blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Karels René

Een verjaardagsboekje voor Paasman

door Hilde Neus

Bert Paasman heeft op 26 februari 2019 zijn tachtigste verjaardag gevierd. Ter gelegenheid daarvan is er een liber amicorum uitgekomen. In tegenstelling tot de publicatie ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar is dit vriendenboekje klein. Alle 23 stukken, bijdragen van enkele pagina’s, geschreven door naaste medewerkers en collega’s van Bert, die dus al weer een poos met emeritaat is. read on…

Mijn aardse leven vol moeite en strijd

In Mijn aardse leven vol moeite en strijd reconstrueert René Karels het leven van Noto Soeroto (1888-1951), een bijzondere Javaan van adellijke afkomst die in 1906 naar Nederland komt om te studeren, een Nederlandse vrouw ontmoet, twee zonen en een dochter krijgt en in 1932 zonder zijn gezin teleurgesteld terugkeert naar Java.

.
Noto Soeroto’s leven vormt een aaneenschakeling van ups en downs. Hij is de bejubelde schrijver van zeven dichtbundels, de bevlogen ijveraar voor de toenadering van oost en west en de onvermoeibare strijder voor de ontwikkeling van Java. Maar hij is ook de uitgever-boekhandelaar in voortdurende geldnood en de gedesillusioneerde politicus, gewantrouwd en verguisd door zijn landgenoten, omdat hij zich tegen het militante nationalisme verzet.
Terug op Java, waar de steun voor het nationalisme inmiddels sterk is gegroeid, verbindt hij zich aan de vorst van het Mangkoenegarase huis in Solo, die hij twintig jaar eerder in Den Haag had leren kennen. Ook hier wacht hem het isolement. Noch door de nationalisten, noch door de aanhangers van het kolonialisme wordt hij vertrouwd.
Nog éénmaal ziet hij zijn vrouw en kinderen, wanneer hij in 1937 in het gevolg van de vorst meereist naar Nederland ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard. Maar ook hierna vertrekt hij alleen.
De Tweede Wereldoorlog doet het gezin van Noto Soeroto voorgoed uiteenvallen. Pas in november 1951, een dag voor zijn overlijden, ziet Noto Soeroto in Solo zijn jongste zoon weer.

René B. Karels (Den Haag 1945) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werkte gedurende dertig jaar in het Haags openbaar voortgezet onderwijs. Hij promoveerde in 2008 op een biografie van Noto Soeroto.

De presentatie vindt plaats in het Snouck Hurgronjehuis, Rapenburg 61 te Leiden.
Datum en tijd: vrijdag 2 juli van 15.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden is verplicht: op 071-5272372 of via kitlvpress@kitlv.nl

René Karels, Mijn aardse leven vol moeite en strijd; Raden Mas Noto Soerota; Javaan, dichter, politicus, 1888-1951. Leiden: KITLV Press, 2010. Serie Boekerij ‘Oost en West’,
440 pp., geïllustreerd.
ISBN: 978 90 6718 357 4
€ 27,50

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter