blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Hartog Johan

Zeven Arubaanse dames en een Nederlandse dominee vertaalden in 1916 het Nieuwe Testament in het Papiaments

door Wim Rutgers

“Een van de belangrijkste gebeurtenissen
uit de geschiedenis van het Antilliaanse Protestantisme.”
Dr. J. Hartog: Mogen de eilanden zich verheugen

In het oude Protestantse kerkje van 1846 aan de Wilhelminastraat in Oranjestad bevindt zich een klein bijbelmuseum, waar zich een exemplaar met een donker omslag bevindt, dat ondanks zijn eenvoudige uitstraling van groot belang is voor de kerkgeschiedenis van de inmiddels tweehonderd jaar bestaande Protestantse Gemeenschap van Aruba. Het betreft de oudste en waarschijnlijk enige Arubaanse Protestantse vertaling van het complete Nieuwe Testament van de Bijbel, vervaardigd door zeven Arubaanse dames en een Nederlandse dominee.

read on…

Honderd jaar Arubaans toneel (1)

In een serie afleveringen publiceert CU een geschiedenis van het Arubaanse toneel in de twintigste eeuw, geschreven door Wim Rutgers.

Een inleiding tot een toneelgeschiedenis van Aruba

De toneelgeschiedenis van Aruba, is – op enkele uitzonderingen na – er een van amateurs die in hun vrije tijd als liefhebbers, hun enthousiaste krachten gaven aan wat hun absolute hobby was: het toneel in al zijn facetten. Ze zetten er hun talent en hun vaak langjarige ervaring voor in. Dat gold en geldt voor zowel acteurs, regisseurs als dramaturgen.

read on…

Een onevenwichtige ´balans´ van Wim Rutgers

door Henry Habibe

In het door Charuba in 2016 uitgegeven boek van Wim Rutgers, Balans: Arubaans Letterkundig Leven, wordt een hoop informatie gegeven over geschiedenis, cultuur, het toneelleven en uiteraard ook over de literatuur op Aruba. Balans is veelomvattend. Rutgers uitgangspunt is dat hij zich niet alleen bezighoudt met romans en gedichten, maar ook met minder voor de hand liggende genres als brieven, dagboeken, memoires e.d. read on…

Lux (1943-1946), een katholiek Curaçaos tijdschrift

Toen in mei 1940 het Duitse leger Nederland binnenviel, had dat grote consequenties voor de koloniën, ook in het Caribische gebied. Van de ene op de andere dag waren niet alleen alle politiek-economische maar ook de culturele banden met het moederland doorgesneden. Dat laatste resulteerde op Curaçao in de oprichting van drie lokale tijdschriften: De Stoep (1940-1951), een Antilliaans Neerlandia van het Algemeen-Nederlands Verbond (1940-1945) en het katholieke blad Lux (1943-1946). Het laatste blad is nu integraal gedigitaliseerd. read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (4)

door Wim Rutgers

Reisbeschrijvingen
Gewoonlijk onderscheidt men in koloniale reisverhalen drie elementen, namelijk de aandacht voor het (ei)land op zich, voor de bevolking en ten slotte de aandacht voor taal en cultuur. We zouden de reisverhalen kunnen aanduiden met de term ‘romantropologie’, omdat de schrijers verhalenderwijs – als in een roman – van land, volk, taal en cultuur antropologisch verslag doen. We sluiten daarmee de ‘kale’ verslagen van journaal, rapport, ambtelijke briefwisselingen en dergelijke uit, en beperken ons tot die voorbeelden die een vertellend, verhalend element in zich hebben. read on…

Kanttekeningen bij lezing van Ramón Todd Dandaré

door Henry Habibe

Op 2 oktober jl. vond in het Arubahuis, Den Haag, een ‘lezing’ plaats over ‘Papiamento en de Arubaanse Identiteit’. Het was niet een lezing in de traditionele zin van het woord. Aan de hand van een power point-projectie gaf Magister Ramón Todd Dandaré een uiteenzetting over hoe het Papiaments in de loop van de geschiedenis deel geworden is van de Arubaanse identiteit. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter