blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Hove Okke ten

Vertel het complete verhaal over slavernij

Hoe zetten we excuses voor het slavernijverleden om in harde munt, vraagt Wim Bossema zich af (O&D, 2 juli) en hij citeert Nancy Jouwe, initiatiefnemer van Sporen van Slavernij Utrecht. Zij stelt dat compensatie voor het leed en de schade wél kan, ‘Sterker: dat is al eens gedaan, lang geleden bij de afschaffing van de slavernij in Suriname. read on…

Online publicatie van slavenregisters Aruba uitgesteld

door Natasja Gibbs

HILVERSUM – “De slavenregisters van Aruba zouden vorig jaar online komen, maar dat is niet gelukt vanwege ingrijpende werkzaamheden aan de digitale infrastructuur en de ontwikkeling van een nieuwe website.” Dat laat het Nationaal Archief in Nederland weten. De nieuwe deadline is dit jaar. read on…

Piraterij in de slavenregisters

door Okke ten Hove

Afgelopen week ontving ik de Oso met daarin tal van artikelen. Hieronder een artikel over de digitalisering van de slavenregisters geschreven door Coen van Galen. Een project dat ik van harte toejuich.

Ik moet helaas op dit artikel ingaan omdat hierin dingen worden gezegd die niet kloppen. read on…

Het slavernijverleden in Groningen (Nederland!)

door Joop Vernooij

Onlangs heeft de jonge uitgeverij Passage een leuke gids voor stad en ommeland uitgegeven onder de titel Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Het is niet Groningen in Saramacca (Sur.), maar de stad en de provincie Groningen in het noorden van Nederland. read on…

Smokkel van slaven (1844)

Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde koloniën, bijzonder betrekkelijk de vrijlating der slaven. Utrecht : C. van der Post, 1844-1847.
slave chains

In 1844 werd het tijdschrift Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde koloniën bijzonder betrekkelijk de vrijlating der slaven opgericht. Een groep notabelen rond de advocaat en hoogleraar mr. Jan Ackersdijk (1790-1861) pleitte onder invloed van Engelse abolitionisten voor afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën. Het tijdschrift kende maar vier jaargangen en moest door gebrek aan lezers in 1847 worden opgeheven.

Het debat over de afschaffing van de slavernij kwam in Nederland maar moeizaam en laat op gang. Met name onder druk van Engeland werd in 1818 een verdrag met Engeland gesloten om de illegale handel in slaven te bestrijden. Maar door hebzucht van de Nederlandse regering en door corruptie werd zeker tot halverwege de 19e eeuw hier de hand mee gelicht.

In de eerste jaargang van het tijdschrift wordt o.a. aandacht besteed aan het gesjoemel met slaven. Het Gemengde Gerechtshof in Paramaribo moest toezien op naleving van het verdrag tussen Nederland en Engeland dat de slavenhandel verbood en de smokkel van slaven moest tegen gaan. Zij was bevoegd om slavenschepen in beslag te nemen en de slaven vrij te laten. In 1823 werd een slavenschip Las Niveas voor de kust van Suriname in beslag genomen en naar Paramaribo opgebracht.  Aan boord waren 49 slaven waarvan enkelen zeiden uit Sierra Leone te komen anderen uit St. Helena. De slaven werden weliswaar verklaard vrij te zijn maar werden door het koloniale bewind nog twintig jaar als slaven te werk gesteld.

Verder lezen : Buku Bibliotheca Surinamica

Manumissies in Suriname, 1832-1863

Manumissies in Suriname, 1832-1863 van Okke ten Hove en Frank Dragtenstein is een uitgave van Vaco. Manumissie: de akte van invrijheidstelling van een slaaf. In deze uitgave is een chronologische opsomming van alle gemanumitteerden tussen 1832 en 1863 opgenomen, met o.a. de nieuwe naam van de vrije, de slavennaam, beroep na vrijwording en informatie over de eigenaar. Tevens biedt dit werk een analyse van de ontwikkeling van het manumitteren in Suriname. Facsimile van de oorspronkelijke uitgave door de Universiteit Utrecht.

Paramaribo: Vaco
441 pagina’s | Hardcover | 158 x 224 mm
SRD 168,-

Nieuwe website Stichting voor Surinaamse Genealogie

De Stichting voor Surinaamse Genealogie heeft een geheel vernieuwde website. Een deel van deze website is publiek toegankelijk; voor het inzien van de databestanden dient men zich als lid van de Stichting aan te melden. Dan ontvangt men ook enkele keren per jaar het tijdschrift Wi Rutu, en soms ook andere publiacties, zoals lijsten met familienamen en plantages. Om een indruk te geven van het tijdschrift staat hieronder de inhoudsopgave van de laatste twee nummers.

De website vindt men door hier te klikken.

Wi Rutu 10/2 – december 2010
03 – Van de Redactie
05 – Javanen in Frans Guyana, Harriëtte K. Mingoen
20 – Orale geschiedenis en Surinaamse genealogie, William Man A Hing
29 – Een Amsterdamse apothekerszoon in Suriname, Jan van Schaik
32 – Van mijn opa: MAN Kau, William Man A Hing
36 – Graftombe.nl, Okke ten Hove
44 – Diversen
48 – Overzicht recente publicaties, Irene Rolfes

Wi Rutu 10/1 – juli 2010
03 – Van de Redactie
04 – Geslaagde Konmakandra’s in Nederland en Suriname, Pieter Bol
07 – Een woeste en onwillige bende; de geschiedenis achter de Koloniale Tentoonstelling 1883 te Amsterdam, Stevo Akkerman
14 – Wie was Sara Lemmers?, Martha Hering
20 – Eddy Taytelbaum, magiër, Ethel Gout
36 – Zanderij 1 in vroegere tijden (1930) en de ontwikkelingen, Eduard Vijzelman
38 – Epistels van Dr. Samuel Kissam, William Man A Hing
45 – De Mucuna-soort van Kissam, Jan van Donselaar
46 – Abraham George Ellis, slot, Gert Faken
54 – Het Meertens Instituut en Surinaamse Genealogie, Okke ten Hove
60 – Overzicht recente publicaties, Irene Rolfes

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter