blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Jabini Franklin

Slavernij en doorwerking in meerstemmig perspectief

Op donderdag 14 maart is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname het symposium Slavernij en doorwerking in meerstemmig perspectief gehouden. Hieronder de opname van het symposium.

read on…

Saamaka en de ontwikkeling; een boek over uitdagingen en mogelijkheden

door Tascha Aveloo

PARAMARIBO “Ik heb mij bewust beperkt tot het ondernemersvlak, omdat versnelde en duurzame ontwikkeling enkel en alleen kan worden gerealiseerd met de mindset van zakendoen. En dus niet met subsidies en donaties, zoals dat eeuwen aan toe gaat in het Saamakagebied. Met veel beperkingen en zonder hulp van de overheid of financiële instellingen, hebben nakomelingen van de Saamaka succesvolle ondernemingen weten te realiseren”, vertelt Wilco Finisie.

read on…

Internationale Dag van de Moedertalen

Van de redactie van de Ware Tijd Literair

Op 21 februari 2021 was het weer de  dag van de moedertalen, ingesteld door de United Nations. Talen en multitaligheid kunnen inclusiviteit bevorderen. De Sustainable Developement Goals, die staan voor 2030, richten zich dan ook op de scholing van kinderen in hun eigen taal, wanneer ze kennismaken met het onderwijs. In alle onderwijs vanaf de kleuterschool zou er aandacht moeten zijn voor moedertalen. Voor Suriname is dat een hele uitdaging, juist omdat er zoveel talen gesproken worden. Zeker in deze tijden van covid-19 lopen vele kinderen het gevaar om buiten de boot te vallen als het om goed en passend onderwijs gaat. 

read on…

Een biografie van John Kent

Van Franklin Jabini verschijnt binnenkort een nieuw boek: Leven in genade; Een biografie van John Kent. Het boek wordt op 9 december gepresenteerd in de Stadszending in Paramaribo.

read on…

Verhaal christelijke denominaties vastgelegd

door Audry Wajwakana

PARAMARIBO – De geschiedenis van de christelijke denominaties is vastgelegd in Het kruis voor een kankantrie, een boek van ruim 550 pagina’s. De auteur is evangelist en theoloog Franklin Jabini. Het boek belicht de geschiedenis van het christendom in Suriname van 1651 tot 1990. read on…

Het kruis voor een kankantri, geschiedkundige bijdrage

Het kruis voor een kankantri. Zo luidt de titel van het boek dat professor doctor Franklin Jabini zondagavond in de Lutherse Kerk aan de Waterkant heeft gepresenteerd. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Hij heeft ook het voorwoord voor dit boek geschreven. read on…

Christianity in Suriname

Op maandag 14 januari 2013 vindt de boekpresentatie plaats van Christianity in Suriname door Franklin Jabini. Op die avond gaat de schrijver in het kort in op de inhoud en het belang van het boek. Een aantal boeken wordt alleen op die avond tegen een speciale prijs van SRD 75,= aangeboden (de verkoopprijs via Amazon is USD 39,99).

Amazon.com meldt over het boek:
The Republic of Suriname, located in northern South America has a rich and diverse history going back several centuries. This has seen the introduction of Christianity and the establishment and creation of many church denominations. To date, major theological works have failed to provide correct, balanced and informative dialogue on the history of Christianity and its developments in Suriname. In response to the lack of information available to the academic world this publication aims to provide a survey of the history, a summary of the works of theologians and a guide to reliable sources about Christianity in Suriname. Through overviewing the history of the major denominations in Suriname and focusing on only some major issues surrounding Christianity the author delivers a unique single volume for both the general reader and a starting point for further research.

Datum: 14 januari 2013
Tijd: 19.00 uur
Plaats: CAMA gemeente aan de Grote Combeweg no. 69, Paramaribo
De toegang is gratis

Franklin Jabini (Brokopondo, 17 januari 1965) is een evangelisch theoloog, die behoort tot de Vergadering van Gelovigen. Jabini is betrokken bij de vertaling van de Bijbel in het Sranantongo.

Jabini werd geboren in het district Brokopondo in Suriname. Hij studeerde bijbelwetenschappen aan het Caribbean College of the Bible (CCBI) waar hij een bachelor- en mastertitel behaalde en volgde een post-doctorale opleiding Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2004 promoveerde hij aan de Universiteit van Zululand in de missiologie op de dissertatie Translation and Missions in Suriname. Hij is momenteel als onderzoeksprofessor betrokken bij CCBI en sinds 2007 hoofd van de undergraduate school van de South African Theological Seminary (SATS). Franklin Jabini publiceerde verschillende werken over de geschiedenis van het christendom in Suriname, waaronder: Geschiedenis van het Bijbelvertaalwerk in Suriname van 1749-1993 (1994), Bijbelscholen in Suriname (1998), Het Kruis voor een Kankantrie: een beknopt overzicht van de Surinaamse kerkgeschiedenis (2000). Ook verschenen enkele bundels Bijbelstudies van hem bij de Nederlandse uitgeverij Medema: Gods Geest vóór Pinksteren (2006) en Gods Geest na Pinksteren (2008).

In 2012 publiceerde Langham zijn boek Christianity in Suriname. Het boek bevat een overzicht van de Surinaamse kerkgeschiedenis, een samenvatting van de werken van Surinaamse theologen, een bespreking van de belangrijkste bronnen voor de studie van het christendom in Suriname en een aantal foto’s van christelijke activiteiten in Suriname.

Taaldiversiteit in Suriname onderzocht door wetenschappers

door Robby Morroy

De indrukwekkende taaldiversiteit van Suriname is internationaal niet erg bekend en wordt niet echt gekoesterd door de lokale gemeenschap. Het is zo alledaags, dat wij er gewoonlijk niet bij stilstaan. Ook de internationale taalonderzoeksgemeenschap heeft niet veel aandacht geschonken aan de meer dan 20 talen die er in Suriname gesproken worden door een bevolking van rond een half miljoen. Hierin schijnt verandering te komen door een onderzoek dat verricht is door Dr. Bettina Migge van de Universiteit van Dublin in Ierland en haar collega Dr. Isabelle Léglise van het Frans National Centrum voor Wetenschappelijk onderzoek in Parijs.

De beide taalwetenschappers zijn reeds enkele jaren bezig de taaldiversiteit in de landen van het Guyanaschild te onderzoeken. Het Guyanaschild is een van de gebieden in Zuid-Amerika met de grootste taalkundige diversiteit. In Suriname worden er meer dan 20 talen gesproken. Naast het officiële Nederlands en Sranan als lingua franca zijn er talen die tot verschillende taalfamilies behoren waaronder verschillende inheemse talen zoals het Arowaks, het Kalinha en het Trio, creolentalen als het Saramaccaans, het Ndyuka, het Matawai, het Paramaccaans en het Kwinti en Aziatische talen als het Hindi en het van het Bhojpuri afgeleide Sarnami, het Surinaams Javaans en een aantal Chinese talen zoals het Hakka en Mandarijn. Recentere immigratie heeft ook andere talen naar ons land gebracht zoals het Braziliaans Portugees, het Guyanees Engels, Guyanees Creool, Spaans, Frans, Haïtiaans Creools and nieuwe varianten van het Chinees.

Op woensdag 23 februari zullen de taalwetenschappers Migge en Léglise hun bevindingen over de Surinaamse taalsituatie presenteren in een der lokalen van het IOL op het Universiteitscomplex aan de Leysweg. Het doel van de presentatie is om een stap te zetten naar de volledige verkenning van de taaldiversiteit in de Guyana’s. De inhoud is gebaseerd op een onderzoek dat tussen 2008 en 2010 onder meer dan 3000 5de en 6de klassers van lagere scholen over het hele land is uitgevoerd met medewerking van de Opleiding Engels van het IOL en het Lim A Po Instituut. De kinderen vertelden over hun taalachtergrond, de manier waarop zij taal gebruiken, hun taalattitudes en hun taalvaardigheid.

Het onderzoek toont aan dat veeltaligheid de norm is onder schoolkinderen in Suriname. Kinderen spreken dagelijks minstens twee, maar in veel gevallen drie en meer talen. Hoewel Nederlands de taal van de school is, hebben kinderen geen negatieve houding tegenover andere talen. Integendeel willen velen graag zowel nationale als internationale talen leren en gebruiken.
Het onderzoek wordt bekostigd door twee Franse organisaties die zich bezighouden met onderzoek op het zuidelijk halfrond. De toegang tot de presentatie is vrij, maar het aantal zitplaatsen is beperkt.

[uit Starnieuws, 6 februari 2011]

Reactie

door Franklin JabiniStarnieuws publiceerde een artikel, afkomstig van de Surinaamse linguïst Dr. Robby Morroy. In dat artikel wordt onder andere gezegd dat door het onderzoek van twee taalwetenschappers verandering zal komen in de belangstelling voor onze taaldiversiteit. Het is toe te juichen dat deze twee taalwetenschappers onderzoek hebben gedaan over de taalsituaties in de Guyana’s.

Ik ben het met Dr. Morroy eens dat de diversiteit lokaal niet wordt gekoesterd. Men kan weleens de indruk krijgen in Suriname dat onze taalvaardigheid beoordeeld wordt op basis van onze kennis van het Nederlands. Ik heb bijvoorbeeld problemen met Nederlandse voorzetsels (een Saramaccaans voorzetsel kan je bijna overal gebruiken!). Het uitspreken van de letters ‘g’ en ‘k’ is voor mensen uit sommige Marron taalgemeenschappen een probleem, evenals ‘l’ en ‘r’. We zeggen maar niets over het gebruik van de lidwoorden ‘de’ en ‘het.’

Dat probleem lijkt dwars door al onze taalgroepen te gaan. Omgekeerd is het ook een probleem voor Nederlandssprekenden, om sommige letters in deze talen goed te uitspreken. Hopelijk zal de bijdrage van deze twee wetenschappers de belangstelling wekken voor onze eigen Surinaamse taalsituatie. Het zou geweldig zijn wanneer Surinaamse linguïsten meer zouden gaan doen met dit gegeven.

Ik moet echter van mening verschillen met het artikel, over de belangstelling voor onze talen als het om onderzoek gaat. Mogelijk is er hier sprake van een omissie. Dr. Morroy is zelf op de hoogte van onder andere het werk van het Instituut voor Taalwetenschap in Suriname, tussen 1966 en 2001. Ik kan slechts verwijzen naar de 32 pagina tellende bibliografie van Surinaams taalkundig onderzoek van SIL International www.sil.org/americas/suriname/index.htm
Ik zwijg over de verschillende artikelen die in tijdschriften zijn verschenen. Ik had graag gezien dat het werk van deze twee taalwetenschappers als complementair aan wat er eerder was gedaan, zou worden aangekondigd. Het probleem is niet dat er geen onderzoek wordt gedaan. Het probleem is, wij doen niets met de onderzoeksresultaten. En dat is een eigen Surinaams probleem, waar Surinaamse linguïsten een rol in te vervullen hebben.[uit Starnieuws, 8 februari 2011]

Reactie redactie

Kent de heer Morroy echt niet de Atlas of the Languages of Suriname, edited by Eithne B. Carlin and Jacques Arends? Daarin komen beschrijvingen voor van zowat alle Surinaamse talen met bibliografieën van vele tientallen pagina’s lengte. Is het de heer Morroy echt niet bekend dat het Sranantongo tot de best bestudeerde creolentalen ter wereld behoort? Jan Voorhoeve en Antoon Donicie publiceerden een Bibliographie du négro-anglais du Surinam, dat was in 1963 en die lijst was toen al 116 pagina’s lang!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter