blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Elahi Jaswina

Congres Sarnámi Cultuur 2018: 1, 2 en 3 juni in Den Haag

De ontwikkeling van de Sarnámi cultuur in 145 jaar

Op 1, 2 en 3 juni vindt een uniek congres over de Sarnámi cultuur plaats in Den Haag, het wordt één maal in de drie jaar georganiseerd.

Centrale thema daarbij is: Hoe heeft in 145 jaar de Sarnámi (Hindustaanse) cultuur vorm en inhoud gekregen en wat houdt deze precies in? Wat zijn de specifieke uitingen, zowel oraal als schriftelijk, of in andere vormen van expressies? De bedoeling is om tijdens de aftrap van het driejaarlijks congres stil te staan bij de vraag hoe het Sarnámi erfgoed thans eruit ziet. Wat zijn de kenmerken en hoe manifesteert dit zich in de beide landen waar Hindustanen zijn neergestreken. read on…

Sarnámi ke Raat

Optreden Jit Narain in Den Haag

 

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van het boek Onbeschreven Erfgoed, Perspectieven op de Surinaams-Hindostaanse cultuur. Onder de redactie van professor Ruben Gowricharn hebben een aantal schrijvers verschillende aspecten van Hindostaans erfgoed beschreven. read on…

Oso: Suriname na de 'revolutie'

Van de redactie van de Ware Tijd Literair

Sinds 1982 verschijnt OSO, en het tijdschrift heeft gedurende de 34 jaren van haar bestaan veel aspecten Suriname betreffende aangekaart: op het gebied van taal, politiek, geschiedenis, cultuur, enzovoorts. read on…

Beeld, verbeelding en het zelfbeeld

door Jaswina Bihari-Elahi

Nog niet zo lang geleden werden Indiërs in het westen niet bepaald positief in Bollywoodfilms verbeeld. Ze waren de Indiase taal en cultuur vergeten, sterker nog, ze keken neer op alles wat Indiaas was. Een bekende film waarin dit beeld tot uitdrukking wordt gebracht is Purab aur Pacchim (1970), waarin het hoofdpersonage Bharat naar Engeland gaat en een tijd bij een vriend van zijn overleden vader logeert. De vriend is getrouwd met een verwesterde Indiase vrouw en heeft verwesterde kinderen. Dochter Preeti heeft blond haar, drinkt, rookt, feest (overigens net als alle andere Indiase jongeren in de film). read on…

Eigen websites onmisbaar voor Hindostaanse jongeren

door Roy Khemradj

Voor Hindostaanse jongeren in Nederland blijken eigen websites als Kaise.nl en Indianfeelings.nl van onschatbare waarde te zijn voor de beleving van – en het onderhoud van de eigen identiteit. Ze vinden in deze veilige digitale omgeving, geborgenheid, begrip, cultuur – en religie specifieke informatie, zoeken naar informatie over het geboorteland van hun ouders, er is entertainment (Bollywood). De jongeren discussiëren met elkaar over gevoelige onderwerpen, waar thuis niet makkelijk over gesproken wordt. Verder blijkt dat Hindostaanse jongeren in Nederland niet alleen online relaties opbouwen maar ook offline ontstaan er contacten; uit nieuwsgierigheid of behoefte aan een romantische relatie. Dit is het beeld dat opdoemt uit de resultaten van een onderzoek waarop Jaswina Elahi (1979) gisteren promoveerde aan de Tilburg University. Dit gebeurde op gezag van prof. Dr. Ruben Gowricharn, voorzitter van de Stichting Vorming Multicultureel Kader(SVMK), ook wel de Promotie Kamer genoemd. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter