blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: grondenrechten

Quilombo-beweging (Marronbeweging) in Brazilië

Het Institute for Graduate Studies & Research heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de lezing: Quilombo beweging (Marron beweging) Brazilië; Grondenrechten en cultureel erfgoed door Dr. Livio Sansone. read on…

Inheemsen & grondenrechten: Echter, zij kwamen van een koude kermis thuis

Ongeduldige inheemsen eisen erkenning grondenrechten

door Jason Pinas

PARAMARIBO – Inheemsen in verschillende delen van het binnenland zien het grondenrechtenvraagstuk liever gisteren dan vandaag definitief opgelost worden. De groep wordt steeds ongeduldiger en eist dat de regering vaart achter het proces zet. De inheemsen hadden gehoopt dat president Desi Bouterse het stappenplan, dat moet leiden tot de daadwerkelijke erkenning, op 7 augustus van het vorig jaar zou ondertekenen. read on…

Vechten voor Rechten

door Anne Huits

In de tweede helft van de jaren zeventig, een tijd waarin duizenden en nog eens duizenden landgenoten op het vliegtuig zijn gestapt, of wilden stappen richting het moederland, vraagt Christine Werners geboren Samsom de Surinaamse nationaliteit aan. Na een procedure van ongeveer een jaar, behoort ze in 1977 tot de Surinamers van het eerste uur. Sommige mensen worden geboren in het verkeerde lichaam, Christine werd geboren in het verkeerde land. Ze is al zeer betrokken bij land en volk, en raakt gaandeweg steeds meer geïnteresseerd in het binnenland en het conflict met de overheid over rechten. We halen herinneringen op aan die strijd. read on…

APS: schaamteloze en laffe aanval president is wanhoopsdaad

Met verbazing heeft de Amazone Partij Suriname (APS) kennisgenomen van de valse beschuldigingen gedaan richting de partij en haar partijleden door de NDP-voorzitter en president Desi Bouterse. De schaamteloze en laffe aanval op onze partij en partijleden van het district Para is een wanhoopsdaad van Bouterse, terwijl de crisis waarin het land is gebracht door de NDP ernstige gevolgen heeft voor de Inheemse en tribale volkeren. Bouterse moet zijn energie stoppen in het invullen van de beloften gedaan aan de Surinaamse bevolking, onder andere het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. Dat stelt de Amazone Partij Suriname in een verklaring. read on…

Pikin Poika roert zich over grondenrechten

“De wakamans zijn geen inheemsen en geen dorpelingen. Onze voorouders hebben de gronden niet achtergelaten aan wakamans. We gaan niet toelaten dat inheems grondgebied wordt uitgegeven aan derden, niet-inheemsen.” Zo verwoordt kapitein Joan van der Bosch de gevoelens van de gemeenschap van Pikin Poika in het district Wanica. read on…

Joop Vernooij en SWI

Met het heengaan van Joop Vernooij hebben Suriname en de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) een hele goed vriend verloren. Hij was altijd bereid om activiteiten te ondersteunen daar waar mogelijk en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de groei van SWI door mee te werken aan diverse publicaties. read on…

Traditioneel gezag en grondrechten

door Ettire Patra

Al eeuwen worden de rechten van de binnenlandbewoners (Marrons en inheemsen) met de voeten getreden door de mensen die van buiten uit een ware invasie plegen op de bestaanszekerheid van deze tribale volken. Hierbij gaat het niet alleen om de stedelingen, maar ook het buitenland. read on…

Bigi Poika krijgt titel op grondgebied

Onverwacht (District Wanica) – Het dorpsbestuur van Bigi Poika heeft zaterdagmiddag een gemeenschapsbosbeschikking ontvangen van een ministeriële delegatie onder leiding van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) en minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Het betreft een landschap van 22.000 hectare in het Bigi Poika-gebied. Dit meldt het dictrictscommissariaat van Para in een persbericht. read on…

Martin Misiedjan: “Klacht Inheemsen gebaseerd op onwaarheden”

door Kavish Ganesh

Er is op 25 november 2015 een vonnis uitgesproken in de zaak van de Kaliña en Lokono volken van Beneden Marowijne tegen de Staat Suriname. Twee weken geleden werd het vonnis door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten ter beschikking gesteld. Deze zaak liep sedert 2007. De Kaliña- en Lokono-volken hebben op een bepaald moment gemeend de Staat Suriname aan te klagen voor de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. read on…

Onverdeelde en onbeheerde boedels remmen de economische ontwikkeling in Suriname

Promotie Chequita Ramautar

A. Chequita Ramautar, gehuwd Akkal, docent aan de Universiteit van Suriname en gewezen lid van de Staatsraad, verdedigde vrijdag 9 oktober j.l. haar proefschrift Boedelproblematiek in Suriname bij de Open Universiteit in Heerlen.
Onverdeelde en onbeheerde boedels van onroerende goederen in Suriname zijn een voortdurend probleem dat de economische vooruitgang van Suriname in de weg staat. read on…

‘Inheemsen verwerpen voorlopige grondhuur’

door Christio Wijnhard
Paramaribo – Het inheemsenplatform voor Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang (Esav) verwerpt de uitspraak van Lesley Artist, dat inheemsendorpen hun traditionele woongebied in ‘grondhuur’ willen, en eisen rectificatie. Dit zegt Romeo Pierre, kapitein van Pierrekondre. “Indien Artist spreekt als voorzitter van de Vids (Vereniging van Inheemse DorpshoofdenSuriname, …red.), dan spreekt hij ook namens ons. Maar wij zijn niet geraadpleegd.” read on…

Promovendus: Suriname kan betwiste gebieden kwijtraken

Suriname kan door niets te doen zijn betwiste grondgebieden kwijtraken door geldende volkenrechtelijke beginselen. Lachman Soedamah concludeert dat na onderzoek naar de grensgeschillen die Suriname heeft met zijn buurlanden. Hij is vandaag gepromoveerd op zijn onderzoek Suriname compleet? 
 
De grenskwesties zijn een erfenis van het koloniale verleden. Soedamah heeft zijn onderzoek gericht op de oorzaken en problemen die ten grondslag liggen aan het nog niet definitief vaststellen van de Surinaamse grenzen. Om een totaalbeeld te krijgen over het grensprobleem tussen Suriname en Guyana, behandelt hij ook de land- en maritieme grensgeschillen tussen Suriname en Frans-Guyana.In 1891 hebben Suriname en Frans-Guyana een grensregeling getroffen. Suriname heeft dat ook gedaan met Brazilië in 1906. De promovendus is ook ingegaan op de rol van het regionaal volkenrecht bij de beslechting van grensconflicten in Latijns-Amerika. Hij is nagegaan hoe in het bijzonder de Latijns-Amerikaanse landen hun problemen hebben aangepakt om tot een oplossing te komen.

Uit zijn onderzoek komt Soedamah tot zes richtlijnen die Suriname zou kunnen volgen om zijn grensgeschillen op te lossen. In elk geval concludeert hij dat Suriname door niets te doen, meer kwaad dan goed doet aan zijn grenskwesties.
Het proefschrift is als handelseditie uitgegeven door Wolf Legal Publishers. Er hangt een prijskaartje van 24,95 euro aan het 259-pagina’s tellend onderzoek.

Soedamah, geboren in het district Nickerie, is advocaat en heeft vanaf 2009 de advocatuur gecombineerd met zijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit in Nederland.

[van Starnieuws, 14 februari 2014]
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter