blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Haseth Carel de

Balans: Arubaans letterkundig leven (22)

door Wim Rutgers

04.4 Proza: vertellingen en verhalen

Hoewel het proza de laatste tijd in opkomst is, blijft de poëzie vooralsnog met meest populaire genre: gedichten zijn beknopt en laten zich bovendien gemakkelijker voordragen dan het voorlezen van relatief lange verhalen. Van het proza dat verschijnt is de vertelling die nog sterk in de orale traditie staat op zijn beurt weer populairder dan de dikke romans. read on…

The discovery, nature, and implications of a Papiamentu text fragment from 1783 (1)

by Bart Jacobs (Leiden University) & Marijke J. van der Wal (Leiden University)

Abstract
In this paper, we discuss the recent discovery of four letters written in 1783, one of which is written fully in Papiamentu, the other three comprising Papiamentu fragments. The data in these constitute one of the earliest written attestations of Papiamentu. read on…

Vertrouwen en duurzaamheid (3)

Factoren van invloed

door Willem van Lit

Vertrouwen vervult een cruciale functie in de groei en de ontwikkeling, zowel in algemene zin (maatschappelijk), als in specifieke situaties, zoals in arbeidsorganisaties. Ik zal hieronder een model en een aantal vormen onderzoeken, daarna zal ik een aantal psychosociale complexen uitwerken. read on…

Grammatica van het Papiaments: formidabele prestatie (1)

door Fred de Haas

Handboek Grammatica van het Papiaments

Florimon van Putte en Igma van Putte-de Windt hebben opnieuw een formidabele prestatie geleverd met de publicatie van hun Grammatica van het Papiaments, een uitgave van de Walburg Pers, tot stand gekomen met de financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Maduro & Curiel’s Bank Curaçao en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.
Dankzij de steun van bovenvermelde instanties is deze grammatica een fraai vormgegeven boek van 317 pagina’s geworden, dat een volledige beschrijving wil zijn van het hedendaagse Papiaments. We mogen de auteurs dankbaar zijn voor hun werk dat, evenals hun Groot Woordenboek (2005) beschouwd mag worden als een standaardwerk dat mettertijd door aanvullingen en verbeteringen alleen maar in kwaliteit zal toenemen. read on…

International Conference Caribbean Literature in Curaçao

International Conference Caribbean Literature in Curaçao, November 5-7 2014

Kerido kolega i amantenan di literatura,

[English: read below]

Siman pasá mi a informá boso tokante e International Conference on Caribbean Literature (ICCL) ku ta tuma lugá na Kòrsou otro siman, di djárason 5 te djabièrnè 7 di novèmber na Renaissance Hotel na Kòrsou. Despues di esei diferente persona a puntra mi tokante e suma di $ 400 ku nan a menshoná komo pago pa partisipá na e konferensia. Esaki lo a limitá òf asta ekskluí diferente interesado lokal pa partisipá. read on…

Het alziend oog

door Tommy Wieringa

Het ministerie van Sociale Zaken heeft zes jaar lang onwettig gepionierd met het koppelen van databestanden van burgers. De bemoedigende resultaten gaven aanleiding tot een vernieuwde wet, die de overheid in staat stelt onbeperkt privé-gegevens aan elkaar te verbinden en bij verdachte signalen op te treden. Als je je overheid blind vertrouwt, is er niks aan de hand. Maar het ging meteen al mis. Volgens NRC Handelsblad verklaart het ministerie dat het College Bescherming Persoonsgegevens toezicht hield op het onwettige ‘oefenen’ met het koppelen van gegevens. Het CBP spreekt dit tegen. read on…

Ik word steeds zieker van de mens

door Stanley Brown

Zonder gefrustreerd te zijn word ik steeds zieker van de mens en van de politiek en van het systeem waarin we moeten surviven. Ik heb op Facebook de schijnheiligheid van de mens die zich vaak achter maskers van anonimiteit verbergt nog beter leren kennen dan ik hem al dacht te kennen. Zes oktober word ik 76 jaar. Normaal zou ik dat tussen mensen hebben gevierd en genoten van de felicitaties. Dit jaar wil ik alleen onder een boom in de mondi mijn verjaardag vieren met beesten en de natuur. read on…

Tussen Nederland en Curaçao

door Fred de Haas

Het zijn de grote dingen die de loop van de geschiedenis bepalen: de invoering van de euro, de invallen in het Midden-Oosten, de economische crisis etc. Maar het zijn vaak de kleine dingen die onze achtergrondruis veroorzaken. read on…

Hebzucht en arrogantie tegenover woede en schaamte

door Els Moor

Overal in de wereld vinden we hebzucht en arrogantie van mensen met geld en macht tegenover woede en schaamte van de minder bedeelden die, met name in landen waar slavernij een rol gespeeld heeft, vaak verstoorde relaties hebben met bazen en andere hoger geplaatsten. De Nederlander Willem van Lit heeft op Curaçao gewoond en gewerkt, eerst als marineofficier en later als organisatieadviseur. Hij houdt van de schoonheid van de natuur op de Nederlandse Antillen en is anderzijds geschokt door de vele verstoorde relaties tussen witte en zwarte mensen, tussen hen die zich Nederlander voelen en die zich beschouwen als Curaçaoënaar, tussen leidinggevenden – vooral ook politici – en hun ondergeschikten. read on…

Charles Corsen – Curaçao

Kraterige rotsenblok,
schuur mijn lichaam open,
laat mijn vurig schildersbloed
je verlangen dopen.
Kerf maar wonden in mijn handen,
bijt in mij met cactus-tanden,
maar als ik later slapen moet,
dek me toe met je steen’ge rok. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter