blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Egbers Henk

Henk Egbers: Priester tussen kruis en hakenkruis

De ondertitel luidt: Mozaïek van een leven tussen twee fascistische utopieën. “Wat was in de kern het verschil tussen een paus die de Una Sancta Catholica, een wereldkerk met het alleenrecht op de waarheid, verkondigde en een Hitler die oreerde: ‘Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer’? read on…

Zaterdag meer over ‘Priester tussen kruis en hakenkruis’

Over de mozaïekbiografie van Henk Egbers, Priester tussen kruis en hakenkruis zal op 1 april in het Antilliaans Dagblad een bespreking verschijnen. read on…

Mozaïek van een leven tussen twee fascistische utopieën

Net verschenen is Priester tussen kruis en hakenkruis, een kritisch klerikale geschiedenis van Henk Egbers. De Rooms-Katholieke Kerk heeft als geestelijk instituut vooral in Europa veel van haar macht en kracht moeten inleveren onder invloed van evoluties binnen de maatschappelijke cultuur. Ook haar dogmatische leer is op de beurs van geestelijke invloeden in diskrediet geraakt. Talrijke ‘gelovigen’ hebben deze kerk de rug toegekeerd. Haar keurkorps met priesters als behoeders van dit tijdgebonden geestelijke erfgoed is in de tweede helft van de 20ste eeuw danig geslonken. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter