blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Heeffer Wil

Op weg met een bevrijdingsfilosoof

door Walter Lotens

De bevrijdingsfilosoof is een gelaagd boek. Het gaat zowel over de in het Westen vrijwel onbekende Argentijns-Mexicaanse filosoof Enrique Dussel (1934) als over de intellectuele ontdekkingstocht door een Nederlandse filosoof naar het Latijns-Amerikaanse denken. Het resultaat is een essay in de ik-persoon geworden waarin Wil Heeffer heen en weer loopt tussen de geschiedenis van het westerse denken en het bevrijdingsfilosofisch denken van Enrique Dussel.

read on…

Naar een filosofie van Buen Vivir

De interculturele filosoof Wil Heeffer heeft met Van Roofbouw naar opbouw een belangrijk boek geschreven over wat hij de ‘bevrijdingsfilosofie’ van Latijns-Amerika noemt en waarin het inheemse concept Buen Vivir een prominente rol speelt. Omdat ik zelf al heel lang met dit thema bezig ben ga ik als recensent mijn boekje graag te buiten en verwerk ik ook eigen inzichten en ervaringen in deze bespreking. Dit boek nodigt ertoe uit. Het zegt iets over het inspirerende karakter ervan.

read on…

Roman Wil Heeffer over Cuba

Antonio Berni, Pan y trabajo, 1934

Schrijver Wil Heefer heeft sinds zijn eerste reis in 1997 naar Cuba een zwak voor het eiland. Zijn roman Made in Havana speelt zich dan ook af op dit Caribische eiland. Het verhaal geeft een bepaalde kijk op het leven van vandaag de dag op Cuba. Niet noodzakelijk een zonnige kijk.

Het verhaal gaat over de nogal aparte Nederlandse oogarts Jan, die voor een congres over kokerzien – een bepaalde afwijking aan het oog – in Havana verblijft. Daar ontmoet hij de Cubaanse Luz, dochter van een held van de revolutie. Ze laat er geen twijfel over bestaan wat haar doel is: ze wil weg uit Cuba. Ze vindt dat er geen toekomst is voor haar in het land wat een chronisch gebrek heeft aan zo’n beetje alles dat je kunt bedenken.

Daarbij vindt ze dat het land geregeerd wordt door oude mannen die in feite in het verleden leven en nog steeds denken te kunnen teren op het glorieuze verleden en de verworvenheden van de revolutie in 1959. Luz is jong, en herkent zich niet in de oude idealen. Ze wil eigenlijk net zo’n leven als de toeristen die Cuba bezoeken. Luz houdt zich op Cuba bezig met het uitbouwen van een netwerk van onafhankelijke bibliotheken. Iedere stad heeft er minimaal een.

De bibliothecas independientes ontstonden op het moment dat Fidel Castro liet weten dat er geen verboden boeken bestaan. Veel bibliotheken krijgen moderne, westerse literatuur en lectuur geschonken door toeristen. Luz voelt zich ook onwelkom in haar eigen land doordat ze veel met mensen omgaat uit het westen en die door het bewind gezien worden als aanhangers van het Amerikaanse imperialisme. Haar positie wordt moeilijk en ze ziet in een relatie met Jan een uitweg. Hij is haar paspoort naar het westen. Ze krijgen een relatie en later een kind dat in hun geschiedenis een cruciale rol speelt. Er ontrolt zich een gezamenlijke geschiedenis die vol ups en downs zit en niet bepaald probleemloos is.

Het hoofdthema in deze roman is het generatieconflict tussen de revolutionaire garde en de huidige jongeren. De jonge generatie streeft naar zelfbeschikking, economische afhankelijkheid en naar openheid. Hun dromen worden in feite gefrustreerd door het uitblijven van voortvarende besluiten. Het is een getroubleerd en ook enigszins uitzichtloos conflict waar je je als lezer van afvraagt of er ooit een weg naar de zonnige zijde van het leven zal komen.

Wil Heeffer (1944) studeerde tandheelkunde en filosofie, werkte jarenlang als wetenschapsjournalist en publiceerde vier poëziebundels. Zijn roman Made in Havana zag dit jaar het levenslicht. Cuba bezocht hij vanaf 1997 bijna jaarlijks en hij sprak op twee internationale conferenties in Havana, onder andere de conferencia internacional por el equilibrio del mundo – over aspecten uit het werk van José Martí, de Cubaanse ‘vader des vaderlands’. Hij ziet Cuba als een laboratorium waarin gewerkt wordt aan een ethiek gestoeld op solidariteit, op het zoeken naar wegen gericht op de realisatie van sociale rechtvaardigheid.

Wil Heeffer
Made in Havana
Uitgeverij Aspekt
Prijs: €18.95
ISBN: 9789461530424

[van Caribe Magazine, 28 december 2012]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter