blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Edenburg Regita

Verbanning toen en nu – Leren van geschiedenis 85

door Hilde Neus

Een van de mogelijkheden van een overheid om mensen het zwijgen op te leggen, is het uitzetten uit het land, oftewel verbanning. De meest bekende persoon die dit overkwam was Anton de Kom. Hij woonde in Nederland, en kwam in 1933 naar Suriname. Zijn komst zorgde ervoor dat groepen, vooral arme Javanen, zich om hem heen verzamelden, en dit was een doorn in het oog van de koloniale overheid. Hij was al aangekondigd als een gevaarlijke communistische revolutionair en relschopper. Vervolgens werd hij opgepakt en drie maanden vastgezet. In mei werd hij uitgezet met het schip SS Renselaer.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter