blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Fonds voor Cultuurparticipatie

Rijkscultuurfondsen vergroten bereikbaarheid in Caribisch deel Koninkrijk

De zes rijkscultuurfondsen – Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds – zijn een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG), met als doel de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter