blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: essay

Boekpresentatie Na de komma – Shantie Singh

Over het boek Na de komma – Hindostanen en de erfenis van het kolonialisme

Dit boek is mijn persoonlijke pleidooi geworden voor meer erkenning en zichtbaarheid van het Hindostaanse verhaal in Nederland. Met de excuses voor het slavernijverleden zette de Nederlandse overheid een komma, geen punt.

read on…

Badal van Anil Ramdas als plaats delict

door Astrid H. Roemer

Hoe is het Karin Amatmoekrim toch gelukt om op een gegeven moment los te komen van LEVEN & WERK van Anil Ramdas?! Hoe omzeil je een ‘zwart gat’  zelfs als je lichtvoetig door het leven gaat zoals zij. Haar promotie is succesvol geweest en zelfs zo dat er van het proefschrift een populaire publieksversie in de boekhandel ligt. In wat voor land leef ik eigenlijk? is niet zo comfortabel als ik eerst dacht niet wetend wat mij te wachten stond. Ik ken Anil Ramdas niet persoonlijk, had niet echt belangstelling voor zijn krantenstukjes, kijk zelden televisie, ben een radiofreak maar vond hem ook op dat medium een aansteller. Maar omdat hij in hetzelfde land geboren is als ik, vergaf ik hem alles. Zelfs toen hij in zijn eerste essaybundel 1992 De Papegaai zoiets, mij zonder schroom wegzette als ‘gestoorde vrouw’; ik vergaf hem het feit dat hij niet in staat bleek te zijn zelfs een goed fictief kortverhaal te schrijven maar brutaal de Surinaamse Literatuur verwierp alsof het kleuterwerk was van laagbegaafde landgenoten van hem, het soort met krullend haar welteverstaan.

read on…

A Matter of Identity: Anil Ramdas and his autobiographical Novel Badal

by Kees Snoek

On 16 February, 2017, Anil Ramdas (1958-2012) was commemorated in Amsterdam, precisely five years after his suicide. This Surinam born author and media personality of Hindustan ancestry, had developed in the course of the years into a thought provoking intellectual, popular with the progressive elite of the time. The themes he cherished in the essays he wrote for the press and his work for Dutch television were migration and identity, the values of western civilisation and the need for civility. On his return to the Netherlands, in 2003, after a three year stay as a correspondent in India, he became aware that the general cultural atmosphere had changed and that tolerance for immigrants had diminished. It made him question his own role as a ‘non-western intellectual’.

read on…

Rekenschap tegenover monopolisering van leed

Slavernijverleden en de doorwerking ervan worden veelal in één adem genoemd, maar hoe dat precies werkt is meestal veel minder duidelijk, stelt Rachid A. Abdullah Khan. “Wanneer we onze hedendaagse maatstaven klakkeloos op het verleden toepassen, schudden we vrijwel de hele tijd afkeurend ons hoofd. Kijken naar de waarden en normen die in een bepaalde tijd golden, wil niet zeggen dat je geen enkel oordeel kunt vellen.” Een lang essay.

read on…

Essaywedstrijd Para Federatie over slavernijverleden

De Federatie Para Plantages schrijft een essaywedstrijd uit met als onderwerp: Vragen over het slavernijverleden. De eerste prijs bedraagt 200 euro.

read on…

In het teken van drie zwarte schrijvers

door Jerry Dewnarain

Zwart en vrouw

In september 2022 wordt Tsitsi Dangarembga schuldig bevonden aan het ‘aanzetten tot openbaar geweld’ in de hoofdstad Harare, Zimbabwe, waar ze in 2020 vreedzaam protesteerde tegen staatscorruptie. Misschien hebben haar vervolging (ze kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf) en het politieke klimaat eromheen haar nieuwe essaybundel Zwart en vrouw geïnspireerd.

read on…

Boeli van Leeuwen in zijn tuin

door Klaas de Groot

Als een onvoorspelbare tijdbom beweegt de Apollo 13 half april 1970 door de ruimte, terwijl schrijver Boeli van Leeuwen naar de radio luistert om het laatste nieuws over de lotgevallen van het ruimtevaartuig niet te missen. Maar hij  ondergaat tegelijkertijd een eigen gedachtestroom. De voortgang ervan wordt geregeld onderbroken door de krakende radio. Het is ook bijna een jaar nadat Willemstad brandde ten gevolge van de onlusten die op 30 mei 1969 het eiland voor altijd zouden veranderen. Zijn gedachten worden vooral beheerst door de gebeurtenissen van die dag. De dag die voor een cesuur zorgde in zijn leven en waarop hij, naar eigen zeggen, zijn onschuld verloor. Het was ook het moment waarop de  treurnis toesloeg niet in de gaten te hebben gehad dat de onlusten even onafwendbaar waren als “een aardbeving of een orkaan”.  

read on…

Utrecht: Internationaal Symposium over Kerk en slavernij

Verslag van het Internationale Symposium over Kerk en slavernij in de Utrechtse Domkerk, 1 juni 2023: “Een vragensteller uit het publiek wilde graag weten waarom vertegenwoordigers uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland vaak zo’n agressieve toon aansloegen.”

read on…

Grondenrechten inheemsen in driehoekskrachtenveld

door Jack Menke

Er zijn vanaf 1975 tot mei dit jaar talrijke initiatieven (met onder meer gran krutu’s, commissies en initiatiefwetten) ondernomen met als eindresultaat: geen erkenning van inheemse en tribale volken. Waarom stranden vanaf de onafhankelijkheid initiatieven voor de erkenning van grondenrechten voor inheemse en tribale volken?

read on…

Eternal ereschuld of the spotless mind

De parlementaire enquêtecommissie stelt dat er sprake is van een ‘ereschuld’ tegenover Groningen. Saskia Pieterse legt de koloniale én paternalistische wortels van die term bloot. In haar essay laat ze zien dat zowel sentimenteel schuldbesef als strenge begrotingsdiscipline al sinds de koloniale tijd onderdeel zijn van de Nederlandse politieke verbeelding. 

read on…

Anil Ramdas Essayprijsvraag

Thema: ‘In wat voor land leef ik eigenlijk?’

Schrijvers maken weer kans op de Anil Ramdas Essayprijs. Het thema is ‘In wat voor land leef ik eigenlijk?‘. Het winnende essay wordt gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 2000 euro.

read on…

Caribische identiteiten: ‘Terugkeer naar het geboorteland’

Aimé Césaire, 1931-2008

door Fred de Haas

Exotisme, pseudo-Afrikaans, de echte kleurling, dood van de ‘négritude’, de innerlijke strijd van Aimé Césaire, terugkeer naar het land van geboorte, de taal van Césaire, assimilatie met Frankrijk, identificatie met Haïti, een Frans-Caribische bloemlezing.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter