blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Gouden Koets

Blanken bloot op Gouden Koets

door Han van der Horst


De Gouden Koets is als geheel een politiek statement. Alles aan het ding heeft betekenis. Het brengt de consensus onder de Nederlandse elites tot uitdrukking zoals die bestond in 1898

read on…

De Gouden Koets

door Gerhard Hoogers
Mocht het zo zijn dat de Gouden Koets niet meer terugkeert op Prinsjesdag, dan zou ik dat persoonlijk een droevige constatering vinden. Juist het voortgezet gebruik van dit nationaal geschenk aan de net ingehuldigde Wilhelmina mét zijn zijpaneel ‘hulde der koloniën’ is een prachtig instrument, zou ik menen, om voortdurend in gesprek te blijven over de manier waarop volk, vorstenhuis en identiteit met elkaar verbonden zijn en wat daarin in de loop der jaren verandert en pijnlijk wordt.

read on…

Ollongren heeft een mooie relatie met Thorbecke – andersom is het minder

“Amsterdam moet nog een jaartje studeren – waarom eigenlijk – maar gaat dan excuses aanbieden voor de verdiensten door de slavernij. Want het opeisen van een plaats in de geschiedenis is niet meer voldoende, er moeten ook schuldigverklaringen komen.”

door Martin Sommer read on…

Leidschrift over gedeeld koloniaal verleden

Bij deze nodigen wij u graag uit voor het Leidschrift symposium van 2019. Wij schrijven u namens Stichting Leidschrift, die het historisch wetenschappelijk tijdschrift Leidschrift uitgeeft. De redactie wordt gevormd door studenten en één docent van de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Leidschrift verschijnt driemaal per jaar, waarbij elk nummer een thema behandelt, gekozen aan de hand van de actualiteit of een belangrijke historische discussie. De artikelen worden geschreven door gevestigde historici uit binnen- en buitenland en daarnaast wordt er een platform geboden aan veelbelovende jonge talenten. Het blad heeft een oplage van ca. 500 nummers per uitgave. Ons abonneebestand bestaat uit studenten, historici en andere wetenschappers, (universiteits)bibliotheken,  wetenschappelijke instituten, onderwijsinstituten en algemeen geïnteresseerden. read on…

Hedendaags Burgerschap, Slavernij en Jij

Onlangs wijdde NRC Handelsblad (14 april jl) maar liefst 3 pagina’s aan het project Hedendaags Burgerschap, Slavernij en Jij van Aspha Bijnaar. Het is een boeiend verslag geworden, met leerlingen van de JP Coenschool aan het woord. Klik op de link onderaan dit bericht. read on…

Minister Bussemaker keurt taferelen gouden koets af

door Stuart Rahan

Amsterdam ZuidoosT – Minister Jet Bussemaker van Onderwijs en Cultuur sprak haar afkeuring uit over taferelen op de gouden koets van ontklede mensen, die als slaaf geschenken aanbieden aan blanke mensen. Deze gedachten uitte zij in een vraaggesprek met actrice Gerda Havertong bij de presentatie vrijdag van het kinderstripverhaal Quaco, Leven in Slavernij. read on…

‘Marechausees hadden seks in Gouden Koets’

Leden van de Koninklijke Marechaussee zouden seksuele handelingen hebben verricht in de Gouden Koets. Jonge Marechaussees zouden daar zelfs beelden van hebben gemaakt, meldt Een Vandaag. read on…

Leer van koloniale plaat

door Henk Slechte, historicus

Het publieke debat over Zwarte Piet is geëindigd met een rechterlijke uitspraak en de aankondiging van een idioot wetsvoorstel door de PVV. Nu is de Gouden Koets aan de beurt. Daarvan moet een zijpaneel vervangen worden, omdat de schildering, aldus het Landelijk Platform Slavernijverleden, een ‘verheerlijking is van slavernij en kolonialisme’ (NRC, 15 september). Het emotionele verzet tegen Zwarte Piet was nog vatbaar voor discussie. Piet is zwart, dommig, en ook nog knecht. Dat past niet bij een feest voor alle kinderen. De Gouden Koets is een heel ander verhaal. read on…

Koloniale geschiedenis? Doen we met de gouden koets!

 
door Tjebbe van Tijen
Koloniale geschiedenis? Dat doen wij met de gouden koets!
Dit nieuw zakelijke standpunt van de koning verklaart hoe in plaats van het publiek naar het voormalige Koloniaal Instituut van de Tropen te lokken, het goedkoper, makkelijker en sneller is om hiervoor de Gouden Koets in te zetten, met regelmatige rijtoeren waarbij de enkele doeltreffende en fraaie panelen van de Nederlandse koloniale geschiedenis, die de koets sieren, gratis voor een ieder te aanschouwen zijn… reken maar eens uit wat dat aan besparingen zal opleveren. Ja zo’n monarch kost een aardige duit, maar daar krijg je dan wel wat voor terug!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter