blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Henriquez Denis

Vijfde roman van Denis Henriquez: Heimwee naar het Zuiden

“Niet voor niets had de Bijbelse God Adam uit klei gemaakt.
Klei was vormeloos, kneedbaar:
alleen dan kon de mens zich naar zijn eigen wil vormen.” (p. 266)

door Wim Rutgers

De vijfde roman van Denis Henriquez (Aruba 1945), met de korte titel Klei, verwoordt met het motto ‘De mens is kneedbaar als klei, zijn leven is klei voor de verbeelding’ een centraal idee van de roman dat in velerlei vorm breed wordt uitgewerkt: ‘ieder soort klei had zo zijn eigen karakter, net als bij een mens. Hield je daar geen rekening mee, dan zou je dat net als bij mensen duur bekopen. Klei moest je door en door kennen. Aan die grondige kennis, wat een bewijs was van respect, herkende men de vakman.’  (p. 163) Zo wordt klei in deze roman een metafoor als materiaal voor de schrijver waarin de relatie mens, kunstenaar en kunstuiting centraal staan.

read on…

Het kleine eiland in de grote wereld

Onlangs verscheen een heruitgave tegen mid-price van de vierde roman van de Nederlands-Arubaanse auteur Denis Henriquez. Het sterven van Rebacca Lopez Ikario is een epos over het leven op Aruba. Wim Rutgers vindt het een feest van een boek.

read on…

“Kas Pabow (La Casa de Abajo)” – Poemas de Denis Henriquez

Presentamos en la Revista Trasdemar una selección poética de Denis Henriquez (Aruba, 1945) Autor de reconocida trayectoria cuya obra literaria está escrita en Papiamento y holandés.

read on…

Het andere postkoloniale oog

Essaybundel over Nederlandse (post)koloniale litera- en cultuur

door Jeroen Heuvel

‘Wat past er in wezen niet binnen je vakgebied?’ Een van de vragen die letterkundigen kregen voorgeschoteld tijdens een feest, bij het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Wat is altijd buiten het zichtveld gebleven, of wat zorgde voor zoveel ongemak dat je het maar liet liggen?’

read on…

Honderd jaar Arubaans toneel (18)

In een serie afleveringen publiceert CU een geschiedenis van het Arubaanse toneel in de twintigste eeuw, geschreven door Wim Rutgers.

read on…

Honderd jaar Arubaans toneel (1)

In een serie afleveringen publiceert CU een geschiedenis van het Arubaanse toneel in de twintigste eeuw, geschreven door Wim Rutgers.

Een inleiding tot een toneelgeschiedenis van Aruba

De toneelgeschiedenis van Aruba, is – op enkele uitzonderingen na – er een van amateurs die in hun vrije tijd als liefhebbers, hun enthousiaste krachten gaven aan wat hun absolute hobby was: het toneel in al zijn facetten. Ze zetten er hun talent en hun vaak langjarige ervaring voor in. Dat gold en geldt voor zowel acteurs, regisseurs als dramaturgen.

read on…

Bij Het sterven van Rebecca Lopez Ikario van Denis Henriquez

door Jeroen Heuvel

Bestaat het om een kerstrecensie van een roman te schrijven? Zo ja, wat houdt dat dan in? De geboorte van een lichtpuntje in de duisternis, vrede op aarde aan de mensen van goede wil, de moord op onnozele kinderen? Laat me in het spoor van de Drie Koningen op weg gaan en kijken wat ik onderweg tegenkom en of ik bij de bestemming arriveer. Of zal ik als de beroemde Vierde Koning, er nooit geraken?

read on…

Caribische literatuur in het onderwijs

door Quito Nicolaas

Met een stagnerende economie en een onderwijs dat geen stuwende kracht is voor de concurrentiepositie van Nederland, verzwakt men de eigen rol binnen de EU. Afgelopen vijftien jaar zijn tal van onderwijsvernieuwingenprocessen in gang gezet, met steeds weer niet het beoogde resultaat (SCP,2008). In een klimaat waar de sociaal-culturele tegenstellingen steeds groter worden en de tolerantiegraad onder jongeren verder afneemt, vergt dit vraagstuk onze aandacht. Het onderwijs kan in dezen als instrument dienen voor de economische groei, het adaptievermogen van het individu en als emancipatie van migrantengroepen. Vooral via het literatuuronderwijs kan een bijdrage worden geleverd aan de verbinding in de samenleving. read on…

Nieuwe roman van Denis Henriquez: ‘Het boek van het lot’

door Wim Rutgers

Na een publicatiepauze van zo’n vijftien jaar heeft Denis Henriquez (Aruba 1945) zijn schrijftalent bevestigd en verdiept met zijn onlangs verschenen vierde roman Het sterven van Rebacca Lopez Ikario, een verhaal over leven dat van de dood doortrokken is. Er wordt nogal wat gestorven in dit boek; het menselijk leven is vergankelijk. read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (37 en slot)

door Wim Rutgers

Nawoord: werk in uitvoering

Hiermee ben ik aan een voorlopig eindpunt van mijn balans gekomen. Maar het is uiteraard een voorlopig eindpunt, want een dergelijk werk is dynamisch, ontwikkelt zich en is nooit af. Het is nooit volledig noch definitief. Het is werk in uitvoering. Er verschijnen nieuwe auteurs en nieuwe werken, maar ook duiken nieuwe inzichten en perspectieven op die tot aanvulling en herschrijving noodzaken. Daarom deze digitale vorm die geen beperking in omvang of einddatum kent. read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (25)

door Wim Rutgers

04.5.1 Denis Henriquez
Denis Henriquez (Aruba 1945) studeerde natuurkunde en was docent aan het Colegio Arubano. Hij publiceerde poëzie en proza, en teksten voor toneel en film in het Papiamento en Nederlands. Eind jaren zeventig vertrok hij naar Nederland waar hij tot zijn pensionering doceerde aan een gymnasium in Rotterdam. Het Nederlandstalige in Nederland gepubliceerde romandebuut Zuidstraat (1992) werd in Nederland goed verkocht en kreeg over het algemeen vrij wat redelijk positieve aandacht. Tussen maart en augustus werd het romandebuut in niet minder dan zeventien kranten en bladen gerecenseerd, zowel in diverse grote landelijke als in een aantal regionale bladen. Zo lijkt Denis Henriquez in Nederland de aandacht te krijgen die hem op zijn geboorte-eiland altijd onthouden werd. Toneelstukken als Mañan Dalia lo ta mi Dalia en Fenchi a gana e premio mayó werden opgevoerd en gunstig gerecenseerd, maar trokken niet echt veel publiek. Met een stuk als E sirena di Yara werd zelfs helemaal nooit iets gedaan; ook E soño di Alicia werd nooit opgevoerd. Zijn bij het Arubaanse Charuba gepubliceerde boeken als de dichtbundel Kas pabow (1988) werden niet gerecenseerd, en nauwelijks verkocht of gelezen. Op de televisiefilm Dera Gai reageerden enkelingen verontwaardigd afwijzend, de massa zweeg. read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (23)

door Wim Rutgers

04.4.1 Jacques Thönissen

Moet een schrijver van Aruba altijd over Aruba schrijven of mag hij zijn inspiratie waar dan ook vandaan halen? Jacques Thönissen heeft een aantal boeken geschreven die zich al dan niet op het eiland afspelen, die hij bij Nederlandse uitgevers heeft weten te plaatsen: drie bij Uitgeverij Conserve – Tranen om de ara (1998), Eilandzigeuner (2000) en De roep van de troepiaal (2004) en vervolgens drie bij Uitgeverij In de Knipscheer – Devah (2010), de verhalenbundel Onder de watapana (2013) en Sarah, de zwarte madonna (2015). read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter