blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Eman Mike

Zeven Arubaanse dames en een Nederlandse dominee vertaalden in 1916 het Nieuwe Testament in het Papiaments

door Wim Rutgers

“Een van de belangrijkste gebeurtenissen
uit de geschiedenis van het Antilliaanse Protestantisme.”
Dr. J. Hartog: Mogen de eilanden zich verheugen

In het oude Protestantse kerkje van 1846 aan de Wilhelminastraat in Oranjestad bevindt zich een klein bijbelmuseum, waar zich een exemplaar met een donker omslag bevindt, dat ondanks zijn eenvoudige uitstraling van groot belang is voor de kerkgeschiedenis van de inmiddels tweehonderd jaar bestaande Protestantse Gemeenschap van Aruba. Het betreft de oudste en waarschijnlijk enige Arubaanse Protestantse vertaling van het complete Nieuwe Testament van de Bijbel, vervaardigd door zeven Arubaanse dames en een Nederlandse dominee.

read on…

Nos mes por?

door Fred de Haas


Onlangs is er een rapport verschenen van de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) waarin, gebaseerd op verifieerbare bronnen, een onthutsende analyse wordt gegeven van de ondeugdelijke bestuurspraktijken in de afgelopen 30 jaar, de tijd na de Status Aparte.

read on…

Mike Eman in Nieuwspoort, Den Haag

door Fred de Haas

Onlangs was ik aanwezig op een geanimeerde bijeenkomst van het bloesemend Genootschap Nederland-Aruba in Den Haag. De Arubaanse premier had de uitnodiging van het Genootschap aanvaard om op 3 december jl. in Nieuwspoort een spreekbeurt te houden over de betrekkingen binnen het Koninkrijk en tussen Aruba en Nederland in het bijzonder. Dat beloofde wat. Laat dat maar aan Mike over. Hij had de leermeester van Lubbers kunnen zijn. read on…

Nederland is buiten zijn boekje gegaan

door Jeannette van Ditzhuijzen

Het koninkrijk kan alleen ingrijpen in de Arubaanse begroting als er een structureel onaanvaardbare situatie is ontstaan die tot acuut gevaar leidt. En daarvan is volgens staatsrechtsgeleerde Arjen van Rijn geen sprake. Nederland is buiten zijn boekje gegaan.

Het koninkrijk gaf een aanwijzing aan de Arubaanse gouverneur om de begroting niet te tekenen?  read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter