blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: goud

Aantal Brazilianen in 2008 circa 20.000 man

Paramaribo – De Braziliaanse gemeenschap in Suriname moet al in 2008 uit tenminste 20.000 personen hebben bestaan. Dit blijkt uit onderschepte e-mails van het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Itamaraty) die vorige maand door hackers online beschikbaar werden gesteld. In de 200 megabytes aan geheim materiaal zit een 43 pagina’s tellend confidentieel document dat werd opgesteld naar aanleiding van het bezoek van de Braziliaanse minister van Defensie Nelson Jobim aan Suriname op 24 april 2008, alsook een telegrama “urgentíssimo” dat Machado verzond aan Itamaraty. read on…

De zwarte Lord herlezen

De rubriek Herlezen vraagt aandacht voor boeken die langer geleden zijn verschenen en de moeite van het herlezen waard zijn. Suggesties? Laat het ons weten via ons emailadres. Vandaag een stuk over De zwarte Lord uit 2009 van Rihana Jamaludin.

read on…

Vasthoudende zoektocht in de schemerige goudsector

door Peter Meel  

Al aan het begin van zijn rapportage Gowtu; Klopjacht op het Surinaamse goud  laat onderzoeksjournalist Jeroen Trommelen doorschemeren dat hij zichzelf een onmogelijke opdracht heeft gesteld. Aan de vragen waarmee hij op pad is gegaan, ligt het niet.

read on…

Gowtu in Literair café Kotomisishop

Zondag 24 maart, 14.00 uur: de Kotomisishop Literair Café, in Hats & Arts Studio Global Hats, 1e Middellandstraat 3, Rotterdam. Discussie en presentatie over Gowtu, klopjacht op het Surinaamse goud van Jeroen Trommelen. Wie wordt er rijk van het Surinaamse goud? Waarom falen natuur- en milieubescherming? Hoe verder met Sranan gowtu industrie? Met Guno Zwakke, jeroen Trommelen en Robby Makka.

Informatie bij: nansie@dekotomisishop.com

Waar blijft het Surinaamse goud?

Vereniging Ons Suriname en Uitgeverij Conserve nodigen u uit voor een forumdiscussie en presentatie van het boek Gowtu, Klopjacht op het Surinaamse goud van Volkskrant-onderzoeksjournalist Jeroen Trommelen.

read on…

Erna Aviankoi, grondenrechten en ordening goudsector

Goudconcessie in Brokopondo-stuwmeer?

door Edgar Mampier

Erna Aviankoi, mensenrechtenactivist, voorvechter grondenrechten van Inheemsen en Marrons, voormalig journalist, momenteel hoofd Marketing and Communication van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), is vorige week vrijdagmorgen zeer selectief beroofd. Terwijl zij aan het werk was, is er ingebroken in haar woning, vanwaar de dieven – met voorbijgaan aan al het andere aanwezige – haar laptop, videocamera en twee digitale voicerecorders hebben ontvreemd. Hoogst bevreemdend.

Misschien ook weer niet wanneer je bedenkt dat Erna Aviankoi sinds de Gran Krutu te Langatabiki van februari j.l. een geduchte tegenstander is van de regering Bouterse, omdat zij daar fel het standpunt van de Inheemsen en Marrons heeft verdedigd, die er op blíjven staan dat eerst het grondenrechtenprobleem moet zijn opgelost vóórdat de goudsector kan worden geordend. Om die reden heeft het verenigd traditioneel gezag van Inheemsen en Marrons haar benoemd tot hoofdkapitein om ‘in functie’ de strijd met de overheid te kunnen aanbinden. Met recht een geduchte tegenstander.

Gran Krutu
Om nog even uw geheugen op te frissen, de door de regering Bouterse ingestelde Commissie Ordening Goudsector onder leiding van de beul van het bos van de jaren ‘80, Melvin Linscheer, organiseerde in februari met veel tromgeroffel een Gran Krutu met veel dignitarissen van het traditioneel gezag zowel als van de zijde van de regering en met een op de eerste en de laatste dag ingevlogen president, om er niet langer misverstand over te laten ontstaan dat éérst de goudsector geordend moest worden, aleer men bereid was over de grondenrechten te praten. Het bleek een dictaat, geen overleg.

Bouterse cum suis hadden geheel buiten de waard gerekend. De Inheemsen en Marrons waren even beleefd als vasthoudend en hebben van vrijdag tot en met zondag keer op keer hun standpunt herhaald, dat éérst de grondenrechten moeten zijn geregeld vóórdat er sprake kan zijn van ordening in de goudsector. De regering heeft twee grote taxatiefouten gemaakt, allereerst dat Inheemsen en Marrons niet langer met kraaltjes en kettinkjes zijn te kopen, en vervolgens dat zij traditioneel alleen in een krutu bij consensus tot besluitvorming kunnen komen, dikwijls een langabere weg, maar daarna stáát de beslissing. Een van boven opgelegde beslissing wordt en is niet geaccepteerd.

Toch goudconsessie verstrekt
Dat betekent dus een patstelling, die de regering echter niet belemmert om over alle geuite bezwaren en problemen heen te walsen en dóór te denderen alsof er nooit een Gran Krutu is geweest. Dat is overduidelijk gebleken, nu Ronny Asabina, fractieleider van coalitiepartij BEP in de DNA, heeft onthuld dat de regering Bouterse een concessie heeft verleend om in het Brokopondo-stuwmeer goud te winnen. Dit niettegenstaande door Inheemsen en Marrons uitdrukkelijk is verzocht om geen nieuwe goudconcessies uit te geven voordat alle hangende problemen zijn opgelost.

Terug naar Erna Aviankoi. Niet alleen staat er belangrijke werkinformatie op haar gestolen laptop, maar als activiste onderhoudt ze nauwe banden met internationale organisaties en veel van deze informatie is vertrouwelijk. Aviankoi’s optreden tijdens de Gran Krutu is haar van regeringswege niet in dank afgenomen en ongetwijfeld zijn er in het Bouterse-kamp een aantal invloedrijke en door de wol geverfde figuren, die niets zullen nalaten om Aviankoi pootje te lichten indien dit maar enigszins binnen hun vermogen ligt. Daarom wekt het ook verbazing dat zij nog niet op basis van gewijzigde inzichten buiten functie is gesteld bij de MAS.
De tijd zal moeten leren of de gestolen apparatuur te zijner tijd tégen Aviankoi gaat worden gebruikt, of dat zal blijken dat het hier een ordinaire diefstal betreft zoals we die dagelijks moeten signaleren. Ook of er wellicht enig verband bestaat met de verleende goudconcessie in het Brokopondo-stuwmeer. Want daarbij moeten grote vraagtekens worden geplaatst.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

[overgenomen van Suriname Stemt]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter