blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Echteld Liesbeth

Een Colombiaanse schrijfster – Een Curaçaose uitgever – Een Nederlandse hoofdpersoon (2)

door Willem Bant

Elk jaar vindt in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá de Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) plaats, met een jaarlijks wisselend país invitado de honor. In april is Nederland eregast op de FILBo 2016. De literaire relatie tussen Nederland en Colombia is nooit erg nauw geweest; weinig Nederlandse fictie-auteurs hebben zich beziggehouden met het land van Gabriel García Márquez, Fernando Botero en Pablo Escobar. Aan de andere kant komt Curaçao weliswaar voor in de werken van bijvoorbeeld García Márquez, maar moet ook worden vastgesteld dat Colombiaanse literatoren aan het Europese deel van het Koninkrijk nauwelijks woorden hebben gewijd. Maar er is een uitzondering: in 1888 publiceerde de Colombiaanse Soledad Acosta de Samper bij de Curaçaose firma A. Bethencourt e Hijos Una holandesa en América, een lijvige roman die begint in Nederland en die met Lucía een (half) Nederlandse hoofdpersoon heeft. In een serie van drie artikelen zal Willem Bant, docent Nederlands en Spaans op Aruba, aandacht besteden aan de Colombiaanse schrijfster, de Curaçaose uitgever en de Nederlandse hoofdpersoon van Una holandesa en América. In dit tweede artikel staat de firma Bethencourt e Hijos centraal. read on…

Lezingen over Luis Daal

Luis Daal. Foto @ Nicolaas Porter
Ter gelegenheid van de officiële overdracht door de familie Daal van de collectie Luis H. Daal aan de Library and Museum S.A.L. (Mongui) Maduro Foundation, organiseert de Algemene Faculteit van de UNA met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba, een drietal lezingen waarbij het leven en werk van deze veelzijdige lokale schrijver en dichter centraal wordt gesteld:Prof. dr. Wim Rutgers: Leven en werk Luis H. Daal (19.30-20.15 uur)

Jeroen Heuvel MEd: Luis H. Daal su afan pa periodismo papiamentu na nivel (20.30-21.00 uur)

dr. Liesbeth Echteld: Luis H. Daal en toneeladaptaties (21.10-21.40 uur)

De lezingencyclus wordt afgesloten met enkele voordrachten.

Datum: 11 oktober 2013
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Voertaal: Nederlands en Papiaments
Plaats: Aula van de UNA
Toegang: gratis

Leesdossiers en literatuuronderwijs op Curaçao

Leesdossier als onderdeel van het curriculum van de hbo lerarenopleidingen aan de Algemene Faculteit (AF): voordelen en nadelen van een integrale aanpak.

Bij de AF zijn er op dit moment 9 opleidingen operationeel, waarvan vier lerarenopleidingen talen op hbo-bachelorniveau, te weten de lerarenopleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans. Deze opleidingen zijn opgebouwd langs vier leerlijnen. de Studieloopbaanbegeleidingslijn, de Integrale lijn, de Werkervaringsreflectieleerlijn en de Conceptuele- en vaardigheden leerlijn. Bij het aanbieden van de modules binnen de verschillende leerlijnen, wordt daar waar dat inhoudelijk mogelijk is een clustering van groepen gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat studenten van de vier opleidingen in bepaalde gevallen gezamenlijk college volgen. Dit laatste geldt ook bij de module “Leesdossier”, die valt binnen de Conceptuele en vaardighedenleerlijn. Een centrale vraag bij het onderdeel leesdossier is of de integrale aanpak voordelen biedt boven een traditionele aanpak. Komen alle taalgebieden voldoende aan bod, waarbij de bijzondere rol van het Nederlands binnen de gemeenschap wordt geaccentueerd?
Tijdens de presentatie van Liesbeth Echteld staat deze vraag centraal, waarbij met voorbeelden geïllustreerd wordt hoe de docent tijdens de contactmomenten te werk gaat. Deze handgrepen kunnen de taaldocent in het middelbaar onderwijs van nut zijn bij het stimuleren van lezen van literaire werken in de doeltaal.

Liesbeth Echteld & Ronnie Severing

Literatuuronderwijs op Curaçao, nieuwe leerboeken
In 2002 werd het GLO, het Geïntegreerd Literatuuronderwijs, op de Nederlandse Antillen ingevoerd. De overheid verzocht de FPI, de stichting voor taalplanning, op Curaçao om daar voorstellen voor te doen. De nieuwe eisen die het literatuuronderwijs stelde waren: (1) literaire socialisatie van de leerling, (2) kennis van literaire termen en (3) kennis van de literatuurgeschiedenis. Teneinde tegemoet te komen aan deze doelstellingen werd de methode Kadans ontwikkeld. De literaturen van de zes schooltalen werden geïntegreerd aangeboden. Echter om nogal uiteenlopende redenen is het GLO in de praktijk niet succesvol gebleken. Het gevolg is, dat de scholen op Curaçao gaandeweg stilzwijgend wederom per taal literatuuronderwijs aanbieden. Een enkele havo/vwo-school gebruikt nog de methode Kadans. Op verzoek van de vaksecties Nederlands van een van de havo/vwo-scholen is de nieuwe tweedelige methode Perspectief geschreven.

Deze conferentie is gericht op de Neerlandistiek gerelateerd aan de universiteit, hogeschool of lerarenopleiding. Maar, om een beter beeld te krijgen van het Nederlands in het hoger onderwijs in het Caribisch gebied, is het zeker ook van belang om de taalcompetenties van de studenten bij de instroom te bekijken. Daarom is er in deze bijdrage aandacht voor de laatste ontwikkelingen in het literatuuronderwijs in het VO op Curaçao. De nadruk ligt bij deze presentatie door Ronnie Severing en Christa Weijer op de nieuwe methode Perspectief en op welke wijze die tegemoet komt aan de wensen van het veld.

Beide referaten zijn te beluisteren op het congres Neerlandistiek in het Caribisch gebied, sectie Literatuur in Caribisch gebied. Voor programma klik hier

Conferentie Neerlandistiek in het Caribisch gebied


Op 22, 23 en 24 november 2011 vindt aan de Universiteit van Aruba in Oranjestad de conferentie Neerlandistiek in het Caribisch gebied plaats. De primaire doelstelling van deze conferentie is het oprichten van een platform van neerlandici in het Caribisch gebied die op regelmatige basis overleg voeren over hun onderwijs en onderzoek. Daarnaast beoogt de conferentie met een publicatie van bijdragen een canon te creëren die als basis kan dienen voor verder onderzoek. Het is de doelstelling deze conferentie elke twee jaar te herhalen op andere plaatsen binnen de regio.

De deelnemers aan de bijeenkomst zijn personen die Nederlands doceren aan een universiteit, hogeschool of lerarenopleiding. De onderzoeksgebieden omvatten literatuur, taalkunde, taalbeheersing en taaldidactiek.

Programma
Dinsdag 22 november 2011
15.00 – 16.30 registratie en ontvangst deelnemers
17.00 – 18.30 openingslezing Kadar Abdolah, aansluitend receptie
19.00 – diner in restaurant The Old Fisherman
Woensdag 23 november 2011
09.30 – 12.00 literatuur in Caribisch gebied
12.15 – 13.45 lunch
14.00 – 16.30 didactiek Nederlands als vreemde taal
17.30 – 19.30 culturele wandeling in Oranjestad
Donderdag 24 november 2011
09.30 – 12.00 taalkunde en taalbeheersing
12.15 – 13.45 lunch
14.00 – 15.30 oprichting platform Neerlandistiek in het Caribisch gebied
16.00 – 17.00 slotlezing Jan Renkema
19.00 – diner in restaurant Old Cunucu House

De deelnemers
Kader Abdolah
Lisette Agatha Universiteit van Curaçao
Bernadette Bérénos Universiteit van Curaçao
Helen Chang Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Eveliene Coenen Dienst Onderwijs Bonaire
Mariska Dias Universiteit van Sint Maarten
Elisabeth Echteld Universiteit van Curaçao
Lila Gobardan-Rambocus Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Hedy Goeldjar – IJvel Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Johannetta Gordijn Dienst Onderwijs Bonaire
Kitty Groothuijse Universiteit van Aruba
Elisabeth D’Halleweyn Nederlandse Taalunie
Preetema Jong A Lock – Pahladsingh Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Kitty Leuverink Nederlandse Taalunie
Eric Mijts Universiteit van Aruba
Hilde Neus Instituut voor de Opleiding van Leraren Suriname
Joyce Pereira Universiteit van Aruba
Carola Peeters Directie Onderwijs Aruba
Vanessa Pietersz Directie Onderwijs Aruba
Jan Renkema Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Tjits Roselaar Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Wim Rutgers Universiteit van Curaçao
Ronnie Severing Nederlandse Taalunie Curaçao
Audrey Tromp-Wouters Directie Onderwijs Aruba
Christa Weijer Nederlandse Taalunie Curaçao
Merlynne Williams Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Georganiseerd door de Universiteit van Aruba
Mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie & Vertegenwoordiging Nederland

 

2011 new volume on cultures of the ABC Islands

New call for papers
2011 volume on the Languages, Literatures and Cultures of the ABC Islands

The University of the Netherlands Antilles and the Fundashon pa Planifikashon di Idioma are once again interested in publishing a new set of papers on the Languages, Literatures, and Cultures of the ABC Islands. Our goal this coming year is to have this next volume printed and ready for distribution by November 2011. You and any of your colleagues on the ABC islands who you think might be interested are invited to take advantage of this excellent chance to share the exciting work that you are doing with other scholars worldwide.

The deadline for you to submit your paper for this publication is 1 april 2011. The paper may be anywhere from 4 to 10 pages in length and may be written in English, Dutch, Spanish, or Papiamentu/o. We will take care of translations into English. If you are able to do so, please submit your work formatted according to the following guidelines. (If you are not able to reformat the work, submit it anyway, and we will do it for you):

1) A Word file of a total length of from 4 to 10 pages
2) 13 point New Times Roman font
3) A4 paper size (rather than US ‘Letter’ size)
4) If possible, use 1.15 interlinear spacing. If not, use single spacing.
5) 1 inch margins on all 4 sides and bottom center page numbering
6) as a separate file or files: A very short bio (maximum 75 words). Please include your email address at the end of the bio, and a digital face photo. If we already have a bio and/or a photo of you from a previous volume, you do not need to send new ones.
7) please sends papers, bios and photos to: nickfaraclas@yahoo.com

Please note that the paper itself should be submitted as w Word file (not a PDF or Word Perfect file) by 1 april 2011. We would also like to remind you that you may go ahead and send the paper file immediately and send the bio and photo file(s) later. Please don’t let the logistics of writing a bio and digitalizing a photo delay the process of sending your paper to us. Go ahead and send the paper now and the bio and the photo later.

We have considerable experience in minimizing the time from submission to publication. If we receive sufficient numbers of papers by 1 april 2011, we should be able to have another high quality peer reviewed volume published by November 2011.

Here’s to another successful volume,

The Editorial Team: Nick Faraclas (Universidad de Puerto Rico); Ronnie Severing (Fundashon pa Planifikashon di Idioma); Christa Weijer (Fundashon pa Planifikashon di Idioma); and Liesbeth Echteld (University of the Netherlands Antilles)

Antilliaanse literatuurmethode Kadans

Ini Statia, gast op het onlangs gehouden Wan Tru Puwema confest in Suriname, deed Schrijversgroep ’77 de studieboeken van de literatuurmethode Kadans cadeau. De methode, die uitkwam in 2006, bestaat uit twee studieboeken, twee docentenhandleidingen, twee dvd’s en een cd.

De boeken, beide van ruim formaat en stevig ingebonden, behandelen literatuurgeschiedenis, literaire ontwikkeling en literaire berippen. Samenstellers zijn Ronnie Severing, Wim Rutgers en Liesbeth Echteld. De boeken zijn uitgegeven door de Fundashon di Planifikashon di Idioma, te Curaçao, waar Ini Statia werkzaam is. De grafische vormgeving is bijzonder fraai. De boeken zijn in kleur, met veel illustratiemateriaal. De literatuurgeschiedenis is beschreven van de prehistorie tot de moderne tijd (2006) en bevat dus nog erg aktueel materiaal. Verder wordt bij het beschrijven van de geschiedenis aandacht besteed aan verschillende wereldculturen en is er speciaal aandacht voor de Antilliaanse literaire ontwikkeling, die wordt geplaatst in een wereldkader. Ook Suriname wordt regelmatig genoemd. Bij de literaire ontwikkeling en begrippen wordt er in de diepte gegaan met teksten van voornamelijk Antilliaanse schrijvers. Er is aandacht voor proza, poëzie en toneel. De boeken zijn een must voor iedereen die zich bezighoudt met literaire ontwikkelingen in het Caribisch gebied.

[Bericht van Schrijversgroep ’77]

Twee congresbundels van FPI

De Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPI) bracht twee congresbundels uit onder redactie van Nicholas Faraclas, Ronnie Severing, Christa Weijer en Liesbeth Echteld.

Re-centering the ‘Islands in Between’
Re-thinking the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the African diaspora. The contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work on the languages, literatures, and cultures of the Eastern Caribbean, with the aim of eventually publishing a volume of conference presentations.

Leeward voices
Most of the contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work with the aim of eventually publishing a new volume on the languages, literatures, and cultures of the Dutch Leeward Islands Aruba, Bonaire, and Curaçao, or the so-called ‘ABC’ Islands.

Quito Nicolaas publishes in Conference volume

Quito Nicolaas contributed with his essay entitled ‘Behind literary shadows: Literary development in Aruba from 1971 – 1996’ to the conference volume Leeuward Voices: Fresh perspectives on Papiamentu/o and the literatures and cultures of the ABC-Islands, Vol. 1.

In this essay he analysed the factors and reasons why the Aruban literature was developed in the shadow of Curacao’s literature.

The contributions to the volumes are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Island Culture Conference held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researchers to present results of their work on the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the Dutch Leeuward Islands Aruba, Bonaire and Curaçao.

Leeward Voices: Fresh perspectives on Papiamentu and the literatures and cultures of the ABC Islands. Volume 1
Editors: N. Fraclas, R. Severing, C. Weijer & L. Echteld.
FPI/UNA, 2009, 194 pp.
ISBN: 978-99904-2-285-6

Re-centering the ‘Islands in Between’: Re-thinking the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the African diaspora. Volume 2
Editors: N. Faraclas, R. Severing, C. Weijer & L. Echteld.
FPI/UNA, 2009, 198 pp.
ISBN: 978-99904-2-286-3

Price of both volumes: 45 Antillian guilders in local bookstores.

Masteropleiding Talen UNA gestart

Op dinsdagavond heeft de Antilliaanse minister van Onderwijs mw. Omayra Leeflang de nieuwe masteropleiding Talen van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, gevetsigd op Curaçao, officieel geopend.

V.l.n.r. prof. dr. Frank Martinus, minister Omayra Leeflang, rector dr. Rupert Silberie, prof. dr. Ronnie Severing met achterin een blik op de aanwezige studenten en het personeel.

.
Minister Leeflang wees in haar openingswoord op het historisch belang van dit moment aangezien voor het eerst in de geschiedenis er een volledige eerstegraadsopleiding voor Talen wordt aangeboden op de Antillen. Zij benadrukte het feit dat alle aanwezigen, docenten en studenten geschiedenis schrijven door als eersten aan deze nieuwe opleiding deel te nemen.
Rector dr. Rupert Silberie gaf in het kort de ontwikkeling van de UNA aan en deelde trots mee dat na de Economische en Juridische Faculteit, de op één na jongste faculteit van de UNA, de Algemene Faculteit nu ook voor het eerst een masteropleiding zal verzorgen. Ook de Technische Faculteit is voornemens dat binnenkort te doen.

Dr. Elisabeth Echteld, decaan van de Algemene Faculteit

Na een introductie van mw. dr. Elisabeth Echteld, decaan van de Algemene Faculteit, die aangaf dat er al enkele jaren initiatieven waren om de masteropleiding op te starten, waarna het er nu dan van gekomen is dat de opleiding ook daadwerkelijk opstart, werd aan de aanwezige studenten en docenten informatie geboden over het collegejaar.

De hbo-masteropleiding stoelt in het eerstejaar op vijf verschillende pijlers:
1. Taalkunde prof. dr. Frank Martinus, 2. Literatuur prof. dr. Wim Rutgers 3. Taalverwerving prof. dr. Ronnie Severing
4. Specialisatie doeltaal docenten mw. drs. Lisette Agatha (ne), drs. Ithel Brute en drs. Eithel Martis (pa) en drs. Wernher Suares (en) 5. Vrije ruimte (vak buiten de Algemene Faculteit).

Voor elke periode zijn ook gastdocenten uit het buitenland uitgenodigd, zoals prof. Van Kempen, Prof. Paasman, Prof. Appel, Prof. Faraclas.

De masteropleiding talen HBO geeft bevoegdheid tot lesgeven in de hoogste klassen van het HAVO en VWO. Titel: Master of Education M.Ed. Papiamentu/ Nederlands / Engels. Hierna kan de masteropleiding WO worden gevolgd. Titel: Master of Arts (MA)

Voor meer informatie kan men zich wenden tot Drs. Ange Jessurun
Coördinator Master of Education, Papiamentu, Engels, Nederlands
Tel: 005999 – 6671349
Email: angejessurun@hotmail.com

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter