blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: herstelbetalingen

De Van Lierlezing 2016; een persoonlijk verslag

door Fred de Haas

Het is vrijdag 10 juni, vroeg in de avond. Studenten hangen landerig op de stenen banken voor de Universiteitsbibliotheek. Op de parkeermeter staat dat ik 2 euro per uur moet betalen. Ik loop tegen de helling van het bruggetje over de Witte Singel, op weg naar het Lipsiusgebouw van de Leidse Universiteit waar dr Leo Balai die avond zal spreken over ‘Roots and Reparations’. In het kader van de tweejaarlijkse Van Lier-lezing. read on…

Foto-impressie Rudolf van Lier-lezing

Op vrijdag 10 juni jl. hield Leo Balai aan de Universiteit Leiden de vijfde Rudolf van Lier-lezing van de Werkgroep Caraïbische Letteren, getiteld Roots en Reparations; Over de verwerking van het slavernijverleden (klik hier voor de tekst). Daarin ging hij in op de behoefte van nazaten van slaafgemaakten om te achterhalen waar uit Afrika zij oorspronkelijk afkomstig zijn. read on…

Leo Balai – Roots en reparations; Over de verwerking van het slavernijverleden

Rudolf van Lierlezing van de Werkgroep Caraïbische Letteren, uitgesproken in Leiden op vrijdag 10 juni 2016

 

Inleiding

De trans-Atlantische slavernij is een van de meest mensonterende en gruwelijke gebeurtenissen uit de vroegmoderne en moderne geschiedenis. Deze periode is weleens omschreven als : ‘.. de wreedste, pijnlijkste en aan genocide grenzende schending van de mensenrechten uit de wereldgeschiedenis’. De opmerking dat het een aan genocide grenzende misdaad was blijkt wel uit de cijfers uit de slavernij in het Caribische gebied. Van de ongeveer 5,5 miljoen Afrikanen die in het Engelse Caribische gebied als slaven werden ingevoerd waren er bij de afschaffing in 1833 nog 800.000 nakomelingen over. Voor Suriname geldt dat er ongeveer 350.000 Afrikanen naar dat land werden verscheept. Bij de afschaffing in 1863 waren er nog maar 34.400 nakomelingen van deze mensen in leven. Deze verspilling van mensenlevens was het gevolg van het meedogenloze arbeidssysteem op de slavenplantages. In de voormalige Nederlandse slavenkolonie Berbice ging men ervan uit dat een slaaf gemiddeld acht jaar in leven bleef. Daarna was het tijd om een ander exemplaar te kopen. read on…

De Rudolf van Lier-lezing 2016: Leo Balai

Roots en Reparations
Leo Balai houdt op 10 juni de Van Lier-lezing in Leiden

Waarom gaan nazaten van voormalige slaven uit Noord- en Zuid-Amerika en het Caraïbisch Gebied op zoek naar hun roots? Wat treffen zij aan in Afrika, hoe verlopen hun contacten met de lokale bevolking en wat komen zij over hun voorouders te weten? Welke overwegingen liggen ten grondslag aan de genoegdoening die nazaten eisen voor het onrecht dat hun voorouders is aangedaan? Waaruit bestaan de gevraagde reparations, welke wegen worden er bewandeld om compensatie te verkrijgen en hoe worden deze initiatieven beoordeeld? read on…

De Kom op 10 mei 1933 verbannen uit Suriname

Anton de Kom remigreerde, mede om persoonlijke redenen met zijn gezin en inboedel op 20 december 1932 uit Nederland naar Suriname en arriveerde op 4 januari 1933 in ons land. Dat deed hij, midden in de grootste recessie die Suriname tot nu toe ooit heeft meegemaakt! Aan vrijwel alles was er in die periode gebrek en het koloniale bestuurssysteem had geen oplossing voor de talrijke bestuursvraagstukken, maar vooral niet voor de grote armoede die alom in de kolonie heerste. read on…

‘Herstelbetalingen voor slavernij? Je moet niet overdrijven’

Interview emeritus hoogleraar Henk den Heijer

Henk den Heijer oogste nogal wat verontwaardiging met zijn bevindingen over de slavenhandel. Zo zouden volgens hem slaven op schepen minder wreed zijn behandeld dan werd gedacht. Nu de hoogleraar zeegeschiedenis afscheid neemt, blikt hij terug.

door Cor Speksnijder read on…

Diaspora Orchestra wacht nog steeds op betaling vanuit Suriname

by Iko Foundation

Op uitnodiging leverde IKO Foundation een bijdrage aan het Caribisch Festival CARIFESTA XI in Suriname voor het onderdeel ‘Arts & Culture in Diaspora’. Speciaal daartoe werd het Diaspora-orkest geformeerd. Een unieke samenstelling van een aantal van de meest toonaangevende lokale en internationale in Nederland wonende musici met een Caribische herkomst. Hiermee werd een belangwekkend beeld geschetst van de ‘state of the art’ waar het betreft de ontwikkeling van Caribische muziek in Diaspora. Het Diaspora Orchestra verzorgde concerten, workshops op het conservatorium en CCS en participeerde in Jam-sessions. read on…

President Hollande and France’s debt to Haiti

by Myrtha Désulmé

On May 12, 2015, two hundred and twelve years after the Haitian revolutionaries inflicted a crushing defeat on Napoleon’s armies, and shook the world with the Declaration of Independence of the first Black Republic, President Francois Hollande became the first French leader to pay an official visit to Haiti. read on…

Open Brief aan president over misstanden Inheemse Dag

De stichting Indigenous Art Products maakt zich zorgen over de gang van zaken bij het Kabinet van de President en wel in het bijzonder hoe mensen bij het Kabinet onverantwoordelijk te werk gaan ten aanzien van de Inheemse Dag. Eén jaar geleden heeft de President in het openbaar verklaard dat er eenheid moet zijn onder de Inheemsen. Maar wij zien dat er vandaag de dag weer onenigheid is, omdat het Kabinet met illegaal optredende mensen zaken doet, namelijk (weer) met de familie Aluman. En dat terwijl zij van de vorige jaren nog zoveel schulden moeten betalen aan groepen die hebben opgetreden, leveranciers, etc. read on…

Nederland krijgt uitnodiging slavernijclaim

Paramaribo – Ruim 150 jaar na de afschaffing van de slavernij wordt Nederland gevraagd om te komen praten over herstelbetalingen. Het samenwerkingsverband van Caribische landen Caricom stuurt Nederland als oudkolonisator van Suriname binnenkort een aanklacht voor zijn rol in de slavernijperiode. Tegelijkertijd nodigt de organisatie Nederland uit om daar in een conferentie met andere betrokken landen over te komen praten. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Portugal zullen zo’n uitnodiging ontvangen. De conferentie zal eind 2014 of begin 2015 worden gehouden. Als de Europese landen niet ingaan op het onderhandelingsverzoek, zullen de voormalige koloniën naar de rechter stappen. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter