blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Hooi Jurenne

Jurenne Hooi over schuldhulpverlening

Vereniging Antilliaans Netwerk organiseert op vrijdag 14 april van 19.30 tot 21.30 uur een lezing met dr. Jurenne Hooi over haar pas verschenen boek Eigen schuld… waarin ze haar 12 jaren als directeur van een organisatie voor schuldhulpverlening samenvat en voor een nieuwe aanpak pleit.

read on…

Oproep solidariteit met Caribische Koninkrijkslanden

Aan de voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten- Generaal.
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
email: cie.kr@tweedekamer.nl

13 april 2020

Betreft: Covid-19 virus pandemie en gevolgen voor Caribische delen van het Koninkrijk

read on…

Social return Koninkrijk!: Medelanders van het Koninkrijk verenig U

Lezing Vereniging Antilliaans Netwerk door dr. Jurenne Hooi

Graag nodigt het bestuur van Vereniging Antilliaans Netwerk u uit voor haar eerste netwerklezing op vrijdag 2 maart 2018. Wel de lasten, meestal niet de rechten. De rekening presenteert zich in de toenemende armoede onder de bevolking van de overzeese delen van het Koninkrijk. read on…

‘Bijna niemand kent Tula door gebrek aan historisch besef’

Donderdag vond de eerste Tulalezing plaats, naar de leider van de opstand van slaven op Curaçao. Hij moest dat in 1795 met de dood bekopen. Bijna niemand in Nederland kent Tula door gebrek aan historisch besef, schrijft Jurenne Hooi. read on…

Niet de afkomst, maar de toekomst telt

door Mineke de Vries

Het is niet meer van deze tijd om burgers categorale hulp te bieden vanwege het feit dat zij van Antilliaanse en Arubaanse afkomst zijn. Nederland is gestopt met zorg op basis van herkomst: mensen moeten zelf hun weg zoeken binnen het reguliere aanbod. Eigen verantwoordelijkheid van Antillianen en Arubanen is een vereiste, maar ook culturele sensitiviteit van hulpverleners voor deze groep met haar eigen cultuur, taal, gebruiken en specifieke migratiegeschiedenis. Jurenne Hooi is één van de mensen die zich verdiepte in de omslag van zorg en daarmee in de omslag van denken, die uiteindelijk moet resulteren in een gelijkwaardiger samenleving. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter