blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Hirsch Ballin Ernst

Promotie Headly Binderhagel: Geesten en goden maken niet ziek

Vandaag promoveerde Headly Binderhagel aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift: Woordbreuksyndroom: een psycho-neuro-endocriene benadering van fyofyo programmering. read on…

De suiker die niet zoet was

door Mitra Rambaran

 “In de driehoek tussen het Indische subcontinent, Europa en het Caribische gebied worden persoonlijke spanningsvelden knap gesitueerd.”
Safdar Zaidi; foto @ A. Vuzevski
 
 
Zo omschrijft prof.dr.Ernst Hirsch Ballin de roman De suiker die niet zoet was van Safdar Zaidi. Hirsch Ballin was een van degenen die gevraagd was om mee te lezen met deze roman, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de adviescommissie Kunst en Cultuur van de Gemeente Den Haag.
De roman handelt over een jong Hindostaans echtpaar dat lijdt onder de depressieve klachten van de man. In zijn zoektocht naar verlichting, komt hij door een speling van het lot terecht in zijn verleden, waar hij de antwoorden vindt waar hij zo naarstig naar op zoek was.
Het verhaal speelt zich af in Den Haag anno 2013. Het verleden voert terug naar het India van 1873 waar de armoede snel om zich heen greep, door toedoen van de Engelsen die de bevolking verbood om gewassen te verbouwen ten gunste van indigo. Misstanden en overlevingsdrang dreven de Indiërs er toe om zich te laten ronselen als contractarbeiders. De reis overzee staat symbool voor de transformatie naar een nieuwe wereld.
De roman is spannend geschreven met diverse filosofische elementen uit de Hindoe en Moslim mystiek met scherp daartegenover seculiere werkelijkheden als een optreden van semi sadomasochisme en de uitbuiting van vrouwen.
De schrijver van deze knap gesitueerde roman, die diepgaand ingaat op de achterliggende oorzaken van contractarbeid, is de van oorsprong Indiër, Safdar Zaidi. Meer dan zeven jaar besteedde hij aan onderzoek, om deze roman te schrijven vanuit Indiaas perspectief.

In 2013 wordt deze roman uitgebracht in het kader van 140 jaar immigratie van Hindostanen in Suriname. ‘Een aanrader voor een ieder die zich interesseert in het onderwerp’, adviseert de Haagse wethouder Kunst en Cultuur Marjolein de Jong.Uitgever: U2pi (uitgever van boeken in eigen beheer), Voorburg

Een Palmpje voor Hirsch Ballin

Op vrijdag 25 september 2009 organiseert de Vereniging Antilliaans Netwerk een bijeenkomst met de minister van Justitie de heer Ernst Hirsch Ballin, bij welke gelegenheid een nieuwe dichtbundel van Walter Palm wordt gelanceerd.

Met de staatkundige vernieuwingen in het vooruitzicht zal minister Hirsch Ballin tijdens deze bijeenkomst spreken over de rol van het ministerie van Justitie op rijksniveau en de beoogde samenwerking tussen de ministeries van Justitie binnen het Koninkrijk na ontmanteling van de Nederlandse Antillen. In dit kader zal de minister specifiek aandacht besteden aan de aanwezige rehabilitatieprogramma’s ter bevordering van een goede terugkeer van veroordeelde Antilliaanse en Arubaanse delinquenten in de Nederlandse maatschappij. De minister zal tevens van de gelegenheid gebruik maken om loopbaanmogelijkheden bij het ministerie te belichten.

Moderator van de avond is Noraly Beyer, oud-redacteur en presentator van de Wereldomroep en het NOS Journaal.

Ook zal de Curaçaose dichter Walter Palm, die erelid is van de Vereniging Antilliaans Netwerk, op deze avond zijn nieuwe gedichtenbundel Sierlijke golven krullen van plezier presenteren. Hij zal enkele gedichten voordragen uit de bundel, die uit drie delen bestaat, namelijk “Curaçao”, “Curaçao in het hart van Den Haag” en “De vluchtige kus van de zwarte vlinder”.

Hierna zal Walter Palm de eerste exemplaren aanbieden aan minister Hirsch Ballin, John Leerdam als voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, Marcel van der Plank.

Lokatie: Muiderkerk (naast NiNsee)
Linnaeusstraat 37
1093 EG Amsterdam
Aanvang: 20:00 uur. Inloop vanaf 19:15 uur
Entree: Leden Antilliaans Netwerk 2009 gratis, Niet leden 10 euro p.p., studenten 5 euro (op vertoon van collegekaart)
Aanmelden via info@antilliaansnetwerk.nl

De nieuwe gedichtenbundel Sierlijke golven krullen van plezier verschijnt bij In de Knipscheer en zal deze avond te koop zijn en desgewenst door de auteur worden gesigneerd. .

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter