blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Herlaar Eugenie

Balans: Arubaans letterkundig leven (35)

door Wim Rutgers

04.10 Simia literario

In Postkoloniaal Nederland; vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2010) bespreekt Gert Oostindie de begrippen bonding, bridging en belonging als karakteristiek voor de migrant in zijn relatie met de autochtone bevolking van een land, een sociologische indeling die ook op de literatuur toepasbaar is, ook op die van Arubaanse auteurs. De begrippen houden een dubbele oriëntatie in: de positie die de migrant zich in de nieuwe samenleving wenst en zoekt, maar ook de positie die deze migrant ervaart van de autochtone bevolking: wil de emigrant meedoen, krijgt de migrant van de autochtone bevolking de ruimte om in de nieuwe maatschappij te participeren. read on…

Literaire oogst van Caribische bodem

Tekst en foto’s: Mineke de Vries

 

Een club van een kleine twintig Caribische auteurs zet zich in Nederland in om de literatuur van de Caribische eilanden bekend te maken. “We willen het moois wat wij te bieden hebben op literair gebied propageren en uitdragen”, zegt Sandra Sue, voorzitter van de stichting Simia Literario. De schrijversclub organiseert lezingen, adviseert elkaar en geeft met regelmaat boekjes uit van de gezamenlijke auteurs. read on…

Lustrumviering van Simia Literario was een echt feest

door Giselle Ecury

Een Indiase meester zei eens: “Wat is geweest, komt nooit meer terug. Benut deze dag daarom volop en maak er een ladder van om de hoogste top te bereiken. Sta niet toe, dat jij – als de avond valt – nog dezelfde bent als vanmorgen. Maak deze dag tot een onvergetelijke, gedenkwaardige dag. Verrijk daarmee jezelf en ook een ander.”Zo werd de feestelijke lustrumviering van Simia Literario op 4 september 2011 geopend. Alle stoelen van de grote theaterzaal van de Openbare Bibliotheek te Amsterdam, de OBA, bekend als “dat mooie, grote gebouw aan het IJ”, waren bezet. Afgevaardigden van het Kabinet der Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten waren aanwezig, alsmede belangrijke eregasten van andere bevriende organisaties en Hans van Velzen, directeur van de OBA, Michiel van Kempen, Hoogleraar West-Indische Letteren en Igma van Putte van de Werkgroep Caraïbische Letteren. Uitgeverij In de Knipscheer was vertegenwoordigd met een boekenkraam. Want tevens werden die middag twee pas uitgekomen boeken gepresenteerd. Van Joan Leslie werd het eerste exemplaar van Compa Nanzi’s capriolen aangeboden aan de diverse eregasten. Zij droeg een fragment voor, bijgestaan door Olga Orman en Corry Paesch. Hoe het allemaal afliep met Compa Nanzi in het fitnesscentrum hielden zij nog even geheim… Het tweede boek dat werd aangeboden, was het resultaat van de samenwerking van de Simialeden naar aanleiding van “10-10-10”, het boek Wie ik ben/Ta ken mi ta. Gedichten en teksten rondom het thema “Identiteit” onder redactie van Fred de Haas. Het omslagontwerp van beide boeken was van medelid en kunstenares Wendela de Vries. Diverse leden droegen een aantal gedichten voor om ook dit boek te presenteren. “Want woorden willen bloeien”, beloofde de uitnodiging. Ze boeiden eveneens. Het voltallige publiek luisterde ademloos toe. Er werden dan ook regelmatig herinneringen aan Aruba en Curaçao en aan ons mooie Caribische Gebied opgehaald in de gepresenteerde teksten.
Sandra Sue, voorzitter van het schrijfgenootschap Simia Literario, maakte indruk met een uitstekend en hartelijk dankwoord, waarin ze de verschillende sponsors in een echt, tropisch warm zonnetje zette.
Eugènie Herlaar en Giselle Ecury, beiden lid van Simia Literario, praatten samen de verschillende onderdelen van het programma aan elkaar en lieten zich daarbij leiden door die Indiase meester. Naast poëzie en proza, voorgedragen door vrijwel alle leden, werd de middag bijpassend muzikaal omlijst. Voor de pauze door Roy Libié en Jacques de Miranda met hun heerlijke, Antilliaanse klanken, waarmee ook een van de gedichten van Frida Domacassé, haar “Herinnering aan Aruba”, invoelend werd begeleid.

Aan het eind van alle gesproken teksten bereikte iedereen ter afsluiting van het feestelijke programma beslist de hoogste trede van de ladder van die Indiase meester. Want niemand minder dan Izaline Calister, op de piano begeleid door Marc Bisschoff, bracht een aantal van haar mooie en door haar zo bijpassend geselecteerde liedjes ten gehore. Zo werd de 4e september 2011 voor velen een onvergetelijke, gedenkwaardige dag, waarmee de leden van Simia Literario zichzelf, maar vooral ook anderen – na een maandenlange voorbereidingstijd – hebben verrijkt.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter