blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Kanhai Frank

10 juni 1927: Hindostanen worden burgers

door Frank Kanhai

Vandaag 10 juni is een belangrijke historische dag uit de Hindostaanse geschiedenis. Bij de wet van 10 juni 1927 is het Nederlands Onderdaanschap ook ingevoerd voor de bevolking van Suriname, waardoor alle in Suriname geboren Hindostanen die hoedanigheid verwierven wetteljk geen vreemdelingen meer zijn. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter