene.krishnadath@gmail.com)

[Mededeling Schrijversgroep ’77]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter