blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Geest Simon van der

Die vent, haar vader, blijft een knagend vraagteken

In de Surinaamse jungle gaat de hoofdpersoon van Simon van der Geests nieuwe kinderboek op zoek naar haar biologische vader. Het levert een plotgedreven verhaal op, waarin diepgang niet ontbreekt.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter