blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Hoving Isabel

Het nieuwe lezen en de vernieuwing van het leesonderwijs in een post-koloniale wereld

door Michiel van Kempen

Als literatuur altijd in beweging is, dan volgt daaruit dat literatuurgeschiedenis en literatuuronderwijs ook altijd meebewegen. Dat is ook altijd zo geweest. Het denken over literatuuronderwijs lijkt op dit moment hevig in beweging te zijn, maar dat is op zich niet zo uniek. Ook dat dat denken mede ingegeven wordt door de vrees voor ‘ontlezing’ is op zich niet zo uniek: inherent aan literatuuronderwijs is de doelstelling om diegenen die niet lezen te bewegen om boeken ter hand te nemen. Voor wat betreft het literatuuronderwijs in het Nederlands is wel een nieuw element dat de literatuur van de voormalige Nederlandse koloniën en als ‘afgeleide’ daarvan de migrantenliteratuur bijzondere aandacht vraagt.

read on…

Wie zijn Wij

Boeklancering White Innocence

Wat betekent het om Nederlander te zijn en wie bepaalt dat? Sinds 11 september 2001 is de discussie over wie wij zijn, multiculturaliteit en de toekomst van Nederland in een globaliserende wereld urgenter geworden en gepolariseerd. Ook culturele instellingen en musea reflecteren op deze ontwikkelingen maar in hoeverre hebben zij invloed op de huidige beeldvorming en discoursen in de samenleving?

Op vrijdag 27 mei 2016 staan deze vragen centraal tijdens het event Wie zijn Wij? Boeklancering White Innocence. Dit event maakt onderdeel uit van een reeks van gesprekken met kunstenaars, academici, artiesten en activisten waarin gevoelige kwesties zoals identiteit, burgerschap, erfgoed en cultuur worden bevraagd. Wie zijn Wij? trapt af met de boeklancering van White Innocence van Gloria Wekker. read on…

Dutch racism

Platform for Postcolonial Readings

The 15thmeeting of the Platform for Postcolonial Readings is dedicated to the new book Dutch Racism (Rodopi 2014), a timely intervention in a very polarised and often simplifying debate, edited by Philomena Essed (Professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies, Antioch University) and Isabel Hoving (associate professor Film and Literary Studies and Diversity Officer, Leiden University).

read on…

Een Engelstalig tijdschrift over neerlandistiek

De internationalisering van de neerlandistiek is altijd een teer punt geweest. Want wie buiten de grenzen van het Nederlandse taalgebied zou er nou in die ‘marginale’ literatuur geïnteresseerd zijn? Inhoudelijk wordt er aan die internationalisering, overal in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten, al volop gewerkt. In Amsterdam bijvoorbeeld in de opleiding Comparatieve Neerlandistiek, een samenwerking met de Freie Universität Berlin. En ook op andere plekken vervagen de grenzen tussen bijvoorbeeld neerlandistiek en anglistiek of literatuurwetenschap, Nederlandse letterkunde en Mediastudies. Maar het was lang wachten tot er ook een Engelstalig vaktijdschrift kwam dat de resultaten van de zich verbredende letterkundige neerlandistiek voor internationale literatuurwetenschappers toegankelijk maakt. Een tijdschrift dat de strengste internationale academische kwaliteitseisen hanteert en óók compromisloos focust op Nederlandse literatuur in de wereld.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter