blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Galibi

Bibliotheken bedreigd

Bibliotheken lenen boeken uit aan lezers, organiseren ontmoetingen tussen schrijver en publiek en werken in het algemeen aan leesbevordering. Kortom: bibliotheken zijn belangrijk voor schrijvers, en lezers.
De bezuinigingen, in gang gezet door het vorige kabinet, maakt het werk van bibliotheken moeilijker. Vestigingen sluiten omdat gemeenten andere keuzes maken, deskundig personeel verdwijnt en de armslag voor culturele activiteiten wordt in het algemeen veel minder omdat cultuur door de politiek veelvuldig wordt bestempeld als overbodig en duur.
Nu is er een bedreiging die nog veel verder gaat. De gemeente Waterland (onder andere) heeft haar bibliotheekwerk uitbesteed aan het bedrijf Karmac, dat in een aantal provincies bibliobussen uitbaat. Het contract levert de gemeente Waterland een besparing op van 170.000 euro, op een totaal van 350.000 euro. Dat klinkt mooi, maar is dat niet.
Karmac zal het aanbod van boeken beperken en zal geen geld hebben voor iets anders, dan het uitlenen van een beperktboekenbezit.
Dit baart onze vereniging grote zorgen, niet alleen om Waterland. In heel Nederland staan gemeentebesturen voor vergelijkbare problemen als Waterland. De keuze voor deze noodoplossing zal voor hen verleidelijk zijn, met alle gevolgen van dien.
De belangrijkste vragen die schrijvers en vertalers hebben zijn:
– zal de commercieel uitgebate bibliotheek nog aandacht hebben voor de brede Nederlandse literatuur, of overgaan tot de aankoop van alleen bestsellers?
– is er in de nieuwe constructie geld voor leesbevordering, voor ontmoetingen met schrijvers?
– wat gebeurt er met diensten als boekbezorging bij ernstig zieken en gehandicapten?
Hopelijk zal het antwoord op deze vragen onze voornaamste zorgen wegnemen.
Tot slot te uwer informatie: een brief met soortgelijke strekking wordt gestuurd naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vereniging van Letterkundigen
De VvL is een van de drie afdelingen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers Namens deze: Jeroen Thijssen, auteur
Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
T: 020 – 624 0803
E: rijkers@vsenv.nl(Janne Rijkers, coördinator VvL; contactpersoon)
Aanvullende informatie:
          Website van Karmac:
          Formele reactie van Bibliotheek Waterland op overname door Karmac:
          Lunch Standpunt (vanaf 16de minuut): Interview met directeur  Karmac over overname van bibliotheken in Waterland en reactie van auteur Tomas Ross:
          Brief van VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken)  aan VNG:
          Artikel uit Bibliotheekblad. Zie laatste alinea:

Sambura-erfenis vastgelegd op schijf

door Audry Wajwakana 
 
Paramaribo – “Een culturele erfenis die bewaard moet blijven.” Dat hoopt Mark Langaman, bandleider van de Surinaams Cultureel Vereniging Sambura Woyupore te realiseren met het uitbrengen van de eerste cd getiteld ‘Ware boko wome baje rapa’.
De schijf bevat tien sambura-liederen die zo’n dertig jaar geleden gecomponeerd werden door Mark’s opa, Maximilianus ‘Max’ Langaman,

Kennis
Opa ‘Max’ was, volgens Mark, eind jaren tachtig en negentig dé bekende sambura bandleider in het district Marowijne op feestjes, pur blaka en winti prey. “De liederen kreeg mijn opa als boodschappen in zijn dromen. Maar ook als hij langs het water aan de Marowijnerivier zat kon hij in gedachten verzonken een liedje componeren”, zegt de kleinzoon. De sambura-leider was ook kapitein van het dorp Langamankondre in Galibi. Na zijn overlijden, acht jaar geleden, hebben noch bandleden noch familieleden zijn kennis over de sambura overgenomen. Tot vier jaar geleden, toen Mark een droom kreeg om de culturele erfenis van zijn voorouder niet verloren te laten gaan. “Overal waar ik kwam begon ik spontaan te spelen. Zelfs op het werk”, lacht hij. Met zijn gedrevenheid probeerde hij jongeren te interesseren een sambura-groep te vormen. “Dat heeft veel tijd, moeite en geduld gekost”, zucht hij. “Want, jongeren schamen zich voor hun eigen cultuur.”

Leerproces
Negentien jonge mannen en vrouwen heeft Langaman uiteindelijk kunnen aantrekken voor de oprichting van SCV Sambura Woyupore (Echo van mijn drum) op 21 januari 2011. Met zijn dertig jaar is Langaman de jongste sambura-bandleider. Hij zegt het een eer te vinden om als jongste een pur blaka te mogen leiden. De liedjes op de cd gaan allemaal over de natuur, leefomstandigheden van inheemse gemeenschappen en de zoektocht naar vrede. Het eerste lied ‘Ware boko wome baje rapa’ is tevens de titel van de schijf. Dat lied betekent letterlijk: ‘ik ben aan het leren’. “Daarmee willen we aangeven dat we in een leerproces zitten.” Langaman geeft aan dat hij tot nu toe goede reacties heeft ontvangen over de schijf. “De ouderen herkennen de liedjes die mijn grootvader vroeger zong.” Hierdoor krijgt de band uitnodigingen voor culturele optredens in binnen- en buitenland. Op 21 juli en 2 augustus vertrekt de groep naar Frans-Guyana om een grote pur blaka bij te wonen, waar veel kapiteins en dorpsbesturen aanwezig zullen zijn. De cd is voorlopig alleen bij de bandleden verkrijgbaar.

[uit de Ware Tijd, 12/06/2013]

Jaar van het Voorlezen

Nog een paar weken en dan is het zo ver: 2013 is het Jaar van het Voorlezen. Onder het motto “Wij gaan voorlezen” wil de Nederlandse Leescoalitie een jaar lang laten zien hoe leuk en belangrijk voorlezen is, leuk en belangrijk voor iedereen. De Leescoalitie is een samenwerkingsverband van Stichting Lezen, CPNB, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen & Schrijven.
Op 23 januari gaat het Jaar van het Voorlezen officieel van start, met een extra feestelijke – de twintigste!- editie van Het Nationale Voorleesontbijt en De Nationale Voorleesdagen. Maar ook eerder al zijn er bijzondere activiteiten.
Bibliotheek Galibi
Op de vers gelanceerde, speciale site www.jaarvanhetvoorlezen.nl kunt u precies volgen wat er allemaal gebeurt. Meer nog, wij hopen dat u geïnspireerd raakt ook zelf een bijdrage te leveren aan het Jaar van het Voorlezen. Op dezelfde site kunt u andere enthousiaste leesbevorderaars via de Kalenderlaten weten wat u gaat doen. Theatermaker Niels Brandaan Cotterik bijvoorbeeld heeft dat al gedaan. Hij staat met theatervoorstelling Dierenpraat, een ode aan Armando op 12 januari in De Speeldoos in Baarn. Mocht u nog op zoek zijn naar ideeën en tips, kijk dan op de site. Bij Over het Jaar van het Voorlezen staan suggesties voor de organisatie van activiteiten. Soms is de stap van een leuk plan naar een activiteit minder groot dan u denkt.
De Leescoalitie zal gedurende heel 2013 door middel van een publiekscampagne aandacht besteden aan voorlezen. Niet alleen via traditionele media, maar ook op YouTube en via sociale media. Nieuwsgierig? Volg ons via Facebook ofTwitter.
Op de website jaarvanhetvoorlezen kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Inheemse voorwerpen dreigen te verdwijnen

door Gilliamo Orban

Paramaribo – Inheemse jongeren lijken niet geïnteresseerd te zijn in de gebruiksvoorwerpen, waarmee hun voorouders eeuwenlang het leven in het bos hebben getrotseerd. Ook veel ouderen lijken niet te proberen om de jeugd te overtuigen van het belang van het behoud van hun cultureel erfgoed. Het gaat om onder meer de matapi, manari, de op handgeweven en geknoopte katoenen hangmat, pijl en boog en kurkuru.

“Er is geen nieuwe aanwas van jongeren die deze gebruiksvoorwerpen willen vervaardigen en gebruiken. Hierdoor gaat een deel van onze cultuur in rook op”, jammert Harriet Vreedzaam-Joeroeja, basya van Pierrekondre Kumbasi.

Harriet Vreedzaam-Joeroeja, basya van Pierre Kondre Kumbasi, legt uit over de geweefde hangmat uit, terwijl de jonge inheemse Cylene France, medewerker van de Vids, het kunstwerk bewondert. (Foto:  Claudio Barker)


Daarom heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) vrijdag een expositie gehouden over inheemse gebruiksvoorwerpen in het gebouw van het Institute for Graduate Studies. “We willen dat het nut van onze voorwerpen niet verloren gaat en we het belang van een stuk cultuur inzien”, benadrukt de basya van Pierrekondre Kumbasi.

Zij haalt aan dat de Vids reeds is gestart om tweetalig onderwijs in te voeren op de basischolen, waarbij kinderen wordt geleerd om in het inheems te tellen. Een pilotproject wordt nu uitgevoerd op de onderwijsinstellingen te Galibi en Powakka. Galibi heeft twee Kalinya dorpen (Langaman en Christiaankondre) terwijl Powakka een Lokono gemeenschap is. Ook is de Vids van plan om jongeren van dorpen te leren hoe ze de gebruiksvoorwerpen kunnen vervaardigen.
Vreedzaam-Joeroeja benadrukt dat de voorwerpen worden gemaakt van materiaal uit de natuur. “Inheemsen en de natuur gaan hand in hand. Daarom zullen we nooit toestaan dat onze bossen worden vernietigd”, haalt Vreedzaam-Joeroeja aan.

[uit de Ware Tijd, 13/08/2012]

Margaretta Pos – Galibi

The open boat drifted in to shore under cover of darkness and slipping over the side, we waded onto the beach in French Guiana. I didn’t have a visa, or even my Australian passport with me, so I was entering French territory in South America illegally but I didn’t think about it.


I was thinking about my father.

It was June, when the sea turtles make their annual pilgrimage to the equatorial region to lay their eggs and we went ashore silently for fear of disturbing them. We had crossed the Marowijne River from Galibi, in Suriname, at its vast mouth into the Atlantic Ocean. It took an hour in one of the big, motorised canoes that ply the river, with the boatman cutting the engine for a quiet landing. There were no life jackets. Not that it really mattered, I told myself, because of the possibility of piranhas lurking beneath the surface of the water. Even scarier was the thought of one of my father’s stories, of being in a canoe when a huge, plate-sized tarantula materialised from under an empty seat.

My father, Hugo Pos, had visited Galibi in 1975 when in Paramaribo for the former Dutch colony’s independence celebrations. Finding it overwhelming, he left the capital for Albina, a small town on the Marowijne where he’d enjoyed family holidays before leaving his homeland for Holland. It was the perfect place to escape from the hullabaloo, and about which he was to write: Albina was, as I had known it always, peaceful, sunny, imperturbable, with just a little life happening by the riverbanks, where Indian and Bush Negro boatmen moored or prepared for a new journey along the river.

He couldn’t relax however, and engaged an Indian boatman for an expedition to Galibi, planning to spend the night there on a coconut plantation. Once highly productive, he found it badly run down but was welcomed politely, if unenthusiastically, by the couple living in the manager’s house – Marinus and Louise – who offered him a drink.

He raised his glass to the country’s independence and his hosts gave him a strange look: ‘The Indians,’ Marinus started to say, but nothing followed. Talkative they were not. I had to guess what they wanted to say. It could be that their words had no meaning, that the emptiness of their existence in this decaying plantation had also settled on their use of words. Again Marinus started. ‘The Indians,’ but again he stopped. Did he want to say that between the Indians and the recent declaration of independence there was an unbridgeable chasm? … My ears were still ringing with the big words and speeches I had heard in Paramaribo. It was all nation building, national brotherhood, and nation above all.

Three decades later, I knew the future had not fulfilled its promise of national brotherhood, but I was focussed on my father’s story and my initial destination of Albina. It was the wet season and we jolted along the pot-holed, waterlogged dirt road in a battered old mini bus until we reached our lunch stop, when it teemed with rain and delayed our departure. One of the others on the same expedition pulled out a paperback. To my astonishment it was a copy of one of my father’s books, De Ongewisse Tijd- Uncertain Times – and in it was his story about Galibi.

“I’m his daughter,” I said.

I explained that I was born in Tasmania during his short-lived, post World War II marriage to my Australian mother. In turn, my fellow traveller was astonished and we embraced, delighted by the coincidence of our journey together in the author’s footsteps.

There is a photo of my father on the back cover, taken in Albina. On the front, there’s a photo of a rusting, tin shanty next to a billboard: Bienvenue au Suriname. Welcome to Suriname … but for anyone crossing the river from French Guiana, it’s a dispiriting scene.The photos were taken in 1997 when Hugo returned to Albina after an absence of more than twenty years, after the civil war that had killed the early promise of nationhood. It was after this trip that he wrote the Galibi story, in which he said: There is nothing left of Albina. The village will be rebuilt eventually, but the picturesque waterfront will not be there.

A decade later, I am there and Albina is a sprawling shantytown. But he is dead and I cannot tell him.

The market was in full swing with local produce and cheap goods from China, made by the poor for the poor for the benefit of someone else. It was a shock to find ubiquitous Chinese goods flooding into this small town known to few and I was glad to find a stall selling the hats favoured by both Creoles and Bush Negro women – descendants of slaves who escaped into jungle – made from brightly coloured, starched cloth, folded and pinned in an African style. I rejoined my companions wearing a hat and one of our group took a photo of me with my father’s book, before a downpour washed out the starch and the fabric flopped over my eyes, shutting out the squalor of his once beloved retreat.

We went from Albina to Galibi by motorised canoe, arriving at dusk when the mosquitoes were humming a vengeful song. We slathered ourselves in tropical-strength repellent high in toxic diethyleoliame, but it was better than being bitten at Warana Lodge, where we shared small, hot, airless bedrooms, each with two hard, narrow beds.

Dinner was prepared by local villagers and served by Hubert, our Carib Indian guide, who surprised us by saying he had a two-year old daughter in Paris. A French anthropologist had spent a year in the region studying local customs, particularly musical traditions and his daughter, a dancer, had come on a visit and stayed for several months. Hubert had little education, but like many Indians on the Suriname side of the Marowijne who criss-cross the river, he could speak some French and they became friends, then lovers. When she returned to Paris, she had given birth to a child. He planned to visit them; they might marry, he might even stay in France.

Hubert spoke animatedly about his daughter, of how she would be brought up with two cultures. He was tall, lean and handsome and I imagined him falling in love with the dancer and she with him. The child must be beautiful and I asked to see a photograph of her. To my surprise, Hubert fell silent before saying he had none with him. Lying on my bed that night, under a mosquito net with holes in it, I wondered if the child would visit her father’s village when she grew up, just as I was visiting my father’s country. But as I drifted off to sleep, my thoughts returned to my father’s story, to Marinus and Louise, and I wondered about their lives in this remote place.

Remote as it was, Galibi was an Allied intelligence post during World War II. Suriname is rich in bauxite, needed in the United States for the wartime production of planes for the Allies. French Guiana, however, was under the Vichy regime and provided a base for German raiders deployed in the Atlantic to sink the bauxite cargo ships. A few brave men risked their lives in crossing the river, to pass on information gleaned about German shipping movements. One who dared was a fearless, handsome young man called Jean Christophe. What fate eventually befell him, Marinus and Louise told my father, they didn’t know, but when they had a longed for child, they named him Jean Christophe.

The conversation moved on. It was the wrong season, but my father said he hoped to return one day to see the turtles laying their eggs in the sand.

“The warana,” Louise whispered. The sea turtles.

“Jean Christophe.”

Walking up to the house from the river, my father had seen a tombstone in the garden:

Mort pour la defense des tortues

Friend of the turtles

God save his soul

When Louise whispered ‘Jean Christophe,’ he realised the inscription was for their son. Their beloved only child. And at the mention of his name, a torrent of words poured from their lips. They talked animatedly about their son, who grew up with the local Indian children. When he was older, the boy daily crossed the river to French Guiana to go to school in St Laurent and became fluent in French. He developed an intense interest in the natural world and read books in French on the subject which they bought him and which they showed my father with pride, books they themselves were unable to read.

The boy spent many nights with the Indians on the beaches on either side of the mouth of the river. They collected turtle eggs, to eat and to sell, while he tried to protect the eggs, from them and from their dogs. And when the eggs hatched, he tried to help the baby turtles reach the sea, shocked that the mother turtles had so carelessly abandoned their eggs. Tragically, he met an unknown fate. It was thought that he swam too far into the ocean while shepherding baby turtles to safety and was killed by sharks. His body was never recovered but fishermen caught some of his luxurious, curly hair in their nets and gave it to his grieving parents, who buried it beneath the headstone.

“He must have been a wonderful boy,” my father said to his parents. “May I see a photograph of him?”

They fell silent. The atmosphere was so highly charged that with a gesture of regret, my father left the house and spent the night on the beach where mosquitoes feasted upon him. Penance, he thought, as he wondered why they were so upset. He had wanted to see a photo of the boy to bring him to life. He came to the conclusion that for them, to produce a photo of their son would have the opposite effect; it would not be an affirmation of life but proof of his death.

When my father returned to Galibi in 1997, Marinus and Louise were dead. Walking around the grounds he noticed the tombstone for their son was gone and asked the elderly Creole woman living in the derelict house what had happened to it. She was astonished: Their son? Where did you get that idea! They had no son. In a flash, he realised that in their loneliness, they had invented a son, an extraordinary, special, unique child. And he understood that in asking to see his image, he was the unintentional cause of his death.

I imagine that Marinus and Louise, after my visit, because of a simple question, were confronted with the unreality of his existence and removed the tombstone, and maybe even threw it into the river. This was a completely different kind of death, so complete that it dragged away the whole of Marinus and Louise’s past existence. For them, there was no more Jean Christophe, life with him was over; so was theirs. I, who was the cause of his death, am now the only person who can make his life continue … not with a memorial headstone, but as a presence, on the beaches of Galibi, with the turtles.

When he finally saw the turtles, which he did on this visit, he refrained from taking any photographs. He couldn’t. It would be sacrilege, he thought, given what had happened. Instead, he wrote a story, in which to bring Jean Christophe to life.

Without the burden of Jean Christophe’s ghost, I took a lot of photographs.

The turtles were laying their eggs on the French side of the Marowijne and we rose early to get there before dawn. It was cool and clear and we passed the twinkling lights of St Laurent that seemed to reflect the wondrously starlit sky. Arriving at our destination, we waded ashore and waited. Suddenly, a huge leatherback turtle rose out of the water and with rowing motions of her front legs, laboured up the beach and began digging in the sand. After the effort exerted in making a hole, the turtle went into a trance before laying her eggs. Coming out of it, she covered the hole with sand, again with the strange rowing motion, and headed back into the Atlantic. As the dawn shimmered over us, dozens of turtles heaved themselves out of the water and up the beach, repeating the same ancient ritual.

To my horror, a pack of village dogs burst onto the beach, barking in excitement whenever they found a nest, digging frantically and devouring the eggs. At the same time, a party of French scientists suddenly appeared from a village just out of sight. They ignored the dogs, erected a transportable pulley system and when a turtle went into a trance nearby, they moved swiftly. A needle was inserted into her to withdraw a phial of blood for research, she was measured; the flap in front of her pouch was opened and the eggs, and there were dozens, were removed by a scientist lying on the beach behind her. The lifting device was then placed over her, a harness fitted and she was winched into the air. The scales recorded 435.6 kilos. Lowered to the ground, she came out of her trance and returned immediately to the sea.

 

One of group had a questionnaire in case of meeting eco tourists on the beach, of which we were the only ones, and he approached me. He was young, earnest and handsome, twenty years old, with thick, curly hair. Studying at the Sorbonne, he had volunteered for the project and had fallen in love with the turtles. Such extraordinary, prehistoric creatures, contemporaries of the dinosaur, he told me passionately. Endangered ancient mariners roaming the seas; he wanted to do what he could to help them, to save them for generations to come.

The questionnaire was straightforward. Name? Where did I come from? How old? Where did I hear about the nesting beaches? How had I got there? Had my guide told me flashlights were prohibited? That I couldn’t touch the turtles? There were other questions in the same vein and I answered them all, enamoured by his passion, wanting to help him but glad he hadn’t asked if I had a visa.

“Thank you,” he said.

I asked his name.

He gave me a dazzling smile.

“Jean Christophe.”

····················

When I was home again in Hobart, I had my photos printed and spread them all out on a table.Albina. Galibi. Hubert. The group. The river. The beach. The turtles. The French scientists. The bucket of turtle eggs.

Suddenly, my heart skipped a beat.

There before me was a series of a young man, standing beside a turtle, bending over her and crouching protectively beside her as she laid her eggs in the sand.

It was Jean Christophe.

There are three more photos in the sequence.In one, he is crawling beside the turtle as she lumbers back towards the water. In the next, he is swimming beside her. And in the final picture, there is just the sea. He is gone.

·········

Hugo Pos, De Ongewisse Tijd (Uncertain Times), In de Knipscheer Publishers, Haarlem, The Netherlands, 1999. The short story, ‘De Stranden van Galibi’ (The Beaches of Galibi), translated from Dutch into English by Goshwin Pos.

Kenneth Zandvliet – Galibi

Onderweg terug ….

De korjaal baant zich een strakke weg door het kalme water

Vanaf het witte strand, waar de ochtendzon een flirt maakt met mijn bronzende lichaam, trommelen bevriende indianen nog een laatste afscheidsgroet

Papegaaien lijken een ritueel boomspelletje te spelen
Terwijl een zilte zwoele wind mijn lippen teder zoent

Ik begin mij stilletjes af te vragen hoever volmaakt geluk echt reiken kan
Ik bloei, gloei en ervaar zowaar een ritme in het zacht klotsende water van de Marowijnerivier
Alles balanceert hier in een bijna mystiek evenwicht

Even schrik ik lichtelijk op om het beeld van de vroege morgen, toen de lederschildpadden geen betonnen kolossen bleken te zijn
Maar de klanken van de bootsman, die zijn lied zingt over boto’s en skwala’s verzachten direct mijn ontzagwekkende angst

Verderop krult een luiaard ineen en klampt zich stevig vast aan de takken van de machtige kankantri, terwijl hij al blind is van slaap

Gelijkend dolfijnen gaan kolibries de sprint aan met onze boot
Vederlicht worden zij door de wind gedreven
Het opkomende zonlicht weerkaatst een duizelingwekkende schittering van hun onuitspreekbare kleuren
Maar als de gids bijna indolent uit lighouding opstaat en zich languit begint te strekken, zwaaien zij plotseling, als door een kompas gedirigeerd, sierlijk en elegant zijwaarts af, waarna de gids luidkeels roept: “Albina, wi doro!”

 

Galibi. Foto © Michiel van Kempen

.

Bibliotheek in Galibi

suriname-131

Galibi. Foto © Michiel van Kempen

Op zaterdag 29 mei is in op Galibi aan de monding van de Marowijnerivier (de grensrivier die Suriname scheidt van Frans Guyana) een bibliotheek geopend voor de bewoners van de twee dorpen daar, Christiaankondre en Langamankondre. De bibliotheek is voorlopig gevestigd in het gebouw van de bestuursdienst. Schrijversgroep 77 was uitgenodigd voor de opening en werd vertegenwoordigd door de dichter Sombra. Namens S77 overhandigde Sombra een pakket boeken. O.a. Thea Doelwijt en Walther Donner hebben boeken geschonken voor het pakket. Ook de verzamelbundels van S77, Diversity is Power deel 1 en II, maakten deel uit van het geschenkpakket. Verder heeft S77 kortingen aangeboden bij aankoop van boeken van verschillende S77 schrijvers. De bibliotheek heeft de schrijvers gevraagd om vaker naar Galibi te komen om het lezen te promoten.

.[Bericht bewerkt naar bericht van Schrijversgroep ’77]
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter