blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: genealogie

Historische dwarsverbanden van Suriname en China: kanttekeningen bij twee vriendschapsbezoeken

door William Man A Hing

Prominente personages op privé-bezoek: kunstenaar Zhang Songhe 1990 naar Suriname en minister Ronald Venetiaan 2004 naar Dongguan, provincie Guangdong, in China. Beschrijvingen die amper gelegenheid bieden om ook de achtergrond van een aantal Kantonese migranten nader te belichten. read on…

Hulp bij onderzoek naar voorouders

door Johannes Damodar Patak

Hulp bij onderzoek naar voorouders, is de eerst volgende activiteit van het Lalla Rookh museum. Deze activiteit wordt aanstaande vrijdag gehouden in het Lalla Rookh museum. Op deze avond assisteren medewerkers van het Lalla Rookh Museum en het Nationaal Archief Suriname, bezoekers die hiernaar onderzoek willen doen. read on…

Konmakandra Surinaamse Genealogen 2017

De Konmakandra van de Stichting Surinaamse Genealogie (SSG) zal dit jaar plaatsvinden op 30 september 2017 vanaf 10.00 uur in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag (adres: Juliana van Stolberglaan 154 / hoek Laan van Nieuw Oost-Indië). read on…

Vergemakkelijkt stamboomonderzoek via Nationaal Archief

Er zijn nu nieuwe mogelijkheden voor stamboomonderzoek in Suriname als gevolg van de teruggave en digitalisering van de Surinaamse archieven in Nederland. Nationaal archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad laat weten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigd door het Nationaal Archief Suriname, op 22 maart publiekelijk een diepgaande uiteenzetting zal houden over het in 2009 aangevangen ‘Project Teruggave Archieven Suriname (TAS)’. read on…

Bestuurswissel Stichting voor Surinaamse Genealogie

Na drie jaar bestuur, vijf goed bezochte Konmakandra’s, plus diverse voorlichtingsbijeenkomsten en tentoonstellingen, heeft de Stichting voor Surinaamse Genealogie het tijd gevonden het bestuurlijke stokje over te dragen. Er zijn nkele donateurs bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, te weten Carina Klaren, Bert Reinders en Sjoerd Meijer. read on…

Slavenregisters worden gedigitaliseerd

In september 2016 heeft het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie in samenwerking met Dr. Coen van Galen, Radboud Universiteit Nijmegen, een subsidieaanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), om de digitalisering van de slavenregisters van Suriname financieel te ondersteunen. Het PBC heeft onlangs de aanvraag positief beoordeeld en het gehele gevraagde bedrag van €40.000,- aan de Stichting voor Surinaamse Genealogie toegewezen. read on…

22 oktober Konmakandra Surinaamse Genealogie

Konmakandra
Zaterdag 22 oktober 2016
Christus Triumfatorkerk – Den Haag read on…

Nieuws van de Stichting Surinaamse Genealogie

Graag wil de Stichting voor Surinaamse Genealogie u op de hoogte brengen van enkele plannen voor
2016, waarin uiteraard ook aandacht voor onze jaarlijkse Konmakandra. Zo zijn wij blij u te kunnen uitnodigen voor een Begeleidingsdag die we organiseren samen met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en het Nationaal Archief (NA), beiden in Den Haag. Verder is er dit jaar een Famillement, een evenement voor genealogie in Utrecht, waar ook de SSG acte de presence zal geven. We gaan in dit bericht ook in op herhaalde verzoeken om opnieuw een Familieregister te aan te bieden, en tenslotte vragen we uw aandacht voor een vitaal onderdeel van de Stichting: de jaarlijkse donatie. read on…

Schotten in Suriname

Heeft u onder uw vooroud­ers per­so­nen met de namen Cruik­shank, Cameron, Fer­rie, Mac­In­tosh, Mac­Don­ald of MacLeod, om maar enkele Schotse namen in Suri­name te noemen? read on…

Nieuwe bijeenkomst Surinaamse Genealogie

Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie nodigt u hierbij uit om de Konmakandra bij te wonen, die deze keer plaats vindt in de Muiderkerk te Amsterdam, op 21 november 2015. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter