blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Ecury Boy

Boy Ecurybrug

door Giselle Ecury

Lex Uittenbogaard loopt twee keer per dag in “Nieuw-West” over een tot voor kort uitsluitend genummerde brug naar en van zijn werk en de gemeente Amsterdam riep burgers op om anonieme bruggen in de stad naar iemand te vernoemen. Lex reageerde: hij stelde voor om “nummer 788” de naam te geven van een Arubaanse verzetsheld. Op vrijdag 6 april was het zover: de Boy Ecurybrug is een feit. read on…

Madurolezing 2017 – door Giselle Ecury

Geachte aanwezigen,

Sta me toe u allen zó toe te spreken, als: Geachte aanwezigen, zonder extra aandacht voor sommigen onder ons in het bijzonder. U bent mij allen even lief. Worden we niet vanzelf deemoedig ten opzichte van degenen die we door deze lezing eren? Hun moed tijdens de Tweede Wereldoorlog, hun trouw aan het Koninkrijk der Nederlanden en aan Koningin Wilhelmina, hun aanhoudende, zorgvolle aandacht voor iedereen die moest lijden onder het bewind der nazi’s, doen ons allen immers diep buigen? read on…

Afscheidsrede Staatsraad voor Aruba mr.dr. A.G Croes

Rede bij het afscheid van de Raad van State, uitgesproken door Staatsraad voor Aruba mr.dr. A.G Croes op 1 juni 2016

Om met de deur in huis te vallen: de perceptie op grond waarvan de besluitvorming in het Koninkrijk geschiedt en dien ten gevolge ook de aard van de werkzaamheden van de Raad van State van het Koninkrijk wordt al een halve eeuw bepaald door de stand van de Nederlandse geldkraan. read on…

Segundo Jorge Adelberto (Boy) Ecury

Segundo Jorge Adelberto (Boy) Ecury

(Oranjestad (Aruba), 23 april 1922 – Den Haag, 6 november 1944)

Boy was een Arubaanse verzetsstrijder in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd geboren als zevende van dertien kinderen uit een katholieke familie als zoon van de welgestelde zakenman Dundun Ecury. Hij ging na zijn middelbareschooltijd aldaar in 1937 naar Nederland waar hij een handelsdiploma behaalde op het St. Louis Instituut in Oudenbosch. read on…

Een verloren zoon

(Opgedragen aan Boy Ecury)

door Quito Nicolaas

Langs kelderluiken
marcheerden hoge laarzen,
tussen gestreepte pyama’s
die sneden door de waterplas
van geplenste regendruppels.
read on…

Echte verzetshelden in CBK Zuidoost

George Maduro
Acht portretten van verzetshelden uit de Tweede Wereld Oorlog zijn vanaf donderdag 25 april in het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBKZO) tijdens de tentoonstelling Echte Helden van Herman Morssink. De opening is om 17.00 uur.
De meeste van deze verzetshelden zijn geboren en/of opgegroeid in de toenmalige overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden: Indonesië en Suriname en de huidige zelfstandige Caribische delen van het koninkrijk Aruba en Curaçao. Herman Morssink schilderde de portretten naar voorbeeld van het historisch materiaal, voornamelijk in zwart, wit en grijstinten. Het zijn Boy Ecury, Rudi Jansz, Anda Kerkhoven, Anton de Kom, George Maduro, Truus Menger, Evie Poetiray en Harry Frederik Voss. De tentoonstelling is ontstaan in samenwerking met Stichting 4/5 mei Comité.

Expo over verzetshelden uit de West

Boy Ecury

In de Openbare Bibliotheek in Amsterdam-Zuidoost is vrijdag een tentoonstelling geopend met schilderijen van de verzetshelden uit de West: Anton de Kom (Suriname), George Maduro (Curaçao) en Boy Ecury (Aruba). Het initiatief komt van het 4 en 5 mei Comité Amsterdam-Zuidoost. Schilder Herman Morssink heeft de opdracht gekregen de verzetshelden te portretteren.

Hanoch Nahumury van het comité vertelt dat het de bedoeling was om drie bijzondere mensen uit ‘de West’ te eren en herdenken. Want de mensen uit dit gebied zijn door de jaren heen nooit echt zichtbaar geweest bij de herdenkingen, vindt Nahumury.

De onthulling komt ruim een maand na de viering van de bevrijding en de herdenking van de doden. “We hadden het eerder willen doen, maar we hadden geen expositieruimte.” Het stadsdeel had ook geen ruimte. In de Openbare Bibliotheek blijft de expositie een maand. Daarna gaat hij op reis.

Klik hier voor het portret van George Maduro door Herman Morssink, en hier voor zijn schilderij van Anton de Kom.

Portret van verzetsman Boy Ecury

Dit is het portret dat Herman Morssink vervaardigde van de Antilliaanse verzetsman Boy Ecury, voor de dodenherdenking, 4 mei 2012, in opdracht van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

Viering Bevrijdingsdag 2012

Een verloren zoon
Langs kelderluiken marcheerden hoge laarzen tussen gestreepte pyama’s die sneden door de waterplas van geplenste regendruppels. De bommentrechters, onthoofde kinderpoppen gekuisde dieren op straat en doorzeefde lichamen knepen m’n keel dicht. Mijn innerlijke kwam in beroering tegen de overheersing van ziel en geest op eigen bodem. Alsof ik nooit eerder de dood in eigen ogen zag in mijn brief aan vader als een verloren zoon later aIs standbeeld. Niet in Auschwitzs, maar dichterbij de Waalsdorpervlakte. een vriend van verdiensten. met een glimlach op de lippen.
© Quito Nicolaas, Gerede Twijfels/2002.

Boy Ecury, een vergeten verzetsheld

De Nationale Herdenking op 4 mei en de Viering van de Bevrijding op 5 mei zijn voor gevolmachtigd minister van Aruba Edwin Abath reden om aandacht te vragen voor wat hij noemt ‘een stukje vergeten geschiedenis’. Hij doelt daarbij op Boy Ecury, een jonge student uit Aruba die actief is geweest in het Nederlandse verzet.

Deze moed heeft Ecury moeten bekopen met zijn leven. De jongeman werd op 6 november 1944 in de duinen bij Scheveningen door de Duitsers gefusilleerd, na te zijn verraden. Abath zegt dat niemand het hem kwalijk zou hebben genomen als hij bij het uitbreken van de oorlog was teruggekeerd naar zijn familie op Aruba.

Carrière
Een jongeman, in de bloei van zijn leven, die naar het verre Nederland was gekomen om de basis te leggen voor een glanzende carrière, die thuis op de eilanden voor hem in het verschiet lag. Hij heeft geen moment geaarzeld om zich aan te sluiten bij het verzet en was bereid zich op te offeren voor Nederland. ”Niet eens zijn vaderland, maar zoals wij dat noemen moederland”, aldus de minister.

Ecury was Arubaan, trots op zijn afkomst. Maar hij voelde zich ook burger van het Koninkrijk en koos er in volle overtuiging voor zijn mede Koninkrijksburgers te helpen om zich te bevrijden van de bezetters. ”Dat zegt iets over hoe de mensen op Aruba en de andere eilanden zich verbonden voelden met Nederland en dat ook vandaag de dag nog doen. Je deelt tenslotte niet voor niets één koninkrijk met één koningin” zegt Abath.

Luchtmacht
Die betrokkenheid uitte zich ook op een ander vlak: De raffinaderijen op Aruba waren samen met die van Curaçao de belangrijkste leverancier van brandstof voor de geallieerde luchtmacht. Abath merkt op dat het Koninkrijksgevoel in Nederland kennelijk anders wordt beleefd.

Er is weliswaar terecht veel aandacht voor de oorlog van 1940-1945, zegt Abath, maar de heldendaden van Boy Ecury en de steun vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk blijven onderbelicht. Hij zegt dat ‘dat de reden is waarom wij hebben besloten om op verschillende manieren aandacht te vragen voor dit stukje vergeten geschiedenis’.

Monument
Tijdens de herdenking, woensdag 4 mei, legden zo’n twintig Arubaanse studenten namens de regering en bevolking van Aruba een krans bij het monument op de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen, vlakbij de plaats waar Boy Ecury werd gefusilleerd. Vrijdag 6 mei wordt in De Balie in Amsterdam in samenwerking met de Vereniging Antilliaans Netwerk en het Genootschap Vrienden van Aruba de film Boy Ecury vertoond. Voorafgaand daaraan zullen korte inleidingen worden gehouden door gevolmachtigd minister Abath en schrijfster Giselle Ecury.

”Wij willen met deze activiteiten een stap maken, van de student Boy Ecury naar de jongeren van nu”, vervolgt Abath. ”Die groeien op in een maatschappij die steeds verder verruwt, waar tolerantie en solidariteit onder druk staan. Die trend moeten wij als Koninkrijk een halt toeroepen, door jongeren in Nederland te vertellen over Boy Ecury. Wij willen daarvoor een lespakket ontwikkelen.”

Jonge generaties
Wat de minister betreft zou het goed zijn als de jongere generaties – zowel op Aruba als in Nederland – Boy Ecury beter leren kennen en gaan nadenken wat het Koninkrijk ‘voor ons allen kan betekenen. Daarvoor is het nodig dat we ons meer richten op wat ons verenigt dan op wat ons scheidt. Voor Boy Ecury was dat een vanzelfsprekendheid. Hij was een voorbeeld-Koninkrijksburger, en dat is hij nog steeds’, aldus de gevolmachtigd minister.

[van RNW, 4 mei 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter