blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Donner Walther

Hindostaanse Immigratie bij S’77

Beste literaire vrienden,
Op woensdag 29 mei 2019 herdenken wij de Hindostaanse Immigratie. Ook zullen er 2 nieuwe boeken belicht worden, namelijk:
Eens in een leven van Kevin Headley (finalist Donner schrijfwedstrijd 2017), en Switi Sranan van Don Walther (satirische en historische jeugdherinneringen). read on…

Don Walther Donner: chroniqueur pur sang

De rubriek Herlezen vraagt aandacht voor boeken die langer geleden zijn verschenen en de moeite van het herlezen waard zijn. Suggesties? Laat het ons weten via ons emailadres. Vandaag een stuk over Switi Sranan uit 1990 van Don Walther Donner, dat onlangs werd herdrukt.

door Carlo Jadnanansing

De eerste uitgave van Switi Sranan verscheen in 1990 maar deze is reeds decennia geleden uitverkocht. Kort geleden heeft de stichting Don Walther Fonds op verzoek van velen besloten een herdruk uit te geven. Ralicon heeft de taak op zich genomen het boek te redigeren en in een nieuw jasje te steken. read on…

Avond Schrijversgroep ’77

Op woensdag 24 april 2019 zet Schrijversgroep ’77 enkele auteurs in de bloemetjes. Bish Ganga was op 2 april jarig, Usha Marhé op 4 april en Audrey Liauw is op 24 april jarig. read on…

Intellectuelen let op uw saeck

door Walther Donner

Beste ontvanger,

Ik zal maar niet zeggen: beste lezer. Ik vermoed dat u mijn stukken delete zodra u ze ontvangt. Ik wil een beroep op u doen het deze keer nog niet te doen. Wacht maar tot het eind. God weet brengt lezing verandering in uw leven. Ik ga u namelijk verklappen hoe ik professor heb kunnen worden. En tegelijkertijd romanschrijver van meer dan dertig romans, verschenen in het Nederlands, het Engels en het Spaans. Ik ben ervan read on…

Waar gaan we naartoe

door Mr.dr. W.R.W.Donner

Verschillende lezers hebben mij kwalijk genomen dat ik in het conflict
tussen de president van de centrale bank en de minister van financiën de
zijde heb gekozen van de minister. Ter herinnering: De governor van de
bank en de minister van financiën hadden verschil van mening over het
gevoerde en te voeren monetaire beleid. De governor was toen ontslagen. read on…

Donner Schrijfwedstrijd op eerste avond Schrijversgroep ’77

Op woensdag 30 januari aanstaande heeft de Schrijversgroep ’77 haar eerste thema-avond voor dit nieuwe jaar. read on…

Roman over winti en religieus fundamentalisme in Suriname

door Carlo Jadnanansing

Inleiding
De Stichting Don Walther Fonds (SDWF) heeft in samenwerking met de Schrijversgroep ’77 in 2017 haar eerste Donner schrijfwedstrijd georganiseerd. De uitslag hiervan vond op vrijdag 22 juni 2018 plaats in Tori Oso. De eerste prijs werd uitgereikt aan auteur Willem Goedschalk voor zijn inzending getiteld Jonah. Dit boek is tevens het debuutroman van genoemde auteur. Naar ik begrepen heb, heeft Goedschalk bij het schrijven van het boek veel steun gehad van zijn wederhelft Carlien, die een afgestudeerd filosoof is en ook de winti religie heeft bestudeerd. Het in deze roman behandelde thema is: religieus fundamentalisme. Veel godsdiensten stellen zich op het standpunt dat hun weg de enige is om tot God (de Waarheid) te komen. In de historie heeft deze exclusieve gedachtegang tot talloze oorlogen met desastreuze gevolgen geleid. Hierover zou een aparte verhandeling kunnen worden geschreven. read on…

Televisiedebat en indianenverhalen (6 en slot)

door mr.dr. W.R.W.Donner

Schertsfiguren
We mogen ons wel gelukkig prijzen dat president Bouterse – voor alle duidelijkheid niet mijn favoriet – in een helder moment besloot af te wijken van zijn gewoonte om schertsfiguren te plaatsen op gevoelige plekken maar voor de job van bankpresident met iemand op de proppen kwam met entree in de internationale financiële wereld die er toe doet. Hij heeft niet geaarzeld de man een enorm salaris toe te kennen. De man zal inmiddels wel genoeg geld gespaard hebben om het de rest van zijn leven rustig aan te doen en kan zich uit hoofde daarvan verzetten tegen financiële escapades van de president die zijn professionele reputatie zouden uithollen. read on…

Televisiedebat en indianenverhalen (5)

door mr.dr. W.R.W.Donner

In het vorige stuk legde ik uit hoe het geldwezen zich in de loop der tijden ontwikkeld heeft. Ik beëindigde het betoog met een beschouwing over de Bretton Woods-bepalingen die moesten zorgen voor orde in het internationale geld en goederenverkeer. We zagen dat president Nixon op een gegeven moment aan de aangesloten landen zei: Luister, ik heb jullie beloofd dat ik alle goud van jullie zou overnemen tegen 35 dollar per troy ounce en dat jullie het tegen dezelfde prijs mochten terugkopen. (Big deal zou men kunnen zeggen ze hielden al bijna 88 procent van de gehele wereldgoudvoorraad in Fort Knox). Luister ik speel niet meer mee. Ik geef geen goud meer af. read on…

Televisiedebat en indianenverhalen (4)

door mr.dr. W.R.W. Donner

Nixon

Ik heb het al een paar keer gezegd. Er is niets zo ongewis als de economie. Je kunt bijna nooit voorspellingen doen. Daarom dekken economen zich altijd in bij een voorspelling met de toevoeging ceteris paribus. Denk eraan: de voorspelling komt uit en houdt stand als alle omstandigheden gelijk blijven. We noemen deze omstandigheden imponderabilia. De bepalingen hielden stand totdat zich een dergelijk imponderabilium voordeed. read on…

Televisiedebat en indianenverhalen (3)

door mr.dr. W.R.W. Donner

 

Piepzak
Ook de gewone bankmanager zit in de piepzak. Hij heeft 100.000 giraal geld in omloop gebracht gebaseerd op de 10.000 eenheden die hij had gekregen. De importeur heeft van hem 2000 gekregen. Hij heeft nu nog maar 8000 in kas. Hij mag 80.000 in omloop brengen als giraal geld en moet 20.000 aan de circulatie onttrekken. Anders krijgt hij mot met de president van de centrale bank die toezicht op hem uitoefent. Wat nu. read on…

Televisiedebat en indianenverhalen (2)

door mr.dr. W.R.W. Donner

Verspreiding

Goud vind je bijna overal. Afrika had (heeft) veel goud. Een Italiaanse geschiedschrijver vermeldt, dat een keizer van Mali, genaamd Mansa Musa, die regeerde van 1312- tot 1337, in 1324 een hadj ondernam naar Mekka. Hij nam 100 kamelen mee die elk 100 kilo goud droegen. Dat zou in tegenwoordige waarde zowat 450 miljoen dollars hebben opgebracht. Sommige schrijvers noemen zelfs hogere bedragen op basis van de hoeveelheid goud die een kameel kan dragen. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter