blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Hesseling D.C.

Het Papiamentse taalgetto

door Aart G. Broek

Nadat de taalkundige prof. dr. Dirk Christiaan Hesseling (1859-1941) in 1929 afscheid had genomen van de Leidse universiteit, verdiepte hij zich in het Papiaments, de creoolse moedertaal van bewoners van Aruba, Bonaire en Curaçao.  De neerlandicus dr. Jan Noordegraaf tekende deze belangstelling in het nummer van Nieuw Letterkundig Magazijn dat gewijd is aan ‘de West’ (mei 2017). Een van Hesselings informanten was dr. Percy Cohen Henriquez (1909-2000). read on…

D.C. Hesseling over taal en taalverandering

door Jan Noordegraaf

Abstract. De classicus D.C. Hesseling, vanaf 1907 hoogleraar Nieuwgrieks te Leiden, heeft zich in het laatste decennium van de negentiende eeuw intensief beziggehouden met de vraag naar het ontstaan van het Afrikaans. Hij was daartoe mede geïnspireerd door de creolistische studies van de invloedrijke taalgeleerde Hugo Schuchardt. Enkele jaren daarna poogde Hesseling de door hemzelf ontwikkelde inzichten ook toe te passen op het Negerhollands en op het Amerikaanse Jersey Dutch. Tijdens zijn emeritaat werkte hij nog aan een breed vergelijkend-creolistisch onderzoek, waarbij ook het Papiaments de nodige aandacht kreeg. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter