blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Henriquez Jeanne

Verslag symposium slavernij op Curaçao

Nieuwe inzichten en benaderingen in onderzoek en onderwijs koloniaal slavernijverleden en doorwerking in de Nederlands-Caribische eilanden en Suriname

Op vrijdag 10 november werd op Curaçao een symposium gehouden over nieuwe aspecten van slavernijstudies en de doorwerking van slavernij in het heden op de Nederlands-Caribische eilanden en in Suriname.

read on…

Symposium slavernijverleden

Op vrijdag 10 november vindt er aan de Universiteit van Curaçao een symposium plaats over nieuwe inzichten en benaderingen in onderzoek en onderwijs naar het koloniaal slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de Nederlands-Caraïbische eilanden en Suriname.

read on…

Staat en slavernij toont confronterende betrokkenheid van de Nederlandse staat bij het koloniale slavernijverleden en doorwerkingen

De Nederlandse staat was doelbewust, langdurig en structureel betrokken bij de koloniale slavernij in de Atlantische en Aziatische wereld. De gevolgen en doorwerkingen zijn in Nederland en wereldwijd nog altijd van invloed. Dit concluderen onderzoekers in het boek Staat en slavernij. Het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen.

read on…

Staat en slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen

Op 15 juni 2023 verschijnt Staat en slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen bij Uitgeverij Athenaeum. Het boek roept de vertegenwoordigers van de Nederlandse staat in het herdenkingsjaar 2023 op om ruimte te maken voor voortgaande dialoog en de mogelijkheid van herstel.

read on…

30 mei 1969, rel of revolutie?

Rel of Revolutie, de nieuwe theatervoorstelling van Ira Kip, onderzoekt het verhaal van de cruciale opstand op Curaçao

Er is al jarenlang discussie over de vraag of ’30 mei’ nou daadwerkelijk het begin was van wezenlijke veranderingen op Curaçao of niet veel meer dan een uit de hand gelopen arbeidsconflict. Vele verschillende invalshoeken en talloze verhalen gaan rond en het is belangrijk dat die allemaal een plek krijgen. Alleen dan krijgen we een totaal beeld van de geschiedenis. De produktie van Ira Kip: Rel of Revolutie brengt die vraag weer naar boven.

read on…

Orale geschiedenis in Papiamento

Historia Oral ta historia di pueblo; Un metodo pa investigacion di Historia Oral van Jeanne D. Henriquez  beschrijft de methodiek van de orale geschiedenis in Papiamento. Orale geschiedenis is de geschiedenis die een persoon heeft beleefd en ervaren, en die hij of zij vertelt aan een onderzoeker. De persoon heeft  de informatie in zijn geheugen, als een eigen ervaren gebeurtenis die deel uitmaakt van zijn leven en ook van de samenleving en de maatschappij waarin hij/zij leeft.
Het boek beschrijft de geschiedenis en de orale geschiedenis. Over de orale geschiedenis in het Caribisch Gebied en de traditie van de orale geschiedenis in deze regio. Over het onderzoek van de orale geschiedenis op Aruba en de mensen die hieraan hebben bijgedragen. En tenslotte de methodiek zelf. Ook is er een lijst van publicaties op dit terrein.
Historia Oral ta historia di pueblo – Jeanne D. Henriquez
Papiamento | hardcover | 64 pagina’s | Unoca | Aruba | 2013
ISBN  978 99904 1 690 9
Prijs: 16,50€ 

Internationale Conferentie Slavernij VOS en IISR

Het programma voor de internationale conferentie welke georganiseerd wordt door Vereniging Ons Suriname en International Institute for Scientific Research (IISR) in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij is nu definitief vastgesteld. De conferentie is ingebed in de Summer School on Black Europe die van 24 juni t/m 5 juli 2013 plaatsvindt in Amsterdam.
Het programma ziet er als volgt uit.

Vrijdag 28 juni vanaf 18.00 uur
Ontvangst van de internationale gasten. (Niet toegankelijk voor het publiek.)

Zaterdag 29 juni van 10.00-17.30 uur
Stephen Small (USA): Legacy of the struggle against slavery: how concepts, ideas and experiences of the resistance to slavery are expressed.
Kwame Nimako (Ned): The African response to slavery: the resistance to slavery in Africa.
Jeanne Henriquez (Curaçao): Tula and his legacy – the 1795 uprising on Curaçao.
Frank Dragtenstein (Ned): Marronage in the Caribbean: analysis and theory of resistance.
!Wegens persoonlijke omstandigheden kan Frank Dragtenstein zijn paper over marronage niet meer presenteren. In plaats daarvan zal Robert Justin Connell een paper presenteren met een vergelijking tussen marrons in Jamaica en Suriname. Connell is afgestudeerd aan de University of California Berkeley en werkt aan een dissertatie over marrons in Jamaica en Suriname. !

Zondag 30 juni van 10.00-17.30 uur
Rita Tjien Fooh (Sur): Women, resistance and slavery.
Rudy Uda (Ned): The culture of resistance: how resistance was expressed in culture during slavery.
Ramon Grosfoguel (USA): The Haitian revolution. Causes, description and immediate effects.
Livio Sansone (Ned/Brasil): Brazil – resistance and struggle in the largest slave society in the America’s.
Sandew Hira (Den Haag): Conceptualizing resistance to slavery: class, race and colonialism.

De voertaal is Engels.

 
Toegang: € 12,50 per dag
Studenten: € 7,50 per dag
Plaats: Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-A
1093 SK Amsterdam
Klik hier om je aan te melden.
Meer informatie: +31 6 412 837 85
Email: info@iisr.nl
Bezoek de site: www.iisr.nl

Nieuw Curaçaos leerboek over slavernij in de maak

Op 1 juli 2013 moet een nieuw geschiedenisboek voor Curaçao af zijn. Het leerboek behelst de geschiedenis van de slavernij en de cultuur op Curaçao. Op dit moment werkt een werkgroep aan het boek, zodat het voor de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij af is.

Het leerboek zal in de laatste klas van de basisscholen en in de eerste twee klassen van de middelbare scholen worden gebruikt. Daarom heeft een eerste pilotgroep van 15 leraren het boek doorgenomen. Aan de hand van die bevindingen is het boek aangepast. Een tweede pilotgroep van dertig leraren heeft een voorlopige versie van het boek nu in handen.

Samenwerking met Suriname
Jeanne Henriquez van Museo Tula heeft op de driedaagse conferentie over ‘Collectieve identiteit als basis voor een duurzame ontwikkeling’ contact gehad met de Surinaamse onderzoeker en schrijver Sandew Hira. Gekeken wordt nu of ook Suriname een bijdrage kan leveren aan het 300 pagina’s tellende boek. Hira is bereid zijn netwerk in te zetten (o.m. Gert Oostindie, Alex van Stipriaan, Peter Meel). Ook zou professor Stephen Small, die aan de Universiteit van Amsterdam is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlands slavernijverleden en erfenis, wellicht een bijdrage kunnen leveren, hoopt Henriquez.

Subsidie
Voor een mogelijke samenwerking met Hira is geld nodig. Daarom wil de werkgroep binnen twee weken met minister Lionel Jansen van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport rond de tafel gaan zitten om het boek te bespreken. Het leerboek in de huidige vorm wordt vervaardigd met geld van Usona (Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen). Komende zaterdag vindt er tussen de minister en het bovendien een overleg plaats platform dat zich bezighoudt met het slavernijverleden. Het geschiedenisboek is een van de onderwerpen die dan ook aan de orde zullen komen.

Proeflessen
Om er zeker van te zijn dat alle informatie in het geschiedenisboek klopt, worden er na de feedback van de tweede pilotgroep proeflessen gedraaid op een paar scholen om te kijken of ook de interactieve oefeningen kloppen en geschikt zijn.

[van Pleasure, 17 november 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter