blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Genootschap Nederland-Aruba (GNA)

Aruba in het herdenkingsjaar slavernijverleden

Jaarlijkse Bijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba
Zaterdag 11 november 2023 van 15:30 – 19:00 uur
in het Leonardo Royal Hotel, Den Haag

read on…

Genootschap Nederland-Aruba

Nieuwsbrief nr. 3 van 2022 van het Genootschap Nederland-Aruba, hier te downloaden:

read on…

Viering van het 25-jarige jubileum Genootschap Nederland-Aruba

In deze uitnodiging staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden voor de viering van het 25-jarige bestaan van het Genootschap Nederland-Aruba. Ook staat daarin aangegeven dat u bij binnenkomst ook uw legitimatiebewijs dient te tonen.

read on…

Nieuwsbrief GNA

Nieuwsbrief nr. 2 van 2022 van het Genootschap Nederland-Aruba; hier te downloaden.

read on…

‘A Nation Building Excercise’

Lezing door Renwick Heronimo

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een (online) lezing op donderdag 10 maart 2022 door Renwick Heronimo, Curator van het Community Museum en het Museum of Industry in San Nicolas, Aruba. De titel van de lezing is ’Museum of Industry and Community Museum in San Nicolas,
Aruba, a nation building excercise’.

read on…

Nieuwsbrief GNA

Nieuwsbrief nr. 6 van 2021 van het Genootschap Nederland-Aruba; hier te downloaden.

read on…

De (afwezigheid van) rechtspersoonlijkheid van het Koninkrijk: een vergeten probleem?

*** Uitgesteld wegens de corona-pandemie ***

Aan de dames en heren deelnemers van het Genootschap Nederland-Aruba (www.genootschapnederlandaruba.nl) en belangstellenden

Gaarne wil ik u namens mr. Jan Willem van Rossem van het ministerie van BZK informeren dat eind [deze] maand [november] een symposium zal worden gehouden waarvoor de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van genoemd ministerie u van harte wil uitnodigen. 

read on…

Lezing President Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een online lezing door mr Eunice Saleh, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

read on…

Nieuwsbrief GNA

De Nieuwsbrief nr. 5 van 2021 van het Genootschap Nederland-Aruba; hier te downloaden.

read on…

Nieuwsbrief GNA

De Nieuwsbrief nr. 4 van 2021 van het Genootschap Nederland-Aruba; hier te downloaden.

read on…

Nieuwsbrief GNA


De Nieuwsbrief nr. 3 van 2021 van het Genootschap Nederland-Aruba.

read on…

Nieuwsbrief GNA

De Nieuwsbrief nr. 2 van 2021 van het Genootschap Nederland-Aruba.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter