blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Haseth Carel de

Guido Gezelle en Luis Daal als mystieke dichters

door Henry Habibe

Toen ik in 1963 de dichtbundel Kosecha di Maloa (Vroege maïsoogst) van Luis Daal las, moest ik wel even denken aan de Vlaamse dichter Guido Gezelle. Dat heb ik toen ook in een opstel over de Papiamentstalige poëzie naar voren gebracht. Wie met het religieus getinte werk van Gezelle en Daal bekend is zal niet verbaasd opkijken. Met de mystieke dichter uit Brugge hebben verschillende literatoren zich bezig gehouden. Hij wordt beschouwd als de voorloper van de ‘Tachtigers’. read on…

Bloem-lezing in Bloemhof

Willemstad, Curaçao — Landhuis Bloemhof hield afgelopen zaterdag [12 maart] een literaire ochtend met een bloemlezing van Emma Crebolder. De Nederlandse dichteres las voor uit eigen werk. read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (22)

door Wim Rutgers

04.4 Proza: vertellingen en verhalen

Hoewel het proza de laatste tijd in opkomst is, blijft de poëzie vooralsnog met meest populaire genre: gedichten zijn beknopt en laten zich bovendien gemakkelijker voordragen dan het voorlezen van relatief lange verhalen. Van het proza dat verschijnt is de vertelling die nog sterk in de orale traditie staat op zijn beurt weer populairder dan de dikke romans. read on…

The discovery, nature, and implications of a Papiamentu text fragment from 1783 (1)

by Bart Jacobs (Leiden University) & Marijke J. van der Wal (Leiden University)

Abstract
In this paper, we discuss the recent discovery of four letters written in 1783, one of which is written fully in Papiamentu, the other three comprising Papiamentu fragments. The data in these constitute one of the earliest written attestations of Papiamentu. read on…

Vertrouwen en duurzaamheid (3)

Factoren van invloed

door Willem van Lit

Vertrouwen vervult een cruciale functie in de groei en de ontwikkeling, zowel in algemene zin (maatschappelijk), als in specifieke situaties, zoals in arbeidsorganisaties. Ik zal hieronder een model en een aantal vormen onderzoeken, daarna zal ik een aantal psychosociale complexen uitwerken. read on…

Grammatica van het Papiaments: formidabele prestatie (1)

door Fred de Haas

Handboek Grammatica van het Papiaments

Florimon van Putte en Igma van Putte-de Windt hebben opnieuw een formidabele prestatie geleverd met de publicatie van hun Grammatica van het Papiaments, een uitgave van de Walburg Pers, tot stand gekomen met de financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Maduro & Curiel’s Bank Curaçao en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.
Dankzij de steun van bovenvermelde instanties is deze grammatica een fraai vormgegeven boek van 317 pagina’s geworden, dat een volledige beschrijving wil zijn van het hedendaagse Papiaments. We mogen de auteurs dankbaar zijn voor hun werk dat, evenals hun Groot Woordenboek (2005) beschouwd mag worden als een standaardwerk dat mettertijd door aanvullingen en verbeteringen alleen maar in kwaliteit zal toenemen. read on…

International Conference Caribbean Literature in Curaçao

International Conference Caribbean Literature in Curaçao, November 5-7 2014

Kerido kolega i amantenan di literatura,

[English: read below]

Siman pasá mi a informá boso tokante e International Conference on Caribbean Literature (ICCL) ku ta tuma lugá na Kòrsou otro siman, di djárason 5 te djabièrnè 7 di novèmber na Renaissance Hotel na Kòrsou. Despues di esei diferente persona a puntra mi tokante e suma di $ 400 ku nan a menshoná komo pago pa partisipá na e konferensia. Esaki lo a limitá òf asta ekskluí diferente interesado lokal pa partisipá. read on…

Het alziend oog

door Tommy Wieringa

Het ministerie van Sociale Zaken heeft zes jaar lang onwettig gepionierd met het koppelen van databestanden van burgers. De bemoedigende resultaten gaven aanleiding tot een vernieuwde wet, die de overheid in staat stelt onbeperkt privé-gegevens aan elkaar te verbinden en bij verdachte signalen op te treden. Als je je overheid blind vertrouwt, is er niks aan de hand. Maar het ging meteen al mis. Volgens NRC Handelsblad verklaart het ministerie dat het College Bescherming Persoonsgegevens toezicht hield op het onwettige ‘oefenen’ met het koppelen van gegevens. Het CBP spreekt dit tegen. read on…

Ik word steeds zieker van de mens

door Stanley Brown

Zonder gefrustreerd te zijn word ik steeds zieker van de mens en van de politiek en van het systeem waarin we moeten surviven. Ik heb op Facebook de schijnheiligheid van de mens die zich vaak achter maskers van anonimiteit verbergt nog beter leren kennen dan ik hem al dacht te kennen. Zes oktober word ik 76 jaar. Normaal zou ik dat tussen mensen hebben gevierd en genoten van de felicitaties. Dit jaar wil ik alleen onder een boom in de mondi mijn verjaardag vieren met beesten en de natuur. read on…

Tussen Nederland en Curaçao

door Fred de Haas

Het zijn de grote dingen die de loop van de geschiedenis bepalen: de invoering van de euro, de invallen in het Midden-Oosten, de economische crisis etc. Maar het zijn vaak de kleine dingen die onze achtergrondruis veroorzaken. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter