blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Karg Lucien

Deryck

door Lucien C.I. Karg

Eind september 2013, tijdens het presenteren van ABC Aktueel waarin ik het over onze grenskwesties had, en dat een grote maatschappij bezig is te mijnen in ons “betwist gebied”, kreeg ik een briefje toegeschoven met het nummer van CESWO en of ik de heer Deryck Ferrier na de uitzending kan bellen.

read on…

Luciën Kargs historiakalender

door Kwasi Koorndijk

Op 11 augustus 2016 beloofde ik op mijn Facebook website: https://www.facebook.com/kwasi.koorndijk terug te komen op de kalender van brada Luciën Karg. Bij de bespreking van deze kalender put ik uit: DWT-online[i], de prikkels en de Facebook website van de schrijver zelf. (https://www.facebook.com/lucien.karg?fref=ts).

read on…

Principieel levenslange zelfballingschap

door Iwan Brave

Wilfred Lionarons (89), pionier van de Surinaamse radiojournalistiek en het vrije woord, overleed 2 mei. Daarmee kwam een eind aan bijna 33 jaar zelfballingschap. Op 8 december 1982 verloor Lionarons vrienden, collega’s en zijn land. Hij ontsprong de macabere dans. Zaterdag was in Maastricht, Nederland het afscheid van een vlijmscherpe polemist. “Op alles had hij kritiek.” read on…

Historische kalender Luciën Karg

door Rihana Jamaludin

Mediaman Luciën Karg was in Nederland voor een bliksembezoek. Karg maakte op eigen initiatief en gedreven door zijn passie voor Surinaamse historie, een kalender die elke dag van het jaar een ander feit uit de Surinaamse geschiedenis vermeldt.
Karg (59) : ´Mijn belangstelling voor geschiedenis ontstond in mijn tienerjaren, toen ik als leerling van het Lyceum, samen met een paar vrienden de geschriften van de Amerikaanse Black Power beweging ging bestuderen. Het was een inspirerende tijd waarin ons zelfbewustzijn groeide en onze identiteit zich vormde.` read on…

Historische kalender als ‘inspiratiebron’

Mediaduizendpoot Luciën Karg (59) heeft een kalender uitgebracht met ruim vijfhonderd historische feiten. “Wat we uit de boeken hebben geleerd, is vanuit een Nederlandse visie. Maar van wat Surinamers zelf gedaan hebben, kwam niet echt in de boeken voor.” Zijn historische kalender moet eyeopener en ‘inspiratiebron’ zijn. read on…

De verzwegen geschiedenis van Suriname: documentaire van Lucien Karg over prof.dr. Paul Christiaan Flu

Paul Christiaan Flu
door Lucien Karg
Omdat wij onze nakomelingen niet langer kunnen opschepen met een verwrongen geschiedenis en onwaarachtige ‘helden’ ben ik begonnen met het maken van documentaires over onze eigen Surinaamse helden. Mijn eerste documentaire heb ik in 2011 gemaakt over Surinames eerste hoogleraar, jongste arts van het koninkrijk der Nederlanden, eerste en enige Surinaamse rector magnificus van de universiteit van Leiden in 1938, eerste parasitoloog en nog veel meer, professor doctor Paul Christiaan Flu.
Deze documentaire heb ik zelf gefinancierd, omdat ik van de Surinaamse overheid (op ex-minister Celsius Waterberg na) geen enkele ondersteuning of zelfs aanmoediging gehad heb en omdat ik geen zin had om te wachten tot er een commissie benoemd zou worden die dan weer een andere commissie zou benoemen die vervolgens belast zou worden met het benoemen van een commissie die de zaak dan zou gaan bestuderen zoals dat zo vaak bij onze overheid gebeurt.
Dankzij Nardi Johanns, Georgine de Miranda, Wim Udenhout en Armand Achaibersing hebben Assuria, Staatsolie, DSBBank en Kersten Holding de documentaire gesponsord. Daarmee kon ik een deel van de kosten kon dekken. Bij deze nogmaals dank aan voornoemde personen en de heren Stephen Smit van Assuria en Glenn Sairras, Iwan Poerschke en Mark Waaldijk van Staatsolie die direct positief gereageerd hebben.
Met de verkoop van de documentaire over professor Flu kan ik helaas de kosten niet dekken voor het maken van een boek en een documentaire over de grondlegger van ons Suriname en het openbaar onderwijs in Suriname, dr. H.D. Benjamins die in 1875 op 25 jarige leeftijd in Leiden promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde. In het boek en de documentaire toon ik aan dat het onderwijs in Suriname niet door Hollanders maar door Surinamers zelf opgezet en ontwikkeld is.
De researchfase op eigen kosten gedaan, is bijna afgerond. Vandaar dat ik de documentaire over professor P.C. Flu nu op internet plaats met het verzoek aan iedereen die deze documentaire ziet, het waardeert en mijn streven wil ondersteunen, om een vrijwillige bijdrage te storten op DSB-bank rekeningnummer 70.35.306 of ING bankrekeningnummer 4627170, onder vermelding van “H.D.Benjamins project”.
Ik roep ook alle Surinamers en iedereen die liefde voor ons land en volk kan opbrengen op, om mij te ondersteunen in dit streven. Dat kan door ook zelf onderzoek te gaan doen naar deze voorbeeldige Surinamers en die informatie te publiceren in welke vorm dan ook; boek, film, documentaire, website, muziek, verhalen vertellen enz.
Bent u een nazaat van de familie Benjamins, de heer Herman Daniël Benjamins of zijn vrouw Guilhermina de Gouvea of van zijn moeder Esther Monsanto (allemaal in de 19de eeuw geboren), dan hou ik mij graag aanbevolen voor eventuele foto’s, anekdotes, familie verhalen enzovoorts.
Ik ben te bereiken via lcikarg@hotmail.com.
Bij voorbaat hartelijk dank en odi.

De verzwegen geschiedenis van Suriname deel 1

. . Waaraan moet de Surinamer zijn identiteit ontlenen? Zijn wetenschappelijke geschiedenis, zijn verzet geschiedenis, zijn slavernijgeschiedenis. Bekijk deze korte trailer over de verzwegen Surinaamse geschiedenis eens en beantwoord die vraag voor jezelf. Een gedeelte van de verzwegen geschiedenis van Suriname in een documentaire die in 2011 is gemaakt door Lucien Karg. De muziek is gecomponeerd door Robby Alberga.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter