blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Gompers René

Eredoctoraat voor Jadnanansing rond ‘grondzaken’

door René Gompers

Oud-notaris Carlo Jadnanansing heeft woensdag in de Centrumkerk een eredoctoraat ontvangen. Hij heeft in zijn rede aangetoond op welke acht manieren de Staat gronden kan terugnemen. Het meest opmerkelijke is het Domeindecreet van 1981. Hierbij speelt de president een centrale rol in het terugnemen van onbeheerde en verlaten gronden, kost het de Staat niets (geen schadeloosstellingen) en kan het proces al in 11 maanden afgerond zijn. Het is echter nog nooit toegepast. read on…

SVJ-debat over journalistiek smaakt naar meer

door René Gompers

Er is flink gediscussieerd over de journalistiek in Tori Oso. Ook niet-journalisten hebben kenbaar gemaakt wat ze van het vak en de beoefenaars ervan denken; de activiteit is openbaar geweest. Er is scherp gereageerd op de stellingen, sommige standpunten zijn ijzersterk, andere zwakker en enkele zijn teniet gedaan. Het thema van de discussie is Mogen journalisten van alles omroepen en publiceren? De activiteit, gehouden door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), schijnt naar meer te smaken. read on…

Tweede Kar-festival in Suriname vanmiddag

door René Gompers

“Hare Krishna, Hare Krishna!” Onophoudelijk wordt de Hindoe god aangeroepen, bezongen en geprezen. De muziek is aanstekelijk, onvermoeid dansen de gelovigen door de straten van Paramaribo zuid. Met evenveel toewijding wordt een grote kar, met daarop de beelden van Sri Jagganath, Sri Baladeva en Sri Subhadra Ji, de verschijningsvormen van Sri Krishna, door een behoorlijk aantal mensen voortgetrokken. read on…

Hira overhandigt eerste exemplaar boek aan president

door René Gompers

 

Het boek De getuigenis van president Bouterse. Politiek geweld, confrontatie, dialoog en verzoening in Suriname van Sandew Hira (Dew Baboeram) is uit. Hira heeft het eerste exemplaar vanmiddag aan president Desi Bouterse overhandigd. Hira, broer van John Baboeram, een van de vijftien mannen die op 8 december zijn vermoord, heeft vorig jaar Bouterse, hoofdverdachte in deze zaak, op Brokobaka geïnterviewd. De tekst van het interview en analyses van politiek geweld, zijn verwerkt in het boek dat meer dan 400 pagina’s telt. read on…

Ingrijpende expo over 15 vermoorde mannen in 1982

door René Gompers

Eddy Wijngaarde staart naar het portret van zijn broer Frank, een van de vijftien mannen die op 8 december 1982 zijn gefolterd en vermoord tijdens het militaire regiem onder leiding van Desi Bouterse, nu president. Het is stil in de ruimte, De Hal, waar de portretten staan van de 15 mannen. “Maar die ogen, die ogen spreken, grijpen aan. Elke keer wanneer ik naar ze kijk,” vertelt Wijngaarde, organisator van de expositie Luku Den Na Ini Den Ai, een hommage aan de slachtoffers van de decembermoorden. read on…

Groenteboer Sital diep getroffen door vernietiging groente

door René Gompers

Groenteboer Ramesh Sital zit er verslagen bij. Op paprika’s na is zijn hele aanplant van groente vernietigd, ruim twee hectaren groot. Het bedrijf van Sital, R.S. Chem, teelt groenten hydrophonisch: planten in pvc buizen op waterbasis met minimaal gebruik van aarde. “Iemand heeft gramoxone in de hoofdtoevoerleiding gedaan. Dit doet heel erg pijn. We moeten opnieuw beginnen met wat we in negen jaar hebben opgebouwd,” geeft hij aan terwijl hij het grote aantal stervende groenten laat zien. read on…

Acteur en zanger Clinton Kaersenhout overleden

Clinton Kaersenhout is op donderdag 12 augustus 2016 overleden. Kaersenhout lag al enige tijd in het ziekenhuis, vanwege problemen met zijn longen. Hij verkreeg bekendheid als acteur en ook als vertolker van onder andere Suripopnummers. read on…

Met 'Gi Yu' wordt ode gebracht aan Henk Mac Donald

door René Gompers

Op een vrolijke versie van ‘Gi Yu’ verlaat de kist de kathedrale basiliek. De maker van het ‘mooiste Suripoplied’, Henk Mac Donald, wordt door de ‘dragemans’ naar buiten gedanst. Bij de uitgang vormen familieleden en vrienden een haag van palmbladeren. Buiten speelt een trompettist nog hartstochtelijk een deuntje voordat de kist in de ‘wagen’ wordt geladen. “A boi go sribi,” zegt Charles ‘Challie’ Mac Donald. “Slaap zacht Henk.” Zijn bekende broer, de gepassioneerde arts, componist en muzikant Henk Mac Donald, is zaterdag ten grave gedragen. read on…

Wapen van Suriname onthuld op voorgevel paleis

door René Gompers
Op de voorgevel van het presidentieel paleis prijkt voortaan het wapen van Suriname. Het paleis wordt nog steeds gerenoveerd. Er is een bewuste keus gemaakt om vandaag, met Keti Koti, het oude wapen van de kolonisator te vervangen. read on…

Suriname heeft paaldansschool

door René Gompers

Bij paaldansen denken we eerder aan nachtclubs en vrouwen die voor geld dansen en niet aan sport en fitness. Femme Vitaal is de enige paaldansschool in Suriname. Fitness en het ‘empoweren’ van vrouwen staan centraal bij deze organisatie. Mannen worden geweerd tijdens de lessen zodat de vrouwen helemaal zichzelf kunnen zijn. Starnieuws mocht bij wijze van uitzondering een kijkje nemen bij de beoefening van de paalfitness en het paaldansen. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter