blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Evangelische Broedergemeente

Alles voor een tijd

Alles voor een tijd. Een beschouwing van een vervlogen eeuw met spanning, humor, drama en geluk, geloof, hoop en liefde is geschreven dankzij de levende God van de Bijbel die de auteur de opdracht heeft gegeven om als zijn instrument te dienen. read on…

Ala kerki bun – Alle kerken zijn goed

door Nico Eigenhuis [naar aanleiding van een reis in Suriname in maart/april 2018]

Aan de Keizerstraat in Paramaribo is naast de Synagoge een Moskee te vinden. Deze combinatie is redelijk uniek in de wereld, en de uitkomst van zo’n 300 jaar “volksplanting”. In Paramaribo zijn veel verschillende kerken te vinden. Het in kaart brengen van alle geloven en hun historie aldaar is dan ook bijna onmogelijk, maar desondanks treft u onderstaand een aanzet. read on…

110 jaar Noorderstadskerk

Vandaag, 12 november 2016, herdenkt de EBG in Suriname het 110-jarig bestaan van de Noorderstadskerk. De wijkgemeente werd dus in 1906, toen aan de noordgrens van Paramaribo met kerk, pastorie en zondagsschool opgericht. De kerk heeft een totale lengte van 25 meter en is 13 meter breed. De spitse vorm van de toren met de kerkbel is heel bijzonder en markant voor het gebouw.

read on…

Vier maanden in Suriname (1915)

vier-maanden-in-suriname

Vier maanden in Suriname. H. Weiss. Nijkerk: G.F. Callenbach, 1915

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat het boek Vier maanden in Suriname, van de Herrnhutter zendeling H. Weiss verscheen. Weiss, een Duitser, werkte gedurende lange tijd, vanaf 1896, in Suriname. Daarna werkte hij in Nederland als secretaris van de Evangelische Broedergemeente (EBG) in Zeist. Maar in maart 1914, slechts een paar maanden voor het begin van de Eerste Wereldoorlog, bezoekt hij Suriname. Dit boek is een verslag van zijn verblijf in Suriname.

Klik hier voor het vervolg

[van Buku Bibliotheca Surinamica, 16 september 2015]

Kersten viert 246-jarig bestaan

Paramaribo – Tijdens een drukbezochte dankdienst werd op 29 juni jl. in de Grote Stadskerk het feit herdacht dat de firma Kersten precies 246 jaar geleden werd opgericht door de Hernhutterzendeling Christoph Kersten. De Coördinatiegroep Stuiting Verkoop Warenhuis Kersten maakte van deze bijzondere gelegenheid gebruik om met de gemeenschap, maar in het bijzonder de leden van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, nogmaals stil te staan bij het doel waarvoor deze zendingsfirma in 1768 werd opgericht, namelijk “geheel en al ten behoeve van het zendingswerk.” pag. 79 Zaken, zending en bezinning Albert Helman. Dit maakt Coördinatiegroep Stuiting Verkoop Warenhuis Kersten, Agnes Ritfeld bekend in een persbericht. read on…

EBGS zoekt hulp voor behoud archiefmateriaal

Voorzitter van de archiefcommissie van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) Edgar Loswijk heeft met bestuurslid Richenel Deekman een bezoek gebracht aan minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (Biza). De delegatie heeft bij het bezoek aandacht gevraagd voor het documentatiecentrum van de EBGS en de gebrekkige huisvesting van het archiefmateriaal. read on…

Zending en zaken, missie en ontwikkeling

door Els Moor

 

Het grote gebouw van de firma C. Kersten & Co. NV stond al een tijd leeg, toen de internationale Moravian Church Foudation (MCF) het stiekem verkocht voor elf miljoen US-dollar aan een groep Chinese ondernemers. Het hele bedrag zal op 1 juli aanstaande binnen moeten zijn. Tot die datum is er misschien nog een heel kleine kans dat de verkoop niet doorgaat.
Daarvoor ijvert een actiegroep van Surinaamse ebg-ers. read on…

‘Een baken in de samenleving’

door Christine F. Samsom

Wie op de website van de MAS gaat, zal verschillende berichten aantreffen over bakens en boeien waar iets mee aan de hand is. De bakens geven aan welke route voor de scheepvaart veilig is om de monding van een rivier in of uit te varen. Vaak zijn ze voorzien van lichten. Het Comité Christelijke Kerken (CCK) is al ruim zeventig jaar een lichtend baken in de samenleving. Opgericht in 1942 door initiatiefnemers uit de vier grootste christelijke kerken: de hervormde kerk, de evangelische broedergemeente, de evangelisch lutherse kerk en het rooms-katholiek bisdom Paramaribo, later uitgebreid met de anglicaanse kerk en het leger des heils, heeft het CCK een bijzondere plek veroverd in de Surinaamse samenleving. read on…

Kersten moet van ons blijven

door Carry-Ann Tjong-Ayong

Zodra ik in Suriname ben is er een demonstratie die mijn aandacht trekt. Nu is het de verkoop van het warenhuis C. Kersten en Co, dat al 245 jaar van de EBG is. Hier hebben mijn ooms in de “Gele Kost” , het internaat, gezeten, hun schoolopleiding gehad en mijn oom Leo heeft jarenlang als boekhouder met strenge hand de financiën beheerd. Toen ik in Groningen studeerde, kwam ik in mijn vakanties naar huis en had er een vakantiebaantje.
Mijn hele familie was Anitri, Hernhutter. Ik was net als mijn broers en zusjes in de aangrenzende Grote Stadskerk gedoopt door ds Polanen met zijn bulderende stem, waardoor ik de kerk bij elkaar brulde. Later als schoolmeisje liep ik met Ouma Carootje op zondagmorgen naar de kerk, een wit strohoedje op mijn vlechtjes en op mijn zestiende deed ik in Zeist mijn geloofsbelijdenis.
Maar in mijn schooltijd fietste ik regelmatig naar Kersten voor schriften en ander schoolmateriaal in opdracht van de concïërge, die zo mijn spijbeluitstapjes authorizeerde.
Dit alles schoot door mij heen, toen ik woensdagmiddag tussen de demonstrerende gelovigen op de stoep bij Kersten zat en luidkeels “Voorwaarts Christenstrijders!” zong. Het pand is verkocht aan de groep Chinezen, zonder medeweten van de coordinatiegroep, die vooral de grond als heilig beschouwd, naast de kerk. De banken die voor het geld moeten zorgen zijn bovendien nog in gebreke gebleven. Een dialoog met twee overgekomen leden van het Uniteitsbestuur lijkt onmogelijk. Dus staat de groep demonstranten onder leiding van Carl Breeveld strijdvaardig te betogen. Geen Chinees hoogbouwmonster op onze grond.
Cat 19/3 2014
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter