blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ignacio Julien

Armada: eurocentrische blik op het Caraïbisch gebied

Bespreking van Armada, de vele stemmen van de Caraïben

door Jerry Dewnarain & Hilde Neus

Armada is een tijdschrift voor wereldliteratuur. Dit is jaargang 23, nr. 79 van het voorjaar 2024. Vroeger werd het als boekje uitgegeven, nu is het een krant geworden, wel jammer want die bewaar je niet zo gemakkelijk. Stichting De Nederlandse Boekengids is de overkoepelende uitgever. Voor dit speciale nummer is gastredacteur Thalia Ostendorf aangetrokken. Zij is Nederlands-Surinaams en studeerde literatuurwetenschappen in Utrecht, Californië, Napels en Schotland en is aan de UvA bezig met onderzoek naar Edgar Cairo. Verder is zij medeoprichter van Uitgeverij Chaos, een imprint van Das Mag. En zo zie je hoe zaken veranderen, voor ons een nog onbekende naam.

read on…

Julien Ignacio: Het spiegelpaleis van identiteiten

door Michiel van Kempen

Julien Ignacio, geboren in het Brabantse Boxtel, noemt zichzelf ‘een kind van de Caraïbische diaspora’. Zijn witte moeder is van Zeeuws-Friese afkomst, zijn zwarte vader is geboren op Curaçao, maar groeide op in Aruba en vertrok op 23-jarige leeftijd met een studiebeurs naar Nederland. In zijn Cola Debrot-lezing uit 2023, vertelt Julien Ignacio hoe zijn vader, geconfronteerd met racisme, daarover zweeg en koos voor sociale assimilatie. Er werden ‘scheuren en barsten in zijn zelfbeeld geslagen die zich niet makkelijk lieten repareren’, maar hij paste zich aan, hield zich gedeisd, sprak in zijn gezin alleen Nederlands.

read on…

De wereld bemoeit zich met de schrijver: over de Amarte Literatuurprijs 2024

Het in 2019 opgerichte Amarte Fonds wil schrijvers stimuleren zichzelf uit te dagen en iets nieuws te proberen. Het voornaamste criterium waarop de jury de boeken beoordeelt is het zogeheten frictiegehalte. Nu de winnaar [Julien Ignacio – Goudjakhals], en de motivatie.

read on…

Amarte Literatuurprijs voor Julien Ignacio

Julien Ignacio is met Goudjakhals de winnaar geworden van de eerste Amarte literatuurprijs. De jury was unaniem in haar oordeel over dit boek ‘dat bakens verzet’ en ‘waarover je verder wilt praten’.

read on…

Armada: De vele stemmen van de Caraïben

Van harte uitgenodigd voor de presentatie van dit nummer De vele stemmen van de Caraïben, met gastredacteur Thalia Ostendorf.

read on…

Parelduikermiddag met o.a. Julien Ignacio

Op de eerste zaterdag van de Boekenweek vindt zoals altijd in OBA Amsterdam een Parelduikermiddag plaats, georganiseerd door het gelijknamige literair-historische tijdschrift. Deze feestelijke middag is vrij toegankelijk voor abonnees, lezers en andere belangstellenden.

read on…

Interview Chris Polanen: ‘Ik weet hoe de armen in Suriname naar de rijken kijken’

door Michiel van Kempen

In 2017 kwam de schrijvende dierenarts Chris Polanen (Paramaribo, 1963) met Waterjager (2017) een alternatieve homecoming-roman met Rambo-trekjes, gesitueerd in een apocalyptisch Paramaribo dat door een dambreuk helemaal onder water is komen te liggen. Nu ligt er zijn tweede roman, Centaur, opnieuw een boek waarin de plot draait rond een hoofdpersoon die zijn plaats zoekt in de wereld, geen decor van water en huizen op palen deze keer, maar een hete, stoffige manege met een fin-de-carrière spingruiterspaard.

read on…

Caraïbische salon: Jonge (maar niet zo heel jonge) Caraïbische schrijvers

Een middag met Chris Polanen en Julien Ignacio

Schrijvers uit Suriname en de Nederlands-Caraïbische eilanden zijn aan een opmars bezig en kapen de ene literatuurprijs na de andere weg. Ze krijgen een steeds betere pers. Lovende kritieken waren er de laatste maanden voor de roman Centaur van Chris Polanen en de roman Goudjakhals van Julien Ignacio.Goudjakhals is recentelijk genomineerd voor de nieuwe Amarte Literatuurprijs. 

read on…

Julien Ignacio’s Goudjakhals genomineerd voor Amarte Literatuurprijs 2024

Het Amarte Fonds lanceert in 2024 een nieuwe literatuurprijs met het doel om grensverleggende schrijvers in het zonnetje te zetten. Voor de prijs zijn dertien romans genomineerd die elk tot stand kwamen met behulp van het Amarte Fonds, daaronder Goudjakhals van Julien Ignacio.

read on…

De Cultuur Top Vijf van 2023 (10)

Het eind van het volle jaar 2023 zit er bijna op. Caraïbisch Uitzicht vroeg alle mensen die betrokken zijn bij de site van de Werkgroep Caraïbische Letteren om hun top-vijf van culturele evenementen die zij het afgelopen jaar hebben bijgewoond of de beste boeken die zij lazen. Vandaag de tiende aflevering door schrijver en bijzonder hoogleraar Michiel van Kempen.

read on…

De Cultuur Top Vijf van 2023 (9)

Het eind van het volle jaar 2023 zit er bijna op. Caraïbisch Uitzicht vroeg alle mensen die betrokken zijn bij de site van de Werkgroep Caraïbische Letteren om hun top-vijf van culturele evenementen die zij het afgelopen jaar hebben bijgewoond of de beste boeken die zij lazen. Vandaag de negende aflevering door professor emeritus Wim Rutgers.

read on…

De Cultuur Top Vijf van 2023 (5)

Het eind van het volle jaar 2023 zit er bijna op. Caraïbisch Uitzicht vroeg alle mensen die betrokken zijn bij de site van de Werkgroep Caraïbische Letteren om hun top-vijf van culturele evenementen die zij het afgelopen jaar hebben bijgewoond of de beste boeken die zij lazen. Vandaag de vijfde aflevering door de Antilliaans-Nederlandse schrijver Julien Ignacio.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter