blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Kappler August

Hoe een virus geen onderscheid maakt

Bespreking van Salomon Kroonenberg. De man van de berg. Friedrich Voltz (1828-1855). Jonggestorven natuuronderzoeker in Suriname

door Hilde Neus

De jonge Duitse onderzoeker Friedrich Voltz, geboren in 1828  stierf jong, op 27-jarige leeftijd, aan gele koorts. Eerder was hij in prima conditie en had nog een heel leven voor zich. Maar een zware ziekte maakt geen onderscheid, die kiest slachtoffers naar willekeur. Voltz had nog een ander virus onder de leden: hij was helemaal gepakt door de aarde en de natuur.

read on…

Kappler in Suriname

door Jerry Egger

In de 19de eeuw zijn er verschillende buitenstaanders geweest die naar Suriname kwamen en een boek schreven over het land. August Kappler is daar een voorbeeld van. Hij arriveerde in 1836 en ging in 1842 terug. Kort daarna besloot hij weer te komen en hij vestigde zich in het Marowijnegebied. Deze omgeving had veel indruk op hem gemaakt toen hij daar enkele maanden verbleef. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter