blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ganga Tjait

Carlo Jadnanansing bundelt zijn kritieken opnieuw

Carlo Jadnanansing is een actief publicist op rechtsgebied. Maar de Surinaamse notaris schrijft ook met grote regelmaat over literatuur, films, theater en muziek – ook op deze blogspot treft u zijn stukken met regelmaat aan. Twee nieuwe bundels met zijn kritieken zijn nu uitgekomen.

read on…

Surinaams-Hindostaanse orkestmuziek vastgelegd in documentaire

door Audry Wajwakana

PARAMARIBO – Suriname kent verschillende Hindostaanse orkestgroepen. Een van de bekendste is Yaadgaar Orchestra van oprichter en bandleider Riaz Ahmadali. Omdat hij in deze band speelde, kwam bij hem steeds de vraag op hoe deze muziekgroepen en de stijl hun intrede in Suriname hebben gedaan. Om die vraag te kunnen beantwoorden maakt hij de documentaire ’70 jaar Hindostaanse orkestmuziek in Suriname’.

read on…

Ode aan Tjait Ganga

door Carlo Jadnanansing

Op 27 april 2019 heeft Tjaitram Ganga, meer bekend als Tjait Ganga, afscheid genomen van het aardse leven. Hoewel hij al geruime tijd met gezondheidsproblemen, kampte kwam het bericht toch bij velen als een grote schok over. Zijn populariteit blijkt onder andere uit het feit dat zijn uitvaartplechtigheid zeer druk bezocht was zonder dat er enige bekendmaking in de kranten was verschenen. Zijn wens was namelijk om binnen vierentwintig uur gecremeerd te worden. read on…

Tjait Ganga overleden

Op zaterdag 27 april 2019 is Tjait Ganga in Paramaribo overleden. Tijdens zijn werkzame leven was Tjaitram Ganga, geboren op 15 juni 1936 te Charlesburg, onderwijzer, schoolhoofd, inspecteur van het basisonderwijs en na zijn pensionering manager van een pompstation. Hij was ook violist, mandolinist, bandleider en componist. Hij publiceerde drie boeken: de memoires Souvenir van een verleden (2014), de vertellingen Surinaamse dierenfabels (2015)  en de historische roman Melisa, de Inheemse Cleopatra van plantage La Rencontre (2018). Zijn liefdesroman Poonam heeft hij zelf niet meer in druk gezien. read on…

Melisa of Cleopatra?

door Hilde Neus

Tjait Ganga heeft een nieuw boek. De achterflap vermeldt het overweldigende succes van zijn eerste, Souvenir van het verleden, en kondigt nu de weerslag aan van zijn liefde en passie voor de inheemse cultuur. De titel van de roman is Melisa. De inheemse Cleopatra van plantage La Rencontre. Zo’n verwijzing roept natuurlijk grote verwachtingen op. Per slot van rekening was Cleopatra niet zomaar iemand. read on…

Tjait Ganga: een levende legende

Ganga Tjaitram, meer bekend als Tjait, werd geboren op 15 juni 1936 te Charlesburg, Baka Crépy, als zoon van arme landbouwers. Op 24 oktober 1959 huwde hij Kandhoesingh, Wilhelmina, Sonkali. Na de Annieschool tot de 4e klasse te hebben bezocht, werd hij vanwege het vroege verlies van zijn ouders, opgenomen in het gezin van zijn zus en zwager aan de Hernutterstraat. Hij bezocht toen van daaruit de Friedrick Stäehelinschool en vervolgens de Graaf van Zinzendorfschool. In 1955 behaalde hij zijn Mulo B diploma aan deze instelling. Vervolgens behaalde hij in 1959 zijn diploma onderwijzersakte aan de Dag kweekschool. Zijn onderwijzersloopbaan begon op 1 november 1959 op de JHN Polananenschool te Zorg en Hoop. In 1963 werd hij overgeplaatst naar de openbare school te Domburg.In 1967 werd hij gemuteerd naar de Muloschool te NW. Nickerie, waarbij hij gedurende 4 jaren de vakken Nederlands en Natuurkunde verzorgde. Daarna werd hij benoemd tot schoolhoofd van de O.S. II te NW. Nickerie. read on…

Vier nieuwe Surinaamse kinderboeken

Mama Kankantri roept de volkeren bijeen

door Hilde Neus

.
De schrijver van dit voorleesboek, of boek om zelf te lezen door de jeugd, is Gerard R. Maynard, docent op het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Maynard is ook bekend als uitstekend verhalenverteller en hij heeft meegedaan aan de verhalen-vertellen-wedstrijden in Tori Oso, onder de vlag van de Schrijversgroep ‘77. Zijn talent als verteller heeft hij nu omgevormd tot een jeugdboek. read on…

Zelf ‘doen’ met de leesapp ‘Lees je wijs’!

Een grani aan Els Moor

door Christine F. Samsom
De Nationale Stichting Kinderboekenfestival (KBF) Suriname laat zich niet op z’n kop zitten door de ‘precaire’ situatie in het land. Op een feestelijke konmakandra werd afgelopen maandag 21 november in een zaal van TMIL* op de universiteit, in het bijzijn en met medewerking van leerlingen van de Dothschool, de minister van onderwijs, de directeur van sport- en jeugdzaken en nog een aantal autoriteiten, een vernieuwende stap gezet in de activiteiten van het KBF: de leesapp ‘Lees je wijs’, genoemd naar de uitgave van de stichting Projecten Christelijk Onderwijs uit 2008 waarin Els Moor haar voorliefde voor het Surinaamse kinderboek, haar bakru, kwijt kon. read on…

Lam van Gisbergen overleden

Lam van Gisbergen, jarenlang werkzaam als docent aan de Kweekschool in Suriname, echtgenoot van Jettie de Vries, is op 30 september 2015 overleden. Hij gold als een bevlogen neerlandicus en publiceerde in 1979 bij Leo Victor in Paramaribo: Taalcultivering: analyse en correctie van stijl- en taalfouten. Astrid Roemer droeg haar roman Over de gekte van een vrouw mede aan hem op.  read on…

Souvenir van een verleden

door Jerry Dewnarain

‘Ik probeer zo waarheidsgetrouw mogelijk te zijn, zodat de historische waarde ervan niet verloren raakt’, schrijft Tjait Ganga in de inleiding (episode 1) van zijn boek dat eind april 2014 uitkwam. Ganga’s boek Souvenir van een verleden. Autobiografische verhalen omvat persoonlijke herinneringen vanaf de vooroorlogse jaren tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Het is belangrijk dat Ganga zich bewust is van de noodzaak om zijn herinneringen juist weer te geven, want levensverhalen zijn wetenschappelijk ‘lastig’, ze zijn subjectief en gekleurd. Ter voorkoming van de valkuilen ‘subjectiviteit’ en ‘gekleurde bril’, dienen deze altijd gecheckt te worden. Bovendien moeten ze in een context geplaatst worden. Verifiëren en vergelijken kan dus door middel van ‘harde middelen’, zoals kranten, archieven en internet. Bovendien zullen de oudere lezers van dit boek vaak Ganga’s herinneringen herbeleven. Mijn moeder is zo een voorbeeld. Ze is ongeveer tien jaar jonger dan Ganga en heeft het boek met plezier gelezen. Zij vindt de herinneringen van Ganga herkenbaar en deze zijn nostalgisch. Als meisje van de Koningstraat en zelf ook ex-onderwijzeres herkent zij vele episodes die in het boek zijn beschreven.

read on…

Tjait Ganga beschrijft zijn leven

Souvenir van een verleden is een boek waarin Tjait Ganga in meer dan dertig episodes zijn leven beschrijft. De 77-jarige Ganga geeft vanuit zijn beleving een blik op de Surinaamse maatschappij van de afgelopen 77 jaar. Huis, familie en opvoeding komen aan de orde, maar ook flora en fauna, cultuuruitingen, de sociale omstandigheden en het multiculturele samenleven.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter