blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: grondenrechten

Erna Aviankoi, grondenrechten en ordening goudsector

Goudconcessie in Brokopondo-stuwmeer?

door Edgar Mampier

Erna Aviankoi, mensenrechtenactivist, voorvechter grondenrechten van Inheemsen en Marrons, voormalig journalist, momenteel hoofd Marketing and Communication van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), is vorige week vrijdagmorgen zeer selectief beroofd. Terwijl zij aan het werk was, is er ingebroken in haar woning, vanwaar de dieven – met voorbijgaan aan al het andere aanwezige – haar laptop, videocamera en twee digitale voicerecorders hebben ontvreemd. Hoogst bevreemdend.

Misschien ook weer niet wanneer je bedenkt dat Erna Aviankoi sinds de Gran Krutu te Langatabiki van februari j.l. een geduchte tegenstander is van de regering Bouterse, omdat zij daar fel het standpunt van de Inheemsen en Marrons heeft verdedigd, die er op blíjven staan dat eerst het grondenrechtenprobleem moet zijn opgelost vóórdat de goudsector kan worden geordend. Om die reden heeft het verenigd traditioneel gezag van Inheemsen en Marrons haar benoemd tot hoofdkapitein om ‘in functie’ de strijd met de overheid te kunnen aanbinden. Met recht een geduchte tegenstander.

Gran Krutu
Om nog even uw geheugen op te frissen, de door de regering Bouterse ingestelde Commissie Ordening Goudsector onder leiding van de beul van het bos van de jaren ‘80, Melvin Linscheer, organiseerde in februari met veel tromgeroffel een Gran Krutu met veel dignitarissen van het traditioneel gezag zowel als van de zijde van de regering en met een op de eerste en de laatste dag ingevlogen president, om er niet langer misverstand over te laten ontstaan dat éérst de goudsector geordend moest worden, aleer men bereid was over de grondenrechten te praten. Het bleek een dictaat, geen overleg.

Bouterse cum suis hadden geheel buiten de waard gerekend. De Inheemsen en Marrons waren even beleefd als vasthoudend en hebben van vrijdag tot en met zondag keer op keer hun standpunt herhaald, dat éérst de grondenrechten moeten zijn geregeld vóórdat er sprake kan zijn van ordening in de goudsector. De regering heeft twee grote taxatiefouten gemaakt, allereerst dat Inheemsen en Marrons niet langer met kraaltjes en kettinkjes zijn te kopen, en vervolgens dat zij traditioneel alleen in een krutu bij consensus tot besluitvorming kunnen komen, dikwijls een langabere weg, maar daarna stáát de beslissing. Een van boven opgelegde beslissing wordt en is niet geaccepteerd.

Toch goudconsessie verstrekt
Dat betekent dus een patstelling, die de regering echter niet belemmert om over alle geuite bezwaren en problemen heen te walsen en dóór te denderen alsof er nooit een Gran Krutu is geweest. Dat is overduidelijk gebleken, nu Ronny Asabina, fractieleider van coalitiepartij BEP in de DNA, heeft onthuld dat de regering Bouterse een concessie heeft verleend om in het Brokopondo-stuwmeer goud te winnen. Dit niettegenstaande door Inheemsen en Marrons uitdrukkelijk is verzocht om geen nieuwe goudconcessies uit te geven voordat alle hangende problemen zijn opgelost.

Terug naar Erna Aviankoi. Niet alleen staat er belangrijke werkinformatie op haar gestolen laptop, maar als activiste onderhoudt ze nauwe banden met internationale organisaties en veel van deze informatie is vertrouwelijk. Aviankoi’s optreden tijdens de Gran Krutu is haar van regeringswege niet in dank afgenomen en ongetwijfeld zijn er in het Bouterse-kamp een aantal invloedrijke en door de wol geverfde figuren, die niets zullen nalaten om Aviankoi pootje te lichten indien dit maar enigszins binnen hun vermogen ligt. Daarom wekt het ook verbazing dat zij nog niet op basis van gewijzigde inzichten buiten functie is gesteld bij de MAS.
De tijd zal moeten leren of de gestolen apparatuur te zijner tijd tégen Aviankoi gaat worden gebruikt, of dat zal blijken dat het hier een ordinaire diefstal betreft zoals we die dagelijks moeten signaleren. Ook of er wellicht enig verband bestaat met de verleende goudconcessie in het Brokopondo-stuwmeer. Want daarbij moeten grote vraagtekens worden geplaatst.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

[overgenomen van Suriname Stemt]

Aviankoi kapot van diefstal laptop met gevoelige info

door Rolf van der Marck

Erna Aviakoi, een mensenrechtenactivist met het accent op Marron-, gronden- en vrouwenrechten en met een achtergrond als journalist, kan maar niet bijkomen van een inbraak vorige week vrijdag in haar woning te Pontbuiten. De inbreker liet alle kostbare spullen liggen en nam een merkwaardige collectie mee, te weten een laptopcomputer met daarin zeer gevoelige informatie, een videocamera en twee digitale voicerecorders. “Niks anders hebben ze aangeraakt, zegt ze. De inbraak vond vrijdagochtend plaats terwijl ze aan het werk was. Een raam werd gekraakt en vervolgens een deur geforceerd.

Het slachtoffer heeft zo haar bedenkingen over het motief van de inbreker (s), maar ze vindt het beter haar mond te houden totdat ze het zeker weet. Aviankoi is hoofd van de afdeling Marketing and Communications bij de Martieme Autoriteit Suriname (MAS) en heeft belangrijke werkinformatie op haar laptop, die ze nu kwijt is, maar dat is niet haar grootste zorg. Vanwege haar rol als activiste onderhoudt ze nauwe banden met internationale organisaties. Veel documenten op de computer waren discreet en nu weet de activiste niet wat eventuele kwaadwilligen daarmee zullen doen, indien ze toegang krijgen. Aviankoi is zo van streek, dat ze meteen een aantal dagen verlof opnam. Vandaag was ze nog thuis.

“En nu ligt al me informatie en informaties over me contacten op straat,” jammert Aviankoi die sinds begin dit jaar in de clinch is met de overheid. Door openlijk op de bres te springen voor Inheemsen en Marrons en tijdens een overheidsconferentie voor ordening van de goudsector op te roepen eerst de grondenrechten te erkennen, trapte ze de overheid tegen de schenen. Ze is spreekbuis voor alle Marron- en Inheemse stamhoofden als het aankomt op de tribale rechten en werd zelfs tot hoofdkapitein benoemd door een vertegenwoordiging van alle stamhoofden tijdens een krutu op Langatabiki, een unieke eretitel voor de activiste. Na de inbraak heeft Aviankoi aangifte gedaan, maar had even de indruk dat de politie van het bureau Latour, mogelijk door gebrek aan logistiek niet veel kon uitrichten. Tenminste één keer zou ze de agenten met haar eigen vervoermiddel hebben opgehaald, omdat de politiepost op dat moment geen politiewagen ter beschikking had. Nadat ze in de loop van de week een beetje stampei had gemaakt op het bureau, kreeg ze de indruk dat er wel wordt gewerkt aan de zaak en dat het onderzoek vordert.

[uit de West, 3 juni 2011]

OIS sluit hoofdstuk Nardo Aluma definitief af

door Isaak Poetisi

Het bestuur van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) onder leiding van Dean Simons heeft het bestuur Nardo Aluma [of Aluman – red.] juridisch onderuit gehaald. Op 18 december vorig jaar heeft de OIS officieel haar rechtspersoonlijkheid verworven door de publicatie van de statuten in het Staatsblad. Het huidige bestuur heeft bij meerderheid tijdens de bestuursverkiezing in september 2009 statutair het roer overgenomen van het bestuur-Leon Wijngaarde. In het weekend heeft de organisatie via een advertentie in de krant de totale gemeenschap erop gewezen dat zij alleen in en buiten rechte, zoals nationaal als internationaal, de OIS vertegenwoordigt en haar belangen behartigt.

Het bestuur-Simons waarschuwt in de advertentie verder dat degenen die menen de naam van deze organisatie te gebruiken of misbruiken, gerechtelijke maatregelen tegemoet mogen zien.

“Hiermee is het hoofdstuk Nardo Aluma definitief afgesloten”, zegt OIS-secretaris Ricky Chan Jet Soe. Hij stelt dat Aluma geen punt van bespreking was na de verkiezingen van 2009. “In de plaats van te kibbelen met Aluma hebben wij onze zaken administratief in orde gemaakt”, stelt Chan Jet Soe. Aluma persisteert daarentegen dat zijn bestuur juridisch wel stevig in zijn schoenen staat.

De zelfverklaarde OIS-president werd vorig jaar getroffen door een zware beroerte, waardoor de linkerhelft van zijn lichaam is verlamd. “De OIS heeft wel statuten, die gepubliceerd zijn in het Staatsblad”, zegt hij vol overtuiging. Aluma wil niets weten van het statutair aanzitten van het bestuur-Simons. “De verkiezingen van 2009 waren onwettig”, zegt Aluma. Jan Bolman, beleidsadviseur van het vorig bestuur-Wijngaarde, beweert echter dat de statuten in de periode 1992 wel waren goedgekeurd volgens de wettelijke regelingen, maar nooit gepubliceerd in het Staatsblad. “Het huidige bestuur is in dit opzicht slim”, aldus Bolman.

Aluma spartelt tegen door te stellen dat zijn bestuur volledig erkenning geniet van de overheid. Het feit dat hij counterpart is voor de ministeries van RO en RGB als het gaat om grondenrechten, is voor hem een bewijs. Voor hem is het daarom ondenkbaar dat de rechtspersoonlijkheid van OIS voor de tweede maal de grondwettelijk verantwoordelijke instanties en gewezen president Ronald Venetiaan is gepasseerd. Chan Jet Soe wil verder geen woorden hieraan vuilmaken. “Als in de niet-gepubliceerde statuten staat dat om de drie jaar verkiezingen worden gehouden en hij doet dat niet, wil dat zeggen dat hij de regels niet kent”, zegt Chan Jet Soe.

Het huidige bestuur Simons heeft nog drie jaar te gaan en wil de komende periode niet op de achtergrond slijten. Er komt een kennismakingsronde met overheidsinstanties, de president en ngo’s. `”We willen dit jaar onze plaats binnen de inheemse gemeenschappen innemen als daadwerkelijke ontwikkelingsorganisatie”, zegt Chan Jet Soe.

De nu bedlegerige Aluma gaat onverschrokken verder alsof er niets aan de hand is. Begin maart organiseert hij als OIS-president een internationale milieuworkshop te Babunhol in het district Brokopondo. “Mijn vrouw doet nu alles in de organisatie”, zegt Aluma. Hij dreigt wederom met gerechtelijke stappen om deze, wat hij noemt ‘misstap’ recht te trekken.

[uit de Ware Tijd, 14/02/2011]

Vids-voorzitter Ricardo Pané: ‘Soms moet je hard schreeuwen’

Paramaribo – “Het is misschien onterecht, maar soms moet je hard praten, zoadat men je begrijpt.” Dit zijn woorden van Ricardo Pané, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), na een ontmoeting die deze vereniging had met president Bouterse te Redi Doti.

read on…

De rechten van de Saramaka

Zojuist is bij KIT Publishers verschenen: Saramaka. De strijd om het bos, dat het integrale vonnis bevat van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak om landrechten van de Saramaka Marrons tegen de staat Suriname.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter