blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Egger Jerry

The Legacy of Indian Indenture

door Hilde Neus

Eigenlijk is dit het tweede deel van de serie die is voortgekomen uit de conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labour: Past and Present, gehouden in Suriname in 2013. Maar hier op de literaire pagina is het de laatste bespreking. read on…

The legacy of Slavery and Indentured Labour (2)

Deel twee: Moslims onder de Hindostanen

door Jerry Egger

Er worden steeds meer boeken, artikelen en andere publicaties gewijd aan de Hindostaanse immigratie in het Caribische gebied. De groep wordt vaak gezien als een geheel, zonder dat wordt stilgestaan bij het feit dat het om verschillende groepen mensen ging met andere culturele achtergronden en tradities. India is tenslotte een enorm groot land met vele groepen met hun eigen taal en cultuur. read on…

Nummer zes van His/Her Tori, Tijdschrift voor Surinaamse geschiedenis en cultuur

door Christine F. Samsom

Het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van onze Universiteit kwam in november 2015 uit met, hoe kan het ook anders, het nummer 40 jaar staatkundige onafhankelijkeid; Wi mu seti kondre bun van His/Her Tori, Tijdschrift voor Surinaamse geschiedenis en cultuur. Het siert de redactie, bestaande uit de wetenschappers Jerome Egger, Eric Jagdew en Hilde Neus-van der Putten, dat zij tegen de klippen opvarend, toch weer met een prachtig nummer is uitgekomen, een niet geringe prestatie na het eerste-lustrum-nummer over de Grondenrechten. Want in deze tijd in Suriname uitkomen met een boek, zo’n dik tijdschrift kan je gerust een boek noemen, getuigt van moed, doorzettingsvermogen en geloof in eigen kunnen, zullen we maar zeggen! read on…

Adekus brengt vier boeken uit over erfenis slavernij en contractarbeid

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) heeft op zaterdag 4 juni 2016 in het IGSR-gebouw boekenpresentaties gehouden over vier boeken die ze heeft uitgebracht in het kader van de conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labour, die in juni 2013 werd gehouden.
Besloten werd om 46 van de 100 presentaties in boekvorm te publiceren. Deze boeken zijn onder grote publieke belangstelling aan het publiek gepresenteerd. read on…

Van Afi naar Zenobia

door Jerome Egger

In het eerste hoofdstuk van Cynthia Mc Leod’s roman, Zenobia slavin op het paleis, ondergaat de slaafgemaakte Afi een naamsverandering. Zij wordt voortaan Zenobia genoemd door haar blanke meesters. Die konden dat doen want zij was eigendom en de redenering was dat met bezit kon worden gedaan wat men wilde. Het is McLeod’s verdienste dat zij in staat is geweest om deze slaafgemaakten een gezicht te geven in een onstuimige periode in de Surinaamse geschiedenis. read on…

Bij het heengaan van Frank Martinus Arion

Caribische intellectueel, literair kunstenaar, ontwikkelingswerker en vernieuwer

door Jack Menke en Jerome Egger

Frank Martinus Arion, een grote zoon van het Caribisch gebied, Curaçao en Suriname is op 28 september heengegaan. Frank was als intellectueel, literair kunstenaar en ontwikkelingswerker op diverse fronten actief. In Suriname heeft hij aan de wieg gestaan van diverse organisaties, waar onder de schrijversgroep 77 en de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI). Zijn gedrevenheid, intellectuele kwaliteiten en verbondenheid met onze regio blijken uit zijn betrokkenheid bij de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) waarvan hij mede oprichter was in 1977. read on…

Joodse en Surinaamse geschiedenis

door Jerry Egger

De belangstelling voor de Joodse aanwezigheid in Suriname is de laatste jaren toegenomen. Er was altijd al wat interesse in de geschiedenis van Joden omdat hun invloed op de ontwikkelingen van de Nederlandse kolonie groot leek te zijn. Nader onderzoek leerde dat in bepaalde perioden Joden inderdaad op maatschappelijk en bestuurlijk niveau grote invloed hadden vanwege de hoge posities die zij innamen. read on…

DSB: Verbonden, zichtbaar en betrokken 150 jaar dienstbaar aan de Surinaamse samenleving

door Jerry Dewnarain en Els Moor

Inleiding

Dit jaar is De Surinaamsche Bank (DSB) 150 jaar geworden. Ter gelegenheid van dit feit is een gedenkboek uitgegeven. Toen de bank 125 jaar werd, kwam er ook een gedenkboek uit. Dat boek heet Verbonden. Nu, vijfentwintig jaar later, schijnt de bank behalve verbonden aan ook zichtbaar voor en betrokken bij de Surinaamse samenleving te zijn. read on…

Arron en de politieke geschiedenis van Suriname

door Jerry Egger

Een van de dominante figuren in de politieke geschiedenis van ons land voor en na de onafhankelijkheid is Henck Arron. Hij wordt beschouwd als de politicus die de kolonie onafhankelijk maakte en die door slim onderhandelen een groot bedrag wist los te krijgen uit de zakken van de voormalige kolonisator. Zijn naam wordt ook geassocieerd met minder positieve ontwikkelingen na de onafhankelijkheid zoals de stagnatie op sociaaleconomisch gebied en vooral de militaire coup van 25 februari 1980. De biografie die Peter Meel schreef behandelt bijna alle aspecten van het leven van Arron in de politieke arena. read on…

Kappler in Suriname

door Jerry Egger

In de 19de eeuw zijn er verschillende buitenstaanders geweest die naar Suriname kwamen en een boek schreven over het land. August Kappler is daar een voorbeeld van. Hij arriveerde in 1836 en ging in 1842 terug. Kort daarna besloot hij weer te komen en hij vestigde zich in het Marowijnegebied. Deze omgeving had veel indruk op hem gemaakt toen hij daar enkele maanden verbleef. read on…

Vragen en antwoorden over slavernij

door Jerry Egger

.

De stroom van nieuwe boeken en artikelen over verschillende aspecten van slavernij is nauwelijks meer bij te houden. Maar de meeste van deze publicaties zijn bestemd voor een relatief klein academisch geschoold publiek. Ook een groter publiek dat niet alleen bestaat uit nazaten van slaafgemaakten vraagt om informatie over dit onderwerp. De eerste gedachte die opkomt bij het zien van 20 Questions and Answers about Dutch Slavery and its Legacy  is dan ook: goed idee. read on…

Derde uitgave van Surinaamse Rug Joodse Buik

door Jerry Egger

In september 2014 verscheen de derde herziene uitgave van het boek van Wim Egger,Surinaamse Rug Joodse Buik. De eerste druk is van 2009, de volledig herziene tweede druk verscheen in 2012 en nu is er een derde. Een belangrijke toevoeging is de onderscheiding die de vader van Wim Egger, William Arnold, postuum op donderdag 18 september 2014 kreeg van Yad Vashem. Op de medaille staat: ‘Righteous among the Nations’ (Rechtvaardige onder de volkeren). Deze wordt gegeven aan mensen die tijdens de Holocaust hun leven op het spel hebben gezet om Joden te redden. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter