blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Haïti

Vier jaar na aardbeving nog 172.000 Haïtianen in tenten

Vier jaar na de verwoestende aardbeving in Haitï leven daar nog altijd 172.000 mensen in tentenkampen. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van hulporganisatie Oxfam. Het precies vier jaar geleden dat het Caribische land werd opgeschrikt door de beving die aan vele tienduizenden mensen het leven kostte. Volgens Oxfam is de situatie wel verbeterd. Bijna 90 procent van de getroffenen heeft inmiddels de provisorische tentwoningen kunnen verlaten. Het aantal choleragevallen is met 57.000 gevallen in 2013 gehalveerd ten opzichte van 2010.

Vrijdag werd bekendgemaakt dat de Nederlandse hulpverlening voor Haïti met geld van Giro 555 het laatste jaar in gaat. Inmiddels is van de 111 miljoen euro die de actie destijds opleverde, 90 procent uitgegeven, lieten de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) weten.
“Na de eerste noodhulp, zoals voedseldistributie en medische zorg, zijn hulporganisaties gestart met wederopbouw. Zij hebben huizen gebouwd, drinkwatervoorzieningen hersteld en boeren en kleine ondernemers ondersteund met training en kredieten”, aldus actievoorzitter Farah Karimi.
[Uit De West, 20 januari 2014]

 

The first picture won a prize and the second one became controversial

A controversy has arisen on Sweden because of the Paul Hansen’s picture, which won in the Swedish Picture of the Year Awards 2011, in the picture we can see Fabienne, a 14 year old girl who was murdered by the police after she was caught stealing two chairs and some paintings from a store after earthquake hits Haiti..
 
Now is know that there were 14 journalist in the scene at the moment of the girl’s death, which has unleashed critics and a debate about the photographers’ ethic. The controversy became when the photograph Nathan Weber published a picture of the same image that won the prize but from a perspective in which we can see the girl laying on the ground and surrounded by photographers.
 
The debate that is arising in Sweden is base on the question ´would have people given less donations to disaster help if that picture wasn’t published? Or would have been less resources and professionals intended for the cause?
 

Dominican Republic: racist law against blacks

Lasana Sekou to Prime Minister Wescot-Williams, President Hanson: denounce Dominican Rep. “racist” law against its Black citizens 
 
Great Bay/Marigot, St. Martin (December 8, 2013)St. Martin author Lasana M. Sekou has called on Prime Minister Sarah Wescot-Williams and President Aline Hanson, to “officially and publicly condemn the Dominican Republic Constitutional Court decision of September 13, 2013 (Sentencia TC/0168/13), which threatens to strip the citizenship status from at least a quarter of a million of its citizens, leaving them stateless based on the color of their skin—as Black men, women, and children—and their heritage origins.” 
   
In the letter of November 22 to the government leader in both capitals of St. Martin, Sekou wrote that the “Court judgment is racist and will lead to gross human rights violation in the Dominican Republic (DR) against the affected citizens: theft of their property, destruction of homes, loss of jobs, small business ownerships and bank accounts with the life savings of families, denial of educational opportunities, and the perpetuation of a range of violence, including rape, abuse of children, the elderly and the sick, police brutality, military detention, and the mass murder that historically stems from such abhorrent laws—genocide.”
 
According to Sekou, the tribunal sentence has absolutely nothing to do with immigration and much more with ethnic cleansing. “The racist ruling will invariably affect DR citizens of St. Martin heritage that have been part of Dominican society, certainly since 1929, and thought to number at least 40,000 people,” wrote Sekou. The Court ruling has a retroactive feature from 1929.
 
Mostly DR citizens of Haitian origin are among those affected by the ruling, which, wrote Sekou, “is not acceptable to any civilized nation that abides by established norms of the international community and the principles and practices of humanity.”
 
 
Prime Minister Wescot-Williams and President Hanson “must condemn this infection of apartheid in the Caribbean,” wrote Sekou, and “take a leadership role in the solidarity call for immediate, practical, and just corrective measures to be taken in the Dominican Republic.”  
Sekou wrote that objection to the “racist ruling” should also be made in regional and international fora “where the adjusted autonomy” of 2010 and 2007 allows both St. Martin territories to do so. The Southern and Northern parts of St. Martin are territories of the Netherlands and France respectively. Wescot-Williams is the prime minister in the Dutch territory and Hanson is the president of the French territory. Sekou is an advocate for the Independence and eventual unification of St. Martin.
Considered one of the prolific Caribbean poets of his generation, Sekou said that “the designated channels of communication” that allow the governments in Philipsburg and Marigot “to request and if necessary to demand that the Netherlands and France denounce the racist ruling … must also be promptly employed.” He noted that calls for the boycott of DR trade goods and tourism are already being sounded.
 
Sekou said this week that “the early, clear and strong statements to the DR president and government by the prime minister of St. Vincent and The Grenadines and protesting groups in Trinidad and Puerto Rico among other places are admirable. Their positions represent the best of a history of solidarity and victory over oppression among Caribbean peoples and support for oppressed peoples in the region and around the world.” 
 
He also said that the support for the ruling among significant sectors of DR society, including Cardinal Nicolás de Jesús López Rodríguez, has not deterred or stopped the growing concerns, findings, and mounting protests by other government leaders; regional and international bodies such as CARICOM, OCHR, UNHCR, Amnesty, OECS, the Inter-American Commission on Human Rights; human rights groups such as Reconoci.do; and individuals inside and outside of the Dominican Republic. Former DR president Hipolito Mejia recently called the ruling “a shame.”
 
Concluding his letter to Prime Minister Wescot-Williams and President Hanson, Sekou quoted Dr. Ralph Gonsalves, Prime Minister of St. Vincent & The Grenadines in his letter to President Danilo Medina of the Dominican Republic — against the September 13 decision: “The fig-leaf of sovereignty cannot be invoked when time-honoured and universal principles of citizenship and human decency are trampled upon.” 

Trommelgeesten (5)

door Fred de Haas

De Franse Antillen

Op Martinique en Guadeloupe zijn de oude Afrikaanse godsdienstige tradities verwaterd tot magie en bijgeloof. Er wordt geloof gehecht aan de macht van de zogeheten ‘quimboiseurs’ of zwarte magiërs. De ‘quimboiseurs’ maken ‘quimbois’ (kenbwa). Dat zijn ‘magische’ pakketjes van, bijvoorbeeld, aarde van een kerkhof, beenderen van een geraamte, kruiden en andere rommel, waaraan een bepaalde kracht wordt toegekend. Het volk van de Franse Antillen is vaak in de weer met baden, kruiden, kaarsen, magisch geladen watertjes, enzovoorts.

read on…

Jouw Mooie Kapitein in Suriname

Opvoering van het literair toneelstuk Ton Beau Capitaine: pièce en un acte et quatre tableaux (Seuil, 1987),  in het Nederlands vertaald als Jouw Mooie Kapitein, in Suriname.
Het Caribisch gebied heeft een rijke vertel- en literaire traditie en kent een groot aantal literaire prijswinnaars, waaronder Nobelprijzen. Veel voorkomende thema’s in de Caribische literatuur zijn het ver van huis wonen en werken van kostwinners en ook hoe mensen en hun families zich ver van hun geliefden handhaven. Dit theaterstuk vertelt van een Haïtiaanse man die als landarbeider op het eiland Guadeloupe werkt om er de kost te verdienen. Hij communiceert met zijn geliefde echtgenote in Haïti via cassettebandjes. De vrouw horen we wel in de opvoering, maar we zien haar niet.

 

Jouw Mooie Kapitein heeft al lange tijd ons hart gestolen. Vandaar dat we verheugd zijn in samenwerking met  de organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS en de Nederlandse Ambassade in Paramaribo het theaterstuk op te kunnen voeren in Suriname.
We stellen het zeer op prijs indien u één van de opvoeringen op donderdag 25 juli, vrijdag 26 juli of zaterdag 27 juli 2013 om 19.30 uur wilt bijwonen.
Vanwege de beperkte capaciteit van de zaal is toegang alleen mogelijk na aanmelding via NAKS cultorgnaks@yahoo.com of joronk@hotmail.com; telefoon: 499033
Jouw Mooie Kapitein door Simone Schwarz-Bart
Naar een idee en vertaling van Lucia Nankoe
Plaats: Theater Unique, Frederik Derbystraat 23-25 (voorheen Rust en Vredestraat)
Datum: donderdag 25 juli 2013, vrijdag 26 juli 2013 en zaterdag 27 juli 2013.
Aanvang: 19.30 uur; duur: één uur.
Entree: SRD 25,-.
Vertaling, inleiding en dramaturgie: Lucia Nankoe
Acteur en regie: Maikel van Hetten
Vrouwenstem:  Izaline Calister
Techniek: Brian Maston en Ewald van Es
Muziek: Jacques Schwarz-Bart
Productie: José Komen

Trommelgeesten (2)

door Fred de Haas

Pater Spaans en de Vodou

In de jaren ’60 van de vorige eeuw heb ik in Haïti eens een bezoek gebracht aan een Nederlandse pater, ‘le Père Spaans’. Pater Spaans zat hoog in de bergen zijn priesterlijke roeping zo goed en zo kwaad als dat ging uit te oefenen. De Haïtiaanse bevolking mocht hem graag maar dat nam niet weg dat de Vodou-trommels zich altijd luid lieten horen. Pater Spaans schudde dan glimlachend zijn hoofd en zei: ‘ze kunnen het tóch niet laten’.

read on…

Trommelgeesten (1)

door Fred de Haas

In het jaar 2013 wordt het feit herdacht dat in 1863 door Nederland de slavernij werd ‘afgeschaft’ in Suriname, op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. In de volgende artikelenreeks herdenkt onze medewerker Fred de Haas in zijn bijdrage hoe de van huis en haard verdreven Afrikaanse mannen en vrouwen die in gevangenschap naar de ‘Nieuwe Wereld’ werden gevoerd gedwongen waren om zichzelf opnieuw uit te vinden en een eigen identiteit op te bouwen uit de elementen die zij meebrachten en aantroffen: elementen uit christelijke en inheemse culturen, aangevuld met wat zij zich herinnerden uit hun eigen Afrikaanse tradities. Voor hun geestelijk welzijn was het in die moeilijke tijden voor hen van belang dat zij weer een spirituele leer opbouwden als leidraad in een moeizaam bestaan. Wat is hiervan terechtgekomen en wat is de toekomst van al die ‘Afro-Amerikaanse religies’ die zij opnieuw hebben moeten ‘uitvinden’? In de laatste aflevering zal nader worden ingegaan op de situatie in Curaçao. Daarbij zullen ook de opvattingen van Curaçaose wetenschappers en ervaringsdeskundigen worden meegewogen.
Inleiding
Iedereen heeft wel eens afbeeldingen gezien van monniken in trance die, naar de uitdrukking op hun gezicht te oordelen, in contact zouden staan met het bovenaardse, het goddelijke, het mystieke. Ook bij de oude Grieken en Romeinen werd er al contact gezocht met de goden en waren er priesteressen die, al of niet in trance en onder invloed van bedwelmende dampen, onduidelijke orakeltaal uitsloegen waaruit vervolgens allerlei voorspellingen werden afgeleid.
Trancetoestanden en orakeltaal vinden we ook terug in de Afrikaanse religieuze tradities.

Toen er Afrikaanse mannen en vrouwen als koopwaar werden overgebracht naar het Caribisch gebied en Latijns-Amerika namen ze vanzelfsprekend ook een aantal godsdienstige gebruiken en denkbeelden met zich mee die in sommige landen (Cuba, Brazilië) in betrekkelijk authentieke vorm bewaard zijn gebleven. We moeten hierbij wel bedenken dat deze mannen en vrouwen uit verschillende gebieden in Afrika afkomstig waren waardoor hun godsdienstige tradities erg van elkaar konden verschillen.Vaak hebben deze Afrikaanse godsdiensten zich na aankomst in de Nieuwe Wereld vermengd met christelijke en/of inheemse gebruiken en rituelen.

Honderden jaren lang werden de godsdienstige Afrikaanse tradities in de Europese koloniën beschouwd als evenzoveel uitingen van primitief en afkeurenswaardig volksgeloof. Pas in de 20e eeuw begonnen wetenschappers de verbanden te bestuderen tussen de verschillende ‘zwarte’ godsdiensten en zich af te vragen wat deze in geestelijk en sociaal opzicht aan positiefs te bieden hadden.
Het is niet verwonderlijk dat Afrikaans getinte religieuze tradities hebben standgehouden. Hoewel de ‘slaven’ vaak al in Afrika door katholieke priesters werden gedoopt, betekende dat nog niet dat ze zich echt hadden bekeerd tot de katholieke godsdienst. Bovendien werden zij na de doop in feite aan hun lot overgelaten. Op Curaçao, bijvoorbeeld, kwamen er pas aan het einde van de 18eeeuw min of meer regelmatig Spaanse priesters vanuit Venezuela naar Curaçao. In Haïti waren er in de eerste helft van de 19e eeuw zelfs helemaal geen officiële priesters vanwege een conflict met het Vaticaan. Toch was er behoefte aan spirituele troost en steun en daarin werd toen voorzien door ‘prêtres de savanne’ (lokale blotevoetenpriesters) die geen opleiding hadden, een paar formules kenden en wat rituelen konden uitvoeren rond doop en begrafenis. Het spreekt vanzelf dat de mensen, bij gebrek aan een goed georganiseerde religie, zich toen massaal wendden tot hun oude Afrikaanse goden en deze op smaak brachten met restanten van katholicisme. Deze situatie heeft ertoe geleid dat de Vodou (zo wordt het meestal gespeld in wetenschappelijke tijdschriften) in Haïti kon gaan opbloeien en in 2003 zelfs tot officiële godsdienst werd verheven.
[vervolg klik hier]

Verzet tegen slavernij

door Sandew Hira  

Ik ben onlangs gedoken in de Encyclopedia of Slave Resistance and Rebellion, een tweedelige uitgave onder de redactie van Junius Rodriquez, in totaal 743 pagina’s. De encyclopedie bevat een enorme hoeveelheid detailgegevens over verzet tegen slavernij in de Amerika’s.  

read on…

Haiti and Trans-Caribbean Literary Identity

Great Bay/Marigot, St. Martin (June 8, 2013)—House of Nehesi Publishers (HNP) has just been published the French translation of the book Haiti and Trans-Caribbean Literary Identity byEmilio Jorge Rodríguez. The new French edition, Haïti et l’identité littéraire trans-caribéenne, is completed with classic photos of distinguished Haitian authors such as Fernand Hibbert and Jacques Stéphen Alexis. 

“Rodríguez’s collection of essays is of strategic importance because it uncovers key exchanges… and, in ways, translate works through linguistic and cultural divides, to find common ground,” said award-winning novelist Myriam J.A. Chancy, Ph.D.

The 144-page book is “a remarkable collection of essays,” said Maximilien Laroche, noted scholar from the Université Laval in Canada.

“This work of Cuban colleague Emilio Jorge Rodríguez should be listed among the few books that can be said to truly advance the understanding of the subject they address,” said Silvio Torres-Saillant, Dominican author and Syracuse University professor.

As with the previous English/Spanish edition, topics covered in Haïti et l’identité littéraire trans-caribéenne are the Haitian novel in the 20th century and the search for Amerindian and African origins in the masterful work of Alejo Carpentier. The subject of “Creole transgressions” between Haiti and the Dominican Republic is critically explored, and is sure to raise some eyebrows or even tempers but definitely imparting new intelligences, said St. Martin author Lasana M. Sekou. There’s also a rare, captivating discussion placing Cuba’s great poet Nicolás Guillén on a visit in Haiti at the “elite” center of the country’s debate on race and culture.

Haïti et l’identité littéraire trans-caribéenne, brings to new readers and thinkers what “could certainly be a missing link for most in building our fuller knowledge and experiences of Caribbean literature and culture, of how we think and why we live as we do in this region,” said St. Martin author Lasana M. Sekou.


Venezuela’s Prof. Douglas Uzcátegui called Rodríguez “one of the most authoritative voices in the Caribbean and from the Caribbean. His career as a researcher reflects a long and sustained work that exposes a tour on orality and writing of the diverse, complex and rich Caribbean culture.”  

A well-published author, Rodríguez has lectured at universities and conferences in Latin America, the Caribbean, and the USA.

Aurelio Fernández and Mayla Reyestranslated Haiti and Trans-Caribbean Literary Identity to French from the original Spanish. The cover of the book features a brilliant watercolor, “Soul’s Flight,” by US artist Keith Mallet.

Haïti et l’identité littéraire trans-caribéenne is available in the English/Spanish edition (Haiti and Trans-Caribbean Literary Identity / Haití y la transcaribeñidad literaria) at Amazon.comspdbooks.org, Van Dorp, Arnia’s, other bookstores, and houseofnehesipublish.com.

Read My World ontvangt Haïtiaanse schrijfster Kettly Mars

Read My World blikt vooruit. Volgend jaar draait het jaarlijkse internationale Read My World Festival (over letteren & maatschappij) om de letteren uit de Caraïben. Zo ver is het natuurlijk nog lang niet, maar curator Kettly Mars (Haïti) is momenteel Writer in Residence voor het Letterenfonds: reden genoeg voor Read My World om haar vast aan u voor te stellen.

Mars schreef sinds 2003 vier romans, waarvan de derde is vertaald in het Nederlands: Wrede seizoenen (2010, De Geus). In het werk van Mars, dat ook in het Duits, Engels, Italiaans, Deens en Japans vertaald is, spelen de verhoudingen tussen de seksen een grote rol. Ook spiritualiteit, hedendaagse maatschappelijke problemen, en machtsspelen zijn terugkerende thema’s in haar werk. Momenteel werkt ze aan een bloemlezing van het werk van Haïtiaanse vrouwen sinds de 18e eeuw.

Op 12 mei stelt Mars zelf ook enkele Haïtiaanse auteurs aan u voor, waaronder Évelyne Trouillot, Euphele Milce en Emmelie Prophete. Al deze auteurs zijn nauw betrokken bij de actuele werkelijkheid in Haïti en verwerken hedendaagse kwesties omtrent afkomst, migratie, sekse en actualiteit in hun romans, gedichten en verhalen. Een aantal van hen komt aan het woord via Skype.

De middag vindt plaats op de tweede verdieping van de OBA (Centrale Bibliotheek Amsterdam), tussen 15:00 en 17:30. De toegang is vrij.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op www.readmyworld.nl, of volg Read My World op Facebook (http://www.facebook.com/ReadMyWorld) en Twitter (@rmwadam). Ook voor al het nieuws over Festival Read My World 2013 (12, 13 en 14 september, focus: Palestina en Egypte)

Asiento (13)

De slavernij van de Oudheid tot nu

door Fred de Haas

Santo Domingo

Santo Domingo, het Oostelijk deel van het vroegere ‘Hispaniola’ (La Española) moest al gauw haar aanvankelijk belangrijke rol in het Spaanse koloniale rijk afstaan aan landen als Mexico en Peru waar goud en zilver in overvloed aanwezig waren.

read on…

Een orale vertelling van Haïti: Krik? Krak!

Het eiland La Gonâve

Iedereen op Haïti weet het: het eiland La Gonâve was lang geleden een walvis die al heel lang in onze wateren verbleef. Op een mooie ochtend was Baleine, de walvis, aangekomen met op haar rug een godin die gedurende de oversteek van de zee in slaap was gevallen. Om haar wakker te maken stak Baleine voorzichtig haar neus boven het water uit en begon te bewegen en te zingen. Ze sloot op die manier vriendschap met de zeebewoners, zoals haaien, dolfijnen, vliegende vissen en kaaimannen en dat zijn dan alleen nog maar haar beste vrienden. Met de haaien probeerde ze haar stem uit, ze lieten een gezang van sirenen horen, daarna stak ze de baai over om raad te vragen aan de kaaimannen, toen de dolfijnen ophielden met haar te spelen. Dat alles deed ze om de goddelijke passagier wakker te krijgen die rustig op haar rug dommelde.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter